Noslēdzies projekts „Atbalsts Ventspils Augstskolas Informācijas tehnoloģiju fakultātes dabas zinātņu maģistra studiju programmas datorzinātnēs īstenošanai”

(Nr. 2009/0149/1DP/1.1.2.1.1/09/IPIA/011)


2011. gada 30. jūnijā noslēdzies Ventspils Augstskolas realizētais projekts „Atbalsts Ventspils Augstskolas Informācijas tehnoloģiju fakultātes dabas zinātņu maģistra studiju programmas datorzinātnēs īstenošanai” (Nr. 2009/0149/1DP/1.1.2.1.1/09/IPIA/011).
Projekts tika uzsākts 2009. gada 8. augustā, un tā realizācija piedalījās Ventspils Augstskolas Informācijas tehnoloģiju fakultāte. Projekta mērķis ir sagatavot un atbalstīt konkurētspējīgus speciālistus dabas zinātņu nozarē ar maģistra grādu datorzinātnēs. Projekta kopējais finansējums ir 50 000 LVL, tai skaitā ESF finansējums 44 765 LVL un valsts budžeta finansējums 5 235 LVL.
Projekta realizācijas divos gados tika piešķirtas 15 stipendijas ITF dabas zinātņu maģistra studiju programmas datorzinātnēs studējošajiem. Stipendijas gandrīz visiem maģistrantiem tika piešķirtas 10 mēnešus attiecīgajā akadēmiskajā gadā, un tās apjoms bija 300 LVL mēnesī. Pirmajā projekta realizācijas gadā stipendijas saņēma septiņi maģistranti: Dace Kotlere, Uldis Locāns, Vera Baklanova, Karīna Krinkele, Elviss Kuštans, Gundars Korāts un Andris Slavinskis. Otrajā projekta realizācijas gadā stipendijas saņēma astoņi maģistranti: Vera Baklanova, Karīna Krinkele, Elviss Kuštans, Andris Slavinskis, Vairis Caune, Linda Gulbe, Juris Kļonovs un Andris Nollendorfs. Četri maģistranti stipendiju saņēma atkārtoti.
Projekts tiešā veidā atbilst MK noteikumos izvirzītajam apakš aktivitātes mērķim – palielināt augsti kvalificētu – maģistra grādu ieguvušo – speciālistu skaitu dabaszinātņu jomā. Projekta realizācijas laikā septiņi mērķstipendiāti ar ļoti labām un teicamām sekmēm aizstāvējuši maģistra darbus un ieguvuši dabas zinātņu maģistra grādu datorzinātnēs. Trīs stipendiāti savus maģistra darbus ir izstrādājuši ārzemēs – Uldis Locāns un Andris Slavinskis Paula Šērera Institūtā (Paul Scherrer Institut) Šveicē un Gundars Korāts Nansi Universitātē (Nancy Université, École nationale supérieure d'électricité et de mécanique) Francijā.
Kā atzīst paši stipendiāti, Eiropas Savienības līdzfinansētā projekta sniegtais atbalsts viņiem ir bijis ļoti nozīmīgs, jo 300 latu mēnesī ir pietiekami liela nauda, lai nevajadzētu meklēt darbu, bet pilnībā varētu nodoties mācībām un pētniecībai. Gandrīz visi mērķstipendiāti paralēli mācībām aktīvi iesaistījušies arī pētnieciskajā darbā – ar referātiem piedalījušies konferencēs, ar atzīstamiem panākumiem piedalījušies zinātnisko darbu konkursos. 2010. gada vasarā Karina Krinkele un Gundars Korāts apmeklēja projekta „Ventspils un Tartu sadarbība kosmosa tehnoloģiju nozares pētniecībā un apmācībā” ietvaros rīkoto satelīttehnoloģiju vasaras skolu. Gundars un Karīna apmeklēja arī zinātnisko konferenci „Space Downstream Services 2010” Tallinā, Igaunijā. Konferences pamatmērķis bija GMES (Global Monitoring for Environment and Security) servisi un satelītservisu attīstība Baltijas un Skandināvijas valstīs.
Liela daļa stipendiātu savu pētniecisko darbību veica Ventspils Augstskolas Inženierzinātņu Institūtā „Ventspils Starptautiskais Radioastronomijas centrs” (VSRC) un pēc maģistra grāda iegūšanas arī turpina darbu tajā.

30.06.2011.