Ir noslēgusies Ģermānistu diena 2011 Ventspils Augstskolā

Šī gada 27. oktobrī plkst. 11.00 Ventspils Augstskolā jau ceturto reizi notika Ģermānistu diena. To organizēja Ventspils Augstskolas Tulkošanas studiju fakultātes Ģermānistikas katedras docētāji un studenti.

Devīze pasākumam: „Deutsch lebt?!”

Šogad Ģermānistu dienā piedalījās 85 dalībnieki no Daugavpils, Valmieras, Rīgas, Tukuma, Liepājas, Saldus, Skrundas u. c. novadiem. Dalībnieku vidū bija Latvijas Universitātes un Daugavpils Universitātes studenti un docētāji, kā arī vācu valodas skolotāji un Venstpils Augstskolas absolventi.

Ģermānistu dienas 2011 laikā dalībnieki guva informāciju par Vācijas Akadēmiskā apmaiņas dienesta (VAAD) un Gētes institūta Rīgā darbības aktualitātēm. Foruma turpinājumā sekoja interaktīva A. Kleina vieslekcija par ieguvējiem un zaudētājiem pēc Vācijas atkalapvienošanās, kā arī S. Langeres vieslekcija par Latvijā iecienīto vācu rakstnieku Ē. M. Remarku un viņa lomu pēc abiem Pasaules kariem.

Pēcpusdienā darbs noritēja trīs darbsemināros: vācu valodas kā svešvalodas apguve, tulkošana kā māksla un informācijas ieguve par vācu valodu un literatūru, kuros foruma dalībnieki strādāja grupās, dalījās savā pieredzē un diskutēja. Darbsemināru galvenās idejas, atziņas un secinājumi tika prezentēti visiem foruma dalībniekiem plenārsēdē.

Dienas noslēgumā foruma dalībnieki pavadīja laiku jautrā vācu gaisotnē, apmainījās ar viedokļiem un attīstīja turpmākās sadarbības iespējas.

Pasākumu finansiāli un informatīvi atbalstīja Vācijas vēstniecība Latvijā, VAAD, Baltijas Vācijas augstskolu birojs un Latvijas Vācu valodas skolotāju aosiācija.
 

28.10.2011.