“Zinātnieku nakts” Ventspils Augstskolā

Piektdien, 23.septembrī Ventspilī norisināsies projekta "Zinātnieku Nakts 2011" pasākumi ("Researchers' Night 2011", CHEMI 287506, EU FP7 programme).

"Zinātnieku nakts 2011" ir Eiropas Komisijas iniciēts un līdzfinansēts projekts, kuru realizē Latvijas Zinātņu akadēmija (LZA) sadarbībā ar Latvijas augstskolām, zinātniskajiem institūtiem un muzejiem. Pasākums Latvijā noritēs jau sesto gadu. Ar šo pasākumu Latvija iekļausies to 32 Eiropas valstu – Eiropas Zinātnieku nakts organizētāju skaitā, kuras septembra piektdienas vakarā organizēs dažādus pasākumus vairāk kā 200 Eiropas pilsētās, lai atraktīvā veidā skaidrotu sabiedrībai zinātnes sasniegumus, raisot tās interesi un izpratni par zinātni, un ļautu ielūkoties zinātnisko laboratoriju darba noslēpumos.

Šogad Zinātnieku nakts aktivitātes Latvijā tematiski ir saistītas ar ķīmijas zinātni un šī gada vienojošā tēma ir "Aizraujošā ķīmija".

23.septembrī Zinātnieku nakts aktivitātes Latvijā vienlaikus notiks septiņās pilsētās – Valmierā, Rīgā, Jelgavā, Daugavpilī, Rēzeknē, Ventspilī un Salaspilī. Ventspilī norisināsies pasākumi gan Ventspils Augstskolā, gan pilsētā.

Ventspils Augstskolā notiks vairāki pasākumi – vidusskolēnu konkurss "Ķīmija mums apkārt", interaktīvas lekcijas "Zinātnes kafejnīca" un Ventspils Augstskolas mācību laboratoriju apskate.

Vidusskolēnu konkurss "Ķīmija mums apkārt"

No plkst. 14:00 līdz 18:30 Ventspils Augstskolas 1.auditorijā norisināsies vidusskolēnu konkurss "Ķīmija mums apkārt". Konkursu rīko Ventspils Augstskola sadarbībā ar Ventspils pilsētas Domi un Kurzemes plānošanas reģionu. Konkursa mērķis ir rosināt skolēnu interesi par ķīmiju un ar to saistītajām nozarēm, piemēram, par starpzvaigžņu ķīmiju, par materiālzinātnēm un par citām nozarēm.

Konkursa mērķa auditorija ir vidusskolēni no visas Latvijas. Lai skatītājiem un pašiem konkursantiem būtu interesantāk, komandām būs jārisina ar ķīmiju saistīti uzdevumi atraktīvā veidā. Lai noteiktu uzvarētāju, konkursu vēros un rezultātus novērtēs kompetenta žūrija. Galvenā balva – pilnīgi apmaksāta ekskursija uz Zinātnes Centru Cēsis un zinātnes centru "AHHAA" Tartu.

Jebkurš interesents ir laipni aicināts atbalstīt komandas vai vienkārši pavērot aizraujošo ķīmijas konkursu.

Interaktīvas lekcijas "Zinātnes kafejnīcā"

Vakara gaitā no plkst. 18:00 līdz 21:00 Ventspils Augstskolas kafejnīcā "Panorāma" (6.stāvā) notiks Zinātnes kafejnīca, kuras laikā pasākuma apmeklētājiem būs iespēja nepiespiestā gaisotnē pasēdēt kopā ar zinātniekiem un noklausīties zinātnieku sagatavotās lekcijas:

• Dr.phys. Ivara Šmelda interaktīva lekcija „Astroķīmija – stāsts par molekulām kosmosā”, kurā klausītāji tiks iepazīstināti ar sekojošām tēmām: ķīmija kosmosā – vai tā vispār iespējama? Ar ko astroķīmija atšķiras no ķīmijas laboratorijas mēģenē?
• Dr. chem. Valda Avotiņa interaktīva lekcija „Vai viegli izprast materiālus?”, kurā apmeklētājiem tiks sniegts ievads par materiālu zinātnes fundamentālajām likumsakarībām.

Ventspils Augstskolas mācību laboratoriju apskate

Pēc lekcijām apmeklētājiem būs iespēja iepazīties ar Ventspils Augstskolas jaunajām mācību laboratorijām, patstāvīgi veicot dažādus eksperimentus. Būs iespēja apmeklēt laboratorijas arī gidu pavadībā. 

Pēc pēdējās ekskursijas tiks organizēts autobuss, ar kuru apmeklētājiem būs iespēja nokļūt mājās (autobusa maršruts: Ventspils Augstskola – Ostgals – Vecpilsēta – Centrs – Gāliņciems – Pārventa).

 

"Zinātnieku nakts" pasākumos aicināts piedalīties jebkuršs interesents. Detalizētāku aprakstu un kotaktinformāciju skatīt šeit.

22.09.2011.