Kristīne Silmane-Brūvere

Kristine_Silmane_Bruvere

Es vienmēr un visur esmu uzsvērusi, ka Ventspils augstskola ir tā, kur es esmu ieguvusi izglītību, kas ir bijis stabils pamats manai izaugsmei, pateicoties te iegūtajām zināšanām esmu atradusi savas profesionālās dzīves aicinājumu, iemācījusies domāt, analizēt un izdarīt secinājumus, atšķirt būtisko no nebūtiskā. VeA pavadītais laiks ir neaizmirstams, kuru labprāt atceros kopā ar studiju laikā iegūtajiem draugiem, draugiem uz mūžu…

Kristīne Silmane-Brūvere

UPB Nams grupas
Finanšu direktore

12.01.2012.