Saņemts atbalsts zinātnes attīstībai informācijas, komunikāciju un signālapstrādes tehnoloģijās un Kosmisko datu apstrādes centra izveidei

Piektdiena, š.g. 16.septembris ir uzskatāms par jauna nozīmīga posma sākumu Latvijas zinātnes attīstībā – informācijas, komunikāciju un signālapstrādes tehnoloģiju nozarē saņemts atbalsts konkurētspējīgas zinātniskās infrastruktūras izveidei, tai skaitā Kosmisko datu apstrādes centra izveidei Ventspils Augstskolā un unikālajā radioteleskopu kompleksā “Zvaigznītē”, Irbenē.

2011.gada sākumā, pēc zinātniskās kvalitātes rādītāju izvērtēšanas, valsts nozīmes pētniecības centra veidošanai informācijas, komunikāciju un signālapstrādes tehnoloģijās Izglītības un zinātnes ministrija uzaicināja piecas Latvijā augstāk novērtētās zinātniskās institūcijas – Ventspils Augstskolas Inženierzinātņu institūtu “Ventspils Starptautiskais radioastronomijas centrs” (VSRC), Latvijas Universitāti (LU), Rīgas Tehnisko universitāti (RTU), Latvijas Universitātes Matemātikas un informātikas institūtu (LU MII) un Elektronikas un datorzinātņu institūtu (EDI).

Tā rezultātā ir izstrādāts nozīmīgs projekts IKSA-CENTRS jeb “Informācijas, komunikāciju un signālapstrādes tehnoloģiju valsts nozīmes pētniecības centra izveide”.

Šodien Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrijas veidotā vērtēšanas komisija veikusi valsts nozīmes pētniecības centru izveides projektu vērtēšanu – IKSA-CENTRS īstenošanai sniegts atbalsts un tiek plānoti ieguldījumi vairāk kā 11 miljonu latu vērtībā, tai skaitā paredzot ERAF finansējumu šo darbu veikšanai turpat 10 miljonus latu.

Projekts IKSA-CENTRS paredz uz piecu nozares vadošo zinātnisko institūciju bāzes Latvijā radīt pieeju mūsdienīgai infrastruktūrai zinātnei un pētniecībai. Projektu veido iegādes un būvdarbi – paredzēts iegādāties zinātniskās iekārtas, aparatūru, aprīkot darba vietas, sakārtot institūtu zinātniskās telpas. Projekta rezultāti būs pieejami jebkuram pētniekam Latvijā, sniegs iespēju saņemt kvalificētus pētnieciskos pakalpojumus komercsektoram, paaugstināt Latvijas zinātnisko izcilību, motivēt jaunos un topošos zinātniekus darbam Latvijā.

VSRC plāno atjaunot abus radioteleskopus “Zvaigznītē”, Irbenē un pilnveidot zinātniskās laboratorijas astronomijā, ātras veikstspējas skaitļošanā, datu apstrādē, elektronikā. VSRC ir Latvijā vienīgais institūts, kas nodarbojas ar radioastronomiju, pielietojot radioteleskopus, un darbojas starptautiskajos pētniecības tīklos. Līdz ar to šādi, ilgi gaidīti uzlabojumi ļautu sasniegt “Zvaigznītei” tehniskā aprīkojuma līmeni, kas būtu pilnībā līdzvērtīgs Eiropas vadošajām novērojumu un datu apstrādes stacijām. Projekta ietvaros iegādājamās iekārtas un aprīkojums ļautu Latvijas zinātniekiem attīstīt ieceres, kas ir jauninājumi, starptautisko atzinību guvuši pētījumi, tādi, kas palīdz uzlabot kvalitāti ražošanas un pakalpojumu sniegšanā tautsaimniecībā.

Projekta vadību projekta partneri uzticējuši īstenot VSRC, kas šī un saistīto projektu realizācijā pārstāvēs informācijas, komunikāciju un signālapstrādes tehnoloģiju nozari pētniecībā un attīstībā. Projekta ieviešana plānota trīs gadus, no 2011.gada nogales līdz 2014.gada otrajai pusei.

16.09.2011.