Ventspils pašvaldības atbalsts

Ventspils pilsētas dome sniedz būtisku palīdzību Ventspils Augstskolas akadēmiskā personāla sadzīves apstākļu nodrošināšanai. Šogad ir piešķirti dienesta dzīvokļi darbiniekiem, kas uzsāk darba gaitas Ventspils Augstskolā (rektors, prorektors), kā arī vairākiem darbiniekiem, kuri jau strādā VeA. Dome ir piešķīrusi līdzekļus arī šo dzīvokļu kosmētiskajam remontam. Ir pagarināti vairāki agrāk noslēgtie īres līgumi. Šobrīd NĪP izstrādā ēkas Lielajā prospektā 35 siltināšanas projektu.

28.10.2011.