Ziemeļu korpuss nodots ekspluatācijā


Vienošanās Nr.2010/0108/3DP/3.1.2.1.1/09/IPIA/VIAA/014

Eiropas Reģionālās attīstības fonda ietvara projekta "Ventspils Augstskolas Informācijas tehnoloģiju fakultātes studiju programmu realizēšanai nepieciešamās infrastruktūras modernizēšana" realizēšana tikpat kā noslēgusies. 25.oktobrī objekts, Ventspils Augstskolas Ziemeļu korpuss, tika nodots ekspluatācijā.

Kopējās būvniecības izmaksas sastādīja 1 092 817 Ls. Būvdarbi tika finansēti no ERAF, Ventspils Augstskolas, valsts, kā arī Ventspils pilsētas domes līdzekļiem. Šobrīd tiek iekārtotas telpas Informācijas tehnoloģiju fakultātes un Mūžizglītības centra vajadzībām, notiek telpu aprīkošana ar attiecīgo laboratoriju iekārtām un mēbelēm. Ēkas korpusu plānots atklāt šī gada 16.novembrī.

 

25.10.2011.