J.Freimanis – LZP eksperts!

Latvijas Zinātnes padome 2011.gada 20. oktobrī (lēmums Nr. 16-3-1) ir piešķīrusi eksperta tiesības zinātnes nozarē "Astronomija" uz 3 gadiem VeA docentam un vadošajam pētniekam Jurim Freimanim. Apsveicam!

22.10.2011.