“Ģermānistu diena 2011″


Šā gada 27. oktobrī Ventspils Augstskolā jau ceturto reizi notika Ģermānistu diena. To organizē Ventspils Augstskolas Tulkošanas studiju fakultātes Ģermānistikas katedras docētāji un studenti.

Devīze pasākumam: „Deutsch lebt?!”

Ģermānistu diena ir atklāts forums, kurā šogad piedalīsies aptuveni 80-90 interesentu no visas Latvijas: Daugavpils, Rīgas, Tukuma, Liepājas, Saldus u. c. novadiem. Dalībnieku vidū ir studenti, skolotāji, docētāji, kā arī absolventi un darba tirgus pārstāvji.

Ģermānistu dienas mērķis ir pulcēt dažādu paaudžu cilvēkus ar interesi par vācu valodu, dalīties pieredzē un diskutēt par vācu valodas perspektīvām darba tirgū Latvijā un ārzemēs.

Ģermānistu dienas 2011 laikā dalībnieki gūs informāciju par Vācijas Akadēmiskā apmaiņas dienesta (VAAD) un Gētes institūta Rīgā darbības aktualitātēm, kā arī noklausīsies vieslekcijas par tagadējo Vāciju pēc atkalapvienošanās un par Latvijā iecienīto vācu rakstnieku Ē. M. Remarku un viņa lomu pēc abiem Pasaules kariem.

Pēcpusdienā sekos trīs darbsemināri: vācu valodas kā svešvalodas apguve, tulkošana kā māksla un informācijas ieguve par vācu valodu un literatūru, kuros foruma dalībnieki varēs aktīvi iesaistīties, dalīties savā pieredzē, diskutēt u. tml. Darbsemināru galvenās idejas, atziņas un secinājumi tiks prezentēti visiem foruma dalībniekiem, un tās būs izmantojamas turpmākajā profesionālajā darbībā.

Pasākuma noslēguma vakars foruma dalībniekiem plānots kā vēl viena iespēja apmainīties viedokļiem un risināt turpmākās sadarbības idejas, kā arī pavadīt laiku jautrā vācu gaisotnē.

Tiekamies Ģermānistu dienā!

"Ģermānistu dienas 2011" programma

Laiks Pasākuma plāns
10.00 – 11.00 Dalībnieku reģistrācija. Ekskursija pa Ventspils Augstskolu (pēc dalībnieku vēlmes).
11.00 – 11.30 Foruma atklāšana:
VeA rektors Dr. oec. Jānis Eglītis
Vācijas vēstniecības pārstāvis
TSF dekāns prof. Jānis Sīlis
TSF Ģermānistikas katedras vadītāja asoc. prof. Dzintra Lele-Rozentāle
11.30 – 12.00 VAAD informācijas centra vadītājs Markuss Hēfners: „Aktualitātes VAAD informācijas centrā” 
12.00 – 12.30 Gētes institūta Rīgā Valodas nodaļas vadītājs Dr. Rainers Būcs: „Gētes institūta darbības galvenie virzieni Latvijā 2011./2012. gadā”
12.30 – 13.00 Vieslekcija: Konrāda Adenauera fonda Latvijas un Lietuvas nodaļas vadītājs Andreass M. Kleins „Vācija- 20 gadi pēc atkalapvienošanās"
13.00 – 13.30 Vieslekcija: LU VAAD lektore Sandra J. Langere „Ēriha Marijas Remarka loma pēc 1. un 2. Pasaules kara”
13.30 – 14.30 Pusdienas kafejnīcā „Panorāma”
14.30 – 16.00 Darbseminārs I „Jojo meklē laimi. Mācību filmas vācu valodas stundās“ (Vadītāji: Vācu valodas apguves konsultants Latvijā Holgers Dēne, Rīgas 1. Valsts ģimnāzijas vācu valodas skolotājs Tomass Levandovskis)

Darbseminārs II „Tulkošana kā māksla“ (Vadītājas: Vidzemes Augstskolas docente Dr. Beata Paškevica, Ventspils Augstskolas lektore Egita Proveja)

Darbseminārs III „Informācijas meklēšana par vācu valodu un literatūru “ (Vadītāja: Gētes institūta Rīgā bibliotēkas vadītāja Sibille Dezelārs)
16.00 – 16.30 Kafijas pauzes
16.30.-17.15 Darbsemināru rezultātu prezentācija, diskusija
No 17.30 Ģermānistu vakars

Papildus informācija par "Ģermānistu dienu 2011":
pa e-pastu: agnese.dubova@venta.lv,
 

25.10.2011.