Arhīvs: Novembris 2011

Mācību prorektors Arnis Sauka kļuvis par LZP ekspertu

Latvijas Zinātnes padome šī gada 24. novembra sēdē ar lēmumu Nr.17-2-1 ir piešķīrusi eksperta tiesības ekonomikā un vadībzinātnē VeA mācību prorektoram Arnim Saukam uz trijiem gadiem. Apsveicam!

VSRC pētnieki piedalās „EuroMould 2011” izstādē Vācijā

No 28.novembra līdz 2.decembrim Ventspils Augstskolas Inženierzinātņu institūta VSRC pētnieks Egils Vītols un pētniece Inga Vanaga Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansētā projekta „Satelīttehnoloģiju pētījumu starptautiskās konkurētspējas un kapacitātes palielināšana” (SATTEH, Nr. 2DP/2.1.1.2.0/10/APIA/VIAA/019) ietvaros atradīsies komandējumā Frankfurtē pie Mainas (Vācijā), lai apmeklētu izstādi „EuroMould 2011”. Lasīt vairāk

VSRC vadošais pētnieks piedalās Krievijas – Latvijas starpvaldību komisijas darba grupas sēdē


                                                                                                                              No 28.11. līdz 01.12. Ventspils Augstskolas Inženierzinātņu institūta „Ventspils Starptautiskais radioastronomijas centrs” vadošais pētnieks Manfrēds Šneps – Šneppe projekta „Satelīttehnoloģiju pētījumu starptautiskās konkurētspējas un kapacitātes palielināšana” (SATTEH, Nr. 2DP/2.1.1.2.0/10/APIA/VIAA/019) ietvaros atradīsies komandējumā Maskavā (Krievijā), lai piedalītos Krievijas – Latvijas starpvaldību komisijas darba grupas sēdē ar referātu par projektu „Māju automatizācijas sistēmu izstrāde un ražošana”. Lasīt vairāk

Atbalstīti vairāki VeA iesniegtie projekti Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programmā

Ir atbalstīti vairāki VeA iesniegtie projekti Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas ceturtajam projektu konkursam:  Lasīt vairāk

VeA Tulkošanas studiju fakultātei jauns dekāns

Trešdien, 23.novembrī notika Ventspils Augstskolas Tulkošanas studiju fakultātes dekāna vēlēšanas. Pašreizējam dekānam prof. Jānim Sīlim 17.decembrī beigsies otrais un pēdējais pieļaujamais ievēlēšanas termiņš šajā amatā. Vēlēšanās dekāna amatā tika ievēlēta asoc. prof. Valda Rudziša, kura amata pienākumus sāks pildīt 2011. gada 19. decembrī. Apsveicam un novēlam izturību un panākumus jaunajā amatā!

VeA Ziemeļu korpusa atklāšana

Piektdien, 25.novembrī plkst. 14:00 notiks Ventspils Augstskolas būvdarbu pabeigšanas un Ziemeļu korpusa atklāšanas pasākums. Lasīt vairāk

Projekts „Skills Centre” izstādē “TechIndustry 2011″

No 2011.gada 24 novembra līdz 2011.gada 26. novembrim Eiropas Savienības struktūrfondu 3.mērķa „Eiropas teritoriālā sadarbība” Igaunijas – Latvijas pārrobežu sadarbības programmas projekta Nr. EU 34764 “Latvijas un Igaunijas mehatronikas sektora konkurētspējas paaugstināšana, izveidojot produktu attīstības apmācības Prasmju centru (Skills Centre)” ietvaros Ventspils Augstskolas Inženierzinātņu institūta „Ventspils Starptautiskais radioastronomijas centrs” (IZI VSRC) Prasmju centra vadītājs, pētnieks Egils Vītols, projekta koordinatore, pētniece Inga Vanaga, tehniķis Andris Siliņš prezentēs institūtā pieejamās tehnoloģijas ikgadējā starptautiskajā mašīnbūves, metālapstrādes, automatizācijas, elektronikas, elektrotehnikas, instrumentu un jauno tehnoloģiju izstādē "TechIndustry 2011", kas notiek Rīgā BT1 izstāžu centrā Ķīpsalā. Lasīt vairāk

Projekta plānošanas un rezultātu apspriedes seminārs

2011. gada 25. un 26. novembrī Kuldīgas novada, Snēpeles pagasta viesu namā „Mazsālijas” notiks projekta „Uz Zemes Mākslīgo Pavadoņu (ZMP) attiecināmu signālu uztveršanas, raidīšanas un apstrādes tehnoloģijas” darba plānošanas un rezultātu apspriedes seminārs. Lasīt vairāk

Kinorežisora Jāņa Streiča lekcija Ventspils Augstskolā

Ventspils Augstskola ielūdz uz Jāņa Streiča lekciju  „Latviešu nacionālais raksturs”.

23. novembrī plkst. 16:10 ar atklātu, bezmaksas lekciju “Latviešu nacionālais raksturs” Ventspils Augstskolā viesosies pazīstamais latviešu kinorežisors un scenārists Jānis Streičs. Lasīt vairāk

Iespējamās misijas diena Ventspils Augstskolā

"Iespējamā misija" ir izglītības programma, kura pastāv, lai nostiprinātu izglītību kā vērtību Latvijā, piesaistot darbam skolā augstskolu absolventus un jaunos profesionāļus ar potenciālu kļūt par iedvesmojošiem skolotājiem un nākotnes līderiem. Lasīt vairāk