Arhīvs: Februāris 2012

Atbalsta saņēmēji doktora studijām ESF projektā „Atbalsts doktora studiju īstenošanai Ventspils Augstskolā” (1.kārta)

Ventspils Augstskola Eiropas Sociālā fonda projekta „Atbalsts doktora studiju īstenošanai Ventspils Augstskolā” (1.kārtas) ietvaros 2012.gada 13.februārī izsludināja konkursu abu Ventspils Augstskolu īstenoto starpaugstskoklu doktora studiju programmu – „Biznesa vadība” un „Valodniecība” – doktorantiem mērķstipendiju saņemšanai.

Mērķstipendiju piešķiršanas komisija 2012.gada 29.februārā sēdē akceptēja nozaru ekspertu vērtējumus par 6 pieteikumiem stipendijām, kas tika saņemti noteiktajā termiņā, un pieņēma lēmumu mērķstipendijas piešķirt 6 doktorantiem:

Starpaugstskolu doktora studiju programmā „Biznesa vadība” –
Aivaram Timofejevam (promocijas darba vadītājs prof. G.Vaskis)
Normundam Norkusam (promocijas darba vadītājs prof. A.Jaunzems)
Mārim Plūmiņam (promocijas darba vadītājs doc. A.Sauka)

Starpaugstskolu doktora studiju programmā „Valodniecība” –
Sandrai Kalniņai (promocijas darba vadītājs prof. J.Baldunčiks)
Silgai Sviķei (promocijas darba vadītājs prof. J.Baldunčiks)
Kristīnei Gurtajai (promocijas darba vadītāja asoc. prof. Dz.Lele-Rozentāle)

Stipendijas tiek piešķirtas uz laika periodu – 2012.gada marts līdz 2012.gada jūlijs. ESF mērķstipendijas ietvaros atlīdzību saņem arī promocijas darba vadītāji, kā arī doktorantiemir iespēja saņemt un izmantot līdzekļus kvalitātes atbalsta pasākumiem.

VeA piedalās izstādē “Skola 2012″

No 1. – 4. martam, Starptautiskajā izstāžu centrā Ķīpsalā notiks gada nozīmīgākais izglītības pasākums – 18. Starptautiskā izglītības izstāde „Skola 2012”, kurā piedalīsies arī Ventspils Augstskola ar savu stendu. Lasīt vairāk

Atbalsta saņēmēji doktora studijām ESF projekta „Atbalsts doktora studiju īstenošanai Ventspils Augstskolā” 2.kārtas ietvaros

Ventspils Augstskola Eiropas Sociālā fonda projekta „Atbalsts doktora studiju īstenošanai Ventspils Augstskolā” 2.kārtas ietvaros 2012.gada 13.februārī izsludināja atkārtotu konkursu Ventspils Augstskolu īstenotās starpaugstskolu doktora studiju programmas „Biznesa vadība” doktorantiem mērķstipendijas saņemšanai. Lasīt vairāk

Informatīvais pasākums par projekta „Energfoefektivitātes paaugstināšana Ventspils Augstskolas ēkā Inženieru ielā 101 un 101a, Ventspilī” gaitu

Š.g. 27.februārī plkst.16:00 205.auditorijā notiks Atklātā diskusija Informatīvais pasākums par projekta „Energfoefektivitātes paaugstināšana Ventspils Augstskolas ēkā Inženieru ielā 101 un 101a, Ventspilī” ( Nr.KPFI-3/33) gaitu.
Informatīvā pasākuma laikā varēsiet iepazīties ar projekta norises gaitu, kā arī plānotajiem rezultātiem.
Informatīvā pasākuma laikā paredzēta diskusija par klimata pārmaiņām, ko paši cilvēki ikdienā ir novērojuši.
Projekta īstenošana paredzēta līdz 2012.gada 1.decembrim.

Turpinās infrastruktūras modernizēšanas projekta realizēšana

Eiropas savienÓbas karogs.


Vienošanās Nr.2010/0108/3DP/3.1.2.1.1/09/IPIA/VIAA/014

Projekta realizēšanas termiņš pagarināts līdz 31.08.201. Šobrīd sekmīgi jau aprīkotas 13 laboratorijas, marta mēnesī tiks izsludināts atklāts konkurss par satelīttehnoloģiju mācību laboratorijas aprīkojuma iegādi. Papildus vēl ir jāiegādājas satelītu apstrādes laboratorijai Latvijas digitālās topogrāfiskās kartes, kā arī četras multifunkcionālas iekārtas.

Ar lekciju VeA viesosies Deivids Krouters

Arvien vairāk Eiropas Savienībā tulkotājiem nākas tulkot tekstus no angļu valodas, kuru autoriem tā nav dzimtā valoda. Kā uzlabot tulkojumu kvalitāti, ja oriģināla tekstu kvalitāte nav laba? Kā cīnīties ar sekām, kas rodas, kad citu valodu lietotāji, izmantojot angļu valodu kā kopīgu saziņas valodu, to lieto kļūdaini un darina jaunveidojumus pēc savas valodas parauga, kas var būt nesaprotami tiem, kam angļu valoda ir dzimtā valoda? Lasīt vairāk

Ventspils Augstskolas studentiem iespēja realizēt sociālus projektus Ventspilī

Ventspils Augstskolā (Inženieru iela 101A, A108. kab.) 21. februārī plkst. 15:00 norisināsies jau septītais un pēdējais sociālo projektu konkursa „OPEN MIND” reģionālais pasākums, kurā par reģiona sociālajām vajadzībām diskutē studenti, augstskolu vadītāji, pašvaldību un sabiedrisko organizāciju pārstāvji. Lasīt vairāk

Pieteikšanās ESF mērķstipendijām projekta„Atbalsts doktora studiju programmu īstenošanai Ventspils Augstskolā” 1. kārtas un 2.kārtas ietvaros

No š.g. 14. līdz 20.februārim (plkst. 12:00) Ventspils Augstskolas doktora studiju programmu doktoranti un zinātniskā grāda kandidāti tiek aicināti iesniegt pieteikumus konkursam uz ESF mērķstipendijām, kas tiks piešķirtas projekta „Atbalsts doktora studiju programmām Ventspils Augstskolā” 1. un  2.kārtas ietvaros. Lasīt vairāk

Ventspils Augstskola piedāvā iespēju iejusties studentu ikdienā

Trešdien, 15. februārī, Latvijā jau divpadsmito reizi pēc kārtas Junior Achievement – Young Enterprise Latvija (JA-YE Latvija), Skolēnu mācību uzņēmumu programmas ietvaros, rīko Ēnu dienu – skolēnu, viņu vecāku, skolotāju un dažādu nozaru profesionāļu iemīļotu un gaidītu izglītojošu profesionālās orientācijas pasākumu. Skolēnu mācību uzņēmumu programmas atbalstītājs Baltijas valstīs ir Swedbank. Lasīt vairāk

Reģionālo augstskolu rektori tiekas Ventspils Augstskolā

Šodien, 10.februārī, plkst.12.00 Ventspils Augstskolā tiekas Latvijas reģionālo augstskolu – Daugavpils Universitātes, Latvijas Lauksaimniecības Universitātes, Liepājas Universitātes, Rēzeknes Augstakolas, Ventspils Augstskolas, Vidzemes Augstskolas – rektori.
Tikšanās laikā tiks apspriests par jautājums par ciešāku sadarbību starp reģionālajām augstskolā.