Dalījās pieredzē topošo uzņēmēju apmācībā

P1030086

Pavasarīgajā 23.martā pēcpusdienā ar paraugstundu Amatu mājā veiksmīgi noslēgusies pieredzes apmaiņas vizīte par topošo uzņēmēju apmācībām Ventspils Augstskolā(VeA). VeA Mūžizglītības centrā tikās vairāk nekā 30 projekta partneri un interesenti no Kurzemes, Zemgales un Ziemeļlietuvas, lai iepazītos ar Ventspils pieredzi jauno uzņēmēju apmācībā.

Mūžizglītības centra projektu vadītāja Ilze Buņķe klātesošos iepazīstināja ar izveidoto veiksmīgo sadarbības modeli starp Ventspils pilsētas pašvaldību, augstskolu un Ventspils Augsto tehnoloģiju parka (VATP) Biznesa inkubatoru uzņēmēju apmācībā un sagatavošanā patstāvīgai uzņēmējdarbībai. I.Buņķe dalījās pieredzē par pašvaldības finansēto bezdarbnieku apmācības kursu uzņēmējdarbībā organizēšanu, kas realizējās ar vairāku uzņēmumu dibināšanu.

Augstskolā 2011. gadā realizētā projekta „Mūžizglītības pārrobežu kapacitātes paaugstināšana” projekta koordinatore Raita Rollande izklāstīja par ieguvumiem no projekta realizācijas, uzsverot iegūto teorētisko un praktisko Klaipēdas Universitātes pieredzi dzīves laikā iepriekš iegūtās izglītības un prasmju atzīšanā un pielīdzināšanā studiju rezultātiem. Attiecīgi projekta ietvaros tika sniegtas rekomendācijas LR Izglītības un zinātnes ministrijai, kuru rezultātā ir apstiprināti grozījumi Augstskolu likumā un Latvijā oficiāli aizsākta dzīves laikā iegūto prasmju un zināšanu atzīšana. Pateicoties projektam aprīkotas Mūžizglītības centra telpas apmācību organizēšanai.

Ventspils Augsto tehnoloģiju parka (VATP) Biznesa inkubatora projektu vadītāja Natālija Nudga klātesošos iepazīstināja ar Biznesa inkubatora piedāvāto pakalpojumu klāstu jaunajiem uzņēmumiem un veiksmīgi izveidoto sadarbības modeli jauno uzņēmumu izaugsmei ar VeA, VATP un Ventspils pilsētas pašvaldību. Uz doto brīdi VeA un inkubatora realizētā projekta „Mazās inovatīvās uzņēmējdarbības atbalsta tīkls” (SIBNet) ietvaros nodibināta „Ideju studija”, tādējādi Biznesa inkubators spēj nodrošināt atbalstu uzņēmējiem sākot jau no idejas rašanās brīža līdz pat produkta ražošanai augsto tehnoloģiju parkā. Biznesa inkubatorā jaunais uzņēmums var saņemt gan konsultatīvu atbalstu, gan iespēju izmantot uzņēmējdarbībai nepieciešamo infrastruktūru, kā arī līdzfinansējumu biznesa plāna realizācijai līdz pat 85% apmērā.

Viesi apskatīja biznesa inkubatora telpas un paviesojās inkubatora uzņēmumā SIA MWF, apskatīja Kurzemes rūpnieciskā dizaina konkursā 1.vietu ieguvušo produktu – bērnu krēsliņš Pally, kā arī tikās ar uzņēmuma vadību, kas savulaik bija apguvuši inkubatora rīkoto apmācību kursu „Kļūsti par uzņēmēju 5 dienās!”.

Vizītes turpinājumā viesi klātienē apskatīja SIA Rundstuck maizes ceptuvi Andreja ielā 7, Ventspilī, kuras ietvaros gan nobaudīja pēc senām metodēm cepto maizīti, gan uzklausīja maizes ceptuves īpašnieces Ilonas Šauriņas stāstu par to, cik nozīmīgas ceptuves izveidei bijušas apmācība, ko organizēja VeA ar Ventspils pilsētas pašvaldības finansiālu atbalstu.

Tālāk vizītes dalībnieki devās uz Ventspils Augsto tehnoloģiju parka telpām Kaiju ielā 9, Ventspilī, kur tika iepazīstināti ar iespējām, ko VATP piedāvā uzņēmējiem.

Kā jau minēts vizīte noslēdzās ar izklaidējošu paraugstundu Amatu mājā.

Pieredzes apmaiņas vizīte tika organizēta projekta „Konkurētspējīga uzņēmējdarbība caur sadarbību” ietvaros, kas tiek realizēts ar Eiropas Savienības struktūrfondu Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas atbalstu.

Ventspils Augstskolā projekta ietvaros Mūžizglītības centra vajadzībām tiks rekonstruēta viena no auditorijām, ko aprīkos ar modernām mācību tehnoloģijām, tai skaitā mobilo sinhronās tulkošanas sistēmu. Tiks izstrādāti jauni apmācību moduļi topošajiem uzņēmējiem, lai veicinātu viņu veiksmīgu ieiešanu un adaptāciju uzņēmējdarbības vidē. Plānotas vēl vairākas pieredzes apmaiņas vizītes, kā arī trīs videokonferences Latvijas un Lietuvas uzņēmējiem un ekspertiem.

Iegūtā pieredze un infrastruktūra ļaus pilnveidot Ventspils Augstskolas Mūžizglītības centra darbību un piedāvāt plašāku un kvalitatīvāku pakalpojumu klāstu.

Sīkākai informācijai par pasākumu lūdzam kontaktēties ar projekta vadītāju Ginu Jāni,
kontakti: 63629650; 29483053; gina.jane@venta.lv.

27.03.2012.