Arhīvs: Oktobris 2011

Otrais reģionu forums, Ventspils, 2011.gada 4.novembris

4.novembrī VeA notika foruma „STRATĒĢISKĀS INVESTĪCIJAS JAUNU DARBA VIETU RADĪŠANAI LATVIJĀ” II reģionālā diskusija. Forumu rīko Valsts Prezidenta kanceleja. Forumā tika demonstrētas Jūrmalas, Liepājas un Ventspils, kā arī reģionā esošo augstskolu prezentācijas par attīstības plāniem, un diskutēts paralēlās sesijās četrās grupās (Vieglā rūpniecība, dizains, Dabas resursu ieguve un nemetāliskie minerālu izstrādājumi, Tūrisms un rekreācija, Tranzīts, loģistika un ostu pārvaldība) par nozaru perspektīvām investīciju piesaistē, investīcijām atbilstošāko vidi šajās nozarēs un identificētajiem projektiem. Detalizētāka informācija http://saki.lv/component/content/article/666-ventspils

Pašvaldības atbalsts studentu sporta aktivitātēm

Šonedēļ ir parakstīts sadarbības līgums starp Ventspils pilsētas pašvaldības Sporta pārvaldi, SIA "Olimpiskais centrs Ventspils" un VeA par sporta bāžu izmantošanu studentu sporta nodarbībām. Studentu rīcībā līdz šī gada beigām būs noteikts stundu skaits sporta spēļu zālē Basketbola hallē, ledus laukumos Ledus hallē, sporta spēļu zālē Sporta hallē "Pārventa", peldbaseina celiņā Ūdens Piedzīvojumu parkā un sporta spēļu zālē sporta namā "Centrs". Kopējais Ventspils pilsētas pašvaldības atbalsts finanšu izteiksmē ir 6570 Ls.

Vācijas vēstnieks apmeklē VeA

Šī gada 27.oktobrī Ģermānistu dienas 2011 ietvaros Ventspils Augstskolu apmeklēja Vācijas vēstnieks Latvijā Dr.Klauss Burkhards. VeA rektors iepazīstināja viesi ar VeA darbību, tika pārrunātas VeA un Vācijas augstskolu sadarbības iespējas.

Ventspils pašvaldības atbalsts

Ventspils pilsētas dome sniedz būtisku palīdzību Ventspils Augstskolas akadēmiskā personāla sadzīves apstākļu nodrošināšanai. Šogad ir piešķirti dienesta dzīvokļi darbiniekiem, kas uzsāk darba gaitas Ventspils Augstskolā (rektors, prorektors), kā arī vairākiem darbiniekiem, kuri jau strādā VeA. Dome ir piešķīrusi līdzekļus arī šo dzīvokļu kosmētiskajam remontam. Ir pagarināti vairāki agrāk noslēgtie īres līgumi. Šobrīd NĪP izstrādā ēkas Lielajā prospektā 35 siltināšanas projektu.

Ir noslēgusies Ģermānistu diena 2011 Ventspils Augstskolā

Šī gada 27. oktobrī plkst. 11.00 Ventspils Augstskolā jau ceturto reizi notika Ģermānistu diena. To organizēja Ventspils Augstskolas Tulkošanas studiju fakultātes Ģermānistikas katedras docētāji un studenti. Lasīt vairāk

“Ģermānistu diena 2011″


Šā gada 27. oktobrī Ventspils Augstskolā jau ceturto reizi notika Ģermānistu diena. To organizē Ventspils Augstskolas Tulkošanas studiju fakultātes Ģermānistikas katedras docētāji un studenti. Lasīt vairāk

Ziemeļu korpuss nodots ekspluatācijā

Vienošanās Nr.2010/0108/3DP/3.1.2.1.1/09/IPIA/VIAA/014

Eiropas Reģionālās attīstības fonda ietvara projekta "Ventspils Augstskolas Informācijas tehnoloģiju fakultātes studiju programmu realizēšanai nepieciešamās infrastruktūras modernizēšana" realizēšana tikpat kā noslēgusies. 25.oktobrī objekts, Ventspils Augstskolas Ziemeļu korpuss, tika nodots ekspluatācijā. Lasīt vairāk

Mācību prorektors A.Sauka starptautiskā konferencē

Ventspils Augstskolas mācību prorektors Arnis Sauka piedalīsies starptautiskā konferencē „Researching Economic Development and Entrepreneurship in Transition Economies"  (www.redete.org). Lasīt vairāk

Konkursa „Ķīmija mums apkārt” uzvarētāji apmeklēja zinātniskos parkus

Š.g. 21.oktobrī konkursa „Ķīmija mums apkārt” uzvarētāji, Jēkabpils Valsts ģimnāzijas komanda, devās ekskursijā uz Cēsu zinātnes parku „Z(in)oo” un zinātnes parku „Ahhaa” Tartu, Igaunijā. Lasīt vairāk

J.Freimanis – LZP eksperts!

Latvijas Zinātnes padome 2011.gada 20. oktobrī (lēmums Nr. 16-3-1) ir piešķīrusi eksperta tiesības zinātnes nozarē "Astronomija" uz 3 gadiem VeA docentam un vadošajam pētniekam Jurim Freimanim. Apsveicam!