VeA notiek seminārs “Patentēšanas procedūras un prakse”

2011.gada 20.septembrī Ventspils Augstskolas telpās notiek bezmaksas seminārs “Patentēšanas procedūras un prakse”.

 

 

Semināru rīko Kurzemes Tehnoloģiju pārneses kontakpunkts (KTPK) sadarbībā ar LR Patentu Valdi un ERAF atbalstu.

Semināra dienas kārtība
 

10.45 – 11.00 Dalībnieku reģistrācija  
11.00 – 11.15 Semināra atklāšana Dr.oec. Jānis Eglītis, Ventspils Augstskolas rektors
Dr.phys. Guntis Ramāns, Patentu valdes direktora vietnieks, Izgudrojumu ekspertīzes departamenta direktors 
11.15 – 12.15 Starptautiskās patentēšanas procedūras un izmaksas Māra Rozenblate, Patentu valdes vadošā eksperte Eiropas patentu jautājumos
12.15 – 13.15 Intelektuālā īpašuma aizsardzības jautājumi uzņēmuma griezumā. Patentu pilnvaroto loma Mg.chem. Maruta Vītiņa, Aģentūras TRIA ROBIT patentu pilnvarotā
13.15 – 13.35 Kafijas pauze  
13.35 – 14.05 Patents kā vērtīgs informācijas avots Mg.sc.soc. Inguna Gruntiņa Patentu valdes Patentu tehniskās bibliotēkas nodaļas vadītāja
14.05 – 14.35 Patentu informācijas meklēšanas iespējas: resursi, pakalpojumi Evita Lande, Patentu valdes Patentu tehniskās bibliotēkas vadošā speciāliste
14.35 – 15.00 Diskusija  

20.09.2011.