Otrais reģionu forums, Ventspils, 2011.gada 4.novembris

4.novembrī VeA notika foruma „STRATĒĢISKĀS INVESTĪCIJAS JAUNU DARBA VIETU RADĪŠANAI LATVIJĀ” II reģionālā diskusija. Forumu rīko Valsts Prezidenta kanceleja. Forumā tika demonstrētas Jūrmalas, Liepājas un Ventspils, kā arī reģionā esošo augstskolu prezentācijas par attīstības plāniem, un diskutēts paralēlās sesijās četrās grupās (Vieglā rūpniecība, dizains, Dabas resursu ieguve un nemetāliskie minerālu izstrādājumi, Tūrisms un rekreācija, Tranzīts, loģistika un ostu pārvaldība) par nozaru perspektīvām investīciju piesaistē, investīcijām atbilstošāko vidi šajās nozarēs un identificētajiem projektiem. Detalizētāka informācija http://saki.lv/component/content/article/666-ventspils

31.10.2011.