VSRC pētnieks piedalās starptautiskā konferencē

No 13.septembra līdz 17.septembrim Ventspils Augstskolas Inženierzinātņu institūta „Ventspils Starptautiskais radioastronomijas centrs” vadošais pētnieks Manfrēds Šneps – Šneppe projekta „Satelīttehnoloģiju pētījumu starptautiskās konkurētspējas un kapacitātes palielināšana” (SATTEH, Nr. 2DP/2.1.1.2.0/10/APIA/VIAA/019) ietvaros atradīsies komandējumā Kārdifā (Lielbritānijā), lai ar savu referātu „About location-aware mobile messages” piedalītos starptautiskā konferencē NGMAST 2011 par nākotnes mobilajām aplikācijām, pakalpojumiem un tehnoloģijām (International Conference on Next Mobile Applications, Services and Technologies).
Dalība konferencē iespējama ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda atbalstu, kura darbības programmā „Uzņēmējdarbība un inovācijas” tiek īstenots SATTEH projekts.
SATTEH mērķis ir veicināt VSRC zinātniskā personāla iesaisti starptautiskās sadarbības projektos zinātnē un tehnoloģijās un palielināt centra pētniecisko kapacitāti, starptautisko atpazīstamību un konkurētspēju.
Kopējais projekta finansējums ir 217378 LVL, no kura 175277 LVL ir attiecināmās un 42101 LVL ir neattiecināmās izmaksas. Projekta attiecināmās izmaksas 100% tiek finansētas no ERAF, neattiecināmās izmaksas finansē Ventspils Augstskola.
Projekta īstenošanas laiks ir no 18.08.2010. – 31.07.2013.

Turpmākai informācijai sazināties ar
projekta koordinatori Mārīti Jokubausku.
E-pasts: marite.jokubauska@venta.lv
Mob.tel.: +371 27526151

12.09.2011.