Arhīvs: Maijs 2012

Tiek izsludināts konkurss informātikas bakalaura un maģistra darbiem.

IMG_0162

Latvijas Universitātes (LU) Fonds sadarbībā ar Accenture Latvia un Tieto Latvia izsludina konkursu labākajiem Latvijas akreditētajās augstskolās izstrādātajiem datorikas (informātikas) studentu bakalaura un maģistra darbiem, kuri izstrādāti 2012. gadā. Darbu iesniegšana konkursam sāksies 4. jūnijā un ilgs līdz 4. jūlijam. Lasīt vairāk

Šodien Valsts prezidenta Andra Bērziņa vizīte Ventspils Augstskolā

_OMS3963

Piektdien, 1. jūnijā, Ventspils vizītes ietvaros, Latvijas valsts prezidents Andris Bērziņš apmeklēs Ventspils Augstskolu.

Lasīt vairāk

Reģistrācija studijām Ventspils Augstskolā

 

Reģistrācija pamatstudijām Ventspils Augstskolā

Reģistrācija maģistra studijām Ventspils Augstskolā

Reģistrācija doktora studijām Ventspils Augstskolā

Reģistrācija pamatstudijām Ventspils Augstskolā

Lai kļūtu par Ventspils Augstskolas studentu, pretendentiem jāreģistrējas studijām. Reģistrācija notiek saskaņā ar konkursa rezultātiem un studenta pieteikumā norādīto studiju programmu prioritāti.

Pēc konkursa pirmās kārtas noslēgšanās reģistrācija studijām Ventspils Augstskolā notiek no 2017.gada 17. līdz 18.jūlijam klātienē Ventspils Augstskolā, Inženieru ielā 101, Ventspilī, no plkst. 10:00 līdz 16:00. Ja reflektants no 2017.gada 17. līdz 18.jūlijam nevar ierasties Ventspils Augstskolā noslēgt studiju līgumu, viņam portāla www.latvija.lv e-pakalpojumā ir jāaktivizē izvēlne “Apstiprināt iegūto vietu”. Ja reflektants no 2017.gada 19. līdz 20.jūlijam nevar ierasties Ventspils Augstskolā noslēgt studiju līgumu, viņam līdz 20. jūlijam jāatsūta ieskenētā formātā un pa pastu studiju līgums, reģistrācijas anketa un fotogrāfija (3×4 cm). Lai to izdarītu, jāsazinās ar Mācību daļas vadītāju pa e-pastu: studijas@venta.lv, elektroniski jāsaņem studiju līgums un reģistrācijas anketa, aizpildīti dokumenti jāieskenē un jāatsūta uz e-pastu: studijas@venta.lv, kā arī oriģināli jāatsūta pa pastu uz: „Uzņemšanas komisija, Ventspils Augstskola, Inženieru iela 101, Ventspils LV-3601.”

Pēc konkursa otrās kārtas noslēgšanās reģistrācija studijām Ventspils Augstskolā notiek no 2017.gada 19. līdz 20.jūlijam klātienē Ventspils Augstskolā, Inženieru ielā 101, Ventspilī, no plkst. 10:00 līdz 16:00. Ja reflektants no 2017.gada 19. līdz 20.jūlijam nevar ierasties Ventspils Augstskolā noslēgt studiju līgumu, viņam līdz 20. jūlijam jāatsūta ieskenētā formātā un pa pastu studiju līgums, reģistrācijas anketa un fotogrāfija (3×4 cm). Lai to izdarītu, jāsazinās ar Mācību daļas vadītāju pa epastu: studijas@venta.lv, elektroniski jāsaņem studiju līgums un reģistrācijas anketa, aizpildīti dokumenti jāieskenē un jāatsūta uz e-pastu: studijas@venta.lv, kā arī oriģināli jāatsūta pa pastu uz: „Uzņemšanas komisija, Ventspils Augstskola, Inženieru iela 101, Ventspils LV-3601.”

Ja reflektants norādītajā laikā nav reģistrējies studiju programmā, viņš zaudē šo iespēju, un Ventspils Augstskolai ir tiesības uzaicināt reģistrēties nākamos reflektantus, kuri konkursā ieguvuši zemākus rezultātus.

Reģistrējoties pretendentam:

 • jāuzrāda pase vai personas apliecība (eID);
 • jāaizpilda noteikta parauga veidlapa;
 • jāiesniedz šādu dokumentu kopijas: vidējo izglītību apliecinošs dokuments un tā pielikums, nepieciešamie IZM centralizēto eksāmenu sertifikāti;
 • jānoslēdz studiju līgums.

Reģistrēties studijām Ventspils Augstskolā var arī reflektanta pilnvarota persona, uzrādot notariāli apstiprinātu pilnvaru.

Mācību sākums – 2017.gada 1.septembris

 

REĢISTRĀCIJA KOPMĪTNĒM

Informācija pa tālruni 6 36 29 202.

Reģistrācija maģistra studijām Ventspils Augstskolā

Konkursa rezultāti tiks izziņoti 2017.gada 14.jūlijā pēc plkst. 16:00.

Lai kļūtu par Ventspils Augstskolas studentu, pretendentiem saskaņā ar konkursa rezultātiem jāreģistrējas studijām.

Reģistrācija uz budžeta studiju vietām notiks no 2017. gada 17. līdz 19. jūlijam Ventspils Augstskolā (no plkst. 10:00 – 16:00). Ja reflektants no 2017.gada 17. līdz 19.jūlijam nevar ierasties Ventspils Augstskolā noslēgt studiju līgumu, viņam līdz 19. jūlijam jāatsūta ieskenētā formātā un pa pastu studiju līgums, reģistrācijas anketa un fotogrāfija (3×4 cm). Lai to izdarītu, jāsazinās ar Mācību daļas vadītāju pa e-pastu: studijas@venta.lv, elektroniski jāsaņem studiju līgums un reģistrācijas anketa, aizpildīti dokumenti jāieskenē un jāatsūta uz e-pastu: studijas@venta.lv, kā arī oriģināli jāatsūta pa pastu uz: „Uzņemšanas komisija, Ventspils Augstskola, Inženieru iela 101, Ventspils LV-3601.”

Reģistrācija uz neaizpildītajām budžeta studiju vietām un uz maksas studiju vietām notiks 2017.gada 20.jūlijā Ventspils Augstskolā (no plkst. 10:00 – 16:00). Ja reflektants 2017.gada 20. jūlijā nevar ierasties Ventspils Augstskolā noslēgt studiju līgumu, viņam līdz 20. jūlijam jāatsūta ieskenētā formātā un pa pastu studiju līgums, reģistrācijas anketa un fotogrāfija (3×4 cm). Lai to izdarītu, jāsazinās ar Mācību daļas vadītāju pa e-pastu: studijas@venta.lv, elektroniski jāsaņem studiju līgums un reģistrācijas anketa, aizpildīti dokumenti jāieskenē un jāatsūta uz e-pastu: studijas@venta.lv, kā arī oriģināli jāatsūta pa pastu uz: „Uzņemšanas komisija, Ventspils Augstskola, Inženieru iela 101, Ventspils LV-3601.”

Ja reflektants norādītajā laikā nav reģistrējies studiju programmā, viņš zaudē šo iespēju, un Ventspils Augstskolai ir tiesības uzaicināt reģistrēties nākamos reflektantus, kuri konkursā ieguvuši zemākus rezultātus.

Reģistrējoties pretendentam:

 • jāaizpilda noteikta parauga veidlapa;
 • jāuzrāda pase vai personas apliecība (eID);
 • jānoslēdz studiju līgums.

Reģistrēties studijām Ventspils Augstskolā var arī reflektanta pilnvarota persona, uzrādot notariāli apstiprinātu pilnvaru.

Mācību sākums – 2017.gada 1.septembris

 

REĢISTRĀCIJA KOPMĪTNĒM

Informācija pa tālruni 6 36 29 202.

Reģistrācija doktora studijām Ventspils Augstskolā

REĢISTRĀCIJA PILNA LAIKA DOKTORA STUDIJU PROGRAMMĀ „BIZNESA VADĪBA”

Reģistrācija studijām – no 2017. gada 14. līdz 15. decembrim A311 telpā.

Reģistrējoties pretendentam:

 • jāaizpilda noteikta parauga veidlapa;
 • jāuzrāda pase vai personas apliecība (eID);
 • jānoslēdz studiju līgums.

Mācību sākums – 2018. gada janvāris

Papildu informācijai: epf@venta.lv; +63629653

REĢISTRĀCIJA PILNA LAIKA DOKTORA STUDIJU PROGRAMMĀ „VALODNIECĪBA”

Reģistrācija studijām – 2018.gada 16.februārī.

Reģistrējoties pretendentam:

 • jāaizpilda noteikta parauga veidlapa;
 • jāuzrāda pase vaoi persobnas apliecība (eID);
 • jānoslēdz studiju līgums.

Mācību sākums – 2018. gada 19.februāris.

Papildu informācijai: tsf@venta.lv; +63629655

Viss par studiju un studējošiem kredītiem.

Pretendenta uzdotais jautājums un atbilde uz to

Jautājums Nr.1:

1. Lottē tehniskā specifikācija sākas ar sekojošo tekstu:
„Aprīkojums sastāv no National Instruments PXIe tipa ierīcēm un aprīkojuma, kas nodrošina studentu praktikuma darbu izpildi radiotehnisko sistēmu un signālapstrādes kursos”.
Lūdzu apstipriniet ka tā ir kļūda vai paskaidrot teiktā nozīmi.

Atbilde uz jautājumu Nr.1:
Lottē tehniskā specifikācijā ir ieviesusies kļūda un tā tiks svītrota, veicot grozījumus atklātā konkursa „Satelīttehnoloģiju mācību laboratorijas aprīkojuma piegāde projekta „Ventspils Augstskolas Informācijas tehnoloģiju fakultātes studiju programmu realizēšanai nepieciešamās infrastruktūras modernizēšana” (vienošanās Nr.2010/0108/3DP/3.1.2.1.1/09/IPIA/VIAA/014) ietvaros” nolikumā.

Jautājums Nr.2:

Atklātā konkursa nolikuma 3.nodaļā ir teikts, kas jāiesniedz pretendentu atlasei un punktā 3.5 tiek prasīts 5.Lotei ražotāja apliecinājums, ka piegādātājam atļauts piegādāt tā produktus. Šajā gadījumā tie ir mācību satelīti un šī prasība ir saprotama un tā ir vēlreiz lasāma arī tehnisko specifikāciju sadaļā kā papildus prasība. Nesaprotama ir šī papildus parasība arī pie 6. un 7. Lotes, jo tā ir lasāma tikai tehnisko specifikāciju daļā, bet ne atklātā konkursa nolikuma 3.daļā kā tas ir 5.Lotei. Ja tā nav vienkārši kļūda, bet tiešām ir vēlme saņemt ražotāja apliecinājumu, ka piegādātājs ir ražotāja autorizēts pārstāvis, tad lūdzu apstipriniet, ka šādi sertifikāti ir vajadzīgi visām piegādes iekārtām 6. un 7. Lotei, t.i. pavisam 12+7+9+7=35 iekārtas vai aprīkojums no vairāk kā 10 ražotājiem (tie būtu tad šo piem. desmit ražotāju sertifikāti).

Atbilde uz jautājumu Nr.2:
Atklātā konkursa „Satelīttehnoloģiju mācību laboratorijas aprīkojuma piegāde projekta „Ventspils Augstskolas Informācijas tehnoloģiju fakultātes studiju programmu realizēšanai nepieciešamās infrastruktūras modernizēšana” (vienošanās Nr.2010/0108/3DP/3.1.2.1.1/09/IPIA/VIAA/014) ietvaros” nolikumā tiks veikti grozījumi un Pretendentu atlasei iesniedzamo dokumentu saraksts tiks papildināts:
6.lotei (Satelīttehnoloģiju mācību laboratorijas radioamatieru radiostacijas aprīkojuma piegāde) un 7.lotei (Satelīttehnoloģiju mācību laboratorijas nanosatelītu pārraidīto datu uztveršanas aprīkojuma piegāde) ražotāja izsniegtu piegādes atļauju vai sertifikātu (oriģinālu vai apstiprinātu kopiju).

Jautājums Nr.3:

6.lotē tiek prasīta iepirkuma priekšmetu uzstādīšana, ieskaitot mastu un AZ/EL orientācijas sistēmu, kā arī visu tehniskā specifikācijā prasīto funkciju demonstrēšana, kam seko apmācība un instruktāža. Ja tas ir nepieciešams, tad trūkst sekojošā iekārta vai aprīkojums, kas nav iekļauta iepirkumā:

a) dators ar aprīkojumu, lai vadītu AZ/EL orientācijas sistēmu, modemu un raidtvērēju,
b) programmatūra, lai vadītu AZ/EL orientācijas sistēmu, modemu un raidtvērēju (ieskaitot Doplera kompensāciju u.t.t.),
c) masta horizontālas nolaišanas un vertikālās pacelšanas mehanisms, jeb cita veida risinājums kā montēt antenas un rotoru 9m augstumā,
d) antenu nostiprināšanas konsole uz rotora (horizontālā konstrukcija).

Lūdzu paskaidrot vai šis aprīkojums ir jau pieejams VeA vai arī to ir plānots no VeA puses piegādāt ārpus šī iepirkuma?

Atbilde uz jautājumu Nr.3:
a) dators nav jāpiegādā, prasība vadīt modēmu un raidtvērēju netiek definēta, jo tas tieši neattiecas uz antenu bloka AZ/EL orientācijas sistēmu. Datoru piegādāto iekārtu veiktspējas demonstrācijai piedāvā Pasūtītājs. Par aprīkojumu datorvadības nodrošināšanai tiek uzskatīts 6. lotes p-tā 1.8 minētais kontroliera bloks, kuru jāspēj pieslēgt datoram, izmantojot standarta komunikācijas saskarnes;
b) par programmatūru tiek uzskatīts iepriekšminētā kontroliera bloka dzinis (draiveris), kurš atbilstošajā operētājvidē nodrošina saņemto AZ un EL koordināšu datu pārveidošanu dzinēju vadības signālos un pagriešanas procesa kontroli līdz uzdoto koordināšu sasniegšanai. Programmatūra modēmu un raidtvērēju kontrolei netiek prasīta;
c) nepieciešama masta horizontālās nolaišanas iespēja konstrukcijas daļai virs ēkas jumta līmeņa. Apakšējā daļa stacionāri piestiprināta virs terases pie ēkas sienas;
d) Piegādātājam komplektā jāiekļauj cauruļveida horizontālā konstrukcija optimālai 3 antenu (detalizētas p-tos 1.3; 1.4 un 1.5) nostiprināšanai uz rotatora. Šis konstruktīvais elements 6. lotes p-tā 1.8 minēts kā rotējošā masta caurule ar uzrādīto diametru diapazonu.

Jautājums Nr.4:

Lūdzu arī paskaidrot kādas konkrētas funkcijas jādemonstrē pie šīs lotes iekārtas nodošanas VeA (varētu būt piemēram citu universitāšu ja palaisto satelītu signālu uztveršana vai kas tamlīdzīgs)? Tehniskā specifikācijā šajā lotē iekārtas funkcionalitāte ir ļoti maz aprakstīta un specifikācija sastāv no konkrētu iekārto tehniskiem parametriem, kuru demonstrācija nav saprotama.

Atbilde uz jautājumu Nr.4:
Pie šīs lotes iekārtu nodošanas VeA jādemonstrē:
• iespēja droši piekļūt rotatoram un antenām to instalācijas un apkopes funkciju veikšanai, izmantojot masta virsjumta daļas horizontālās nolaišanas risinājumu;
• iespēja piegādātās sistēmas datorvadības kontroliera dzinim ievadīt AZ un EL koordinātes un pie specifikācijā minētajiem slodzes parametriem sistēmas izpildmehānismiem jāspēj nodrošināt uzrādītos pagrieziena leņķu diapazonus un pilna diapazona pārvietošanas laiku vērtības.

Jautājums Nr.5:

Iepirkuma nolikumā ir teikts, ka piedāvājumā ir jāiekļauj visas ar iepirkuma izpildi saistītās izmaksas (skat. Nolikuma 6.7 punktu). Finanšu piedāvājums ir prasīts pēc noteiktas formas, kas ir pielikumā Nr.3, un šajā dotajā formā ir paredzēts norādīt tikai atsevišķu preču cenas. Tajā pat laikā nolikumā ir vērsta īpaša uzmanība uz piegādātās iekārtas uzstādīšanu, demonstrāciju, instruktāžu un apmācību, taču šīm izmaksām nav paredzēta pozīcija finanšu piedāvājumā.

Lūdzu paskaidrot vai šīs uzstādīšanas, demonstrācijas, instruktāžas un apmācības izmaksas ir papildus jānorāda finanšu priekšlikumā kā atsevišķa izmaksu pozīcija, kas ļautu VeA pārliecināties, ka visas izmaksas ir iekļautas?

Atbilde uz jautājumu Nr.5:
Atklātā konkursa „Satelīttehnoloģiju mācību laboratorijas aprīkojuma piegāde projekta „Ventspils Augstskolas Informācijas tehnoloģiju fakultātes studiju programmu realizēšanai nepieciešamās infrastruktūras modernizēšana” (vienošanās Nr.2010/0108/3DP/3.1.2.1.1/09/IPIA/VIAA/014) ietvaros” nolikumā tiks veikti grozījumi un Pielikumā Nr.3 (Finanšu piedāvājums) būs papildinājums, ka uzstādīšana, demonstrācija, instruktāža un apmācība ir jānorāda, ka atsevišķs ieraksts, norādot tā līgumcenu. Atbilde atsaukta (sk. atbildi uz jautājumu Nr.19).

Jautājums Nr.6:

Finanšu piedāvājumā pēc dotās formas nolikuma pielikumā Nr.3 ir prasīts norādīt vienības cenu katram priekšmetam. Daudzas preču iepirkuma pozīcijas satur vairākus priekšmetus (vai pat kopā priekšmetus un pakalpojumus), piemēram arī pirmā pozīcija pirmajā lotē „Žiroskopa, akselerometra un magnetometra izstrādes komplekts” sastāv no vairākiem priekšmetiem, kurus piegādātājs atsevišķi iepērk un tad komplektā piegādā pasūtītājam (sensors, elektronikas plate, kabeļi, barošanas avots…).

Vai VeA vēlas saņemt tiešām katra atsevišķa priekšmeta cenas vai tikai komplektu cenas (katrā tabulas ailē vienu cenu vai visas no katra priekšmeta un pakalpojuma, kas iekļauti komplektā)?

Atbilde uz jautājumu Nr.6:
Pielikumā Nr.3 (Finanšu piedāvājums) kolonnā Preču nosaukums norāda tikai no Pielikuma Nr.4 (Tehniskās specifikācijas) kolonnas Iekārtas norādītās iekārtas un tikai tām vienības cenu un summu.

Jautājums Nr.7:

Par 6. lotes „Satelīttehnoloģiju mācību laboratorijas radioamatieru radiostacijas aprīkojuma piegāde” punktu 1.9.

1) Vai punktā 1.9 minētajām masta caurulēm tiešām jābūt gan no nerūsējoša tērauda, gan polimērkrāsotām, jeb caurules drīkst būt no nerūsējošā tērauda bez polimērkrāsas, vai arī no parastā tērauda ar polimērkrāsu?
2) Kāds ir sienas materiāls un tā biezums, pie kuras tiks stiprināts antenas masts?
3) Kāds būs antenas masta izvietojums dabā (fotouzņēmums vai zīmējums)?

Atbilde uz jautājumu Nr.7:
Atklātā konkursa „Satelīttehnoloģiju mācību laboratorijas aprīkojuma piegāde projekta „Ventspils Augstskolas Informācijas tehnoloģiju fakultātes studiju programmu realizēšanai nepieciešamās infrastruktūras modernizēšana” (vienošanās Nr.2010/0108/3DP/3.1.2.1.1/09/IPIA/VIAA/014) ietvaros” nolikumā tiks veikti grozījumi un papildināts Pielikuma Nr.4 (Tehniskās specifikācijas) 1.9. punkts:
1) Caurules drīkst būt no nerūsējošā tērauda bez polimērkrāsas, vai arī no parastā tērauda ar polimērkrāsu.
2) Sienas materiāls pie kuras tiek stiprināts masts ir 250 mm bieza mūra (ķieģeļi, fibobloki) siena, kas siltināta ar 100 mm putoplastu, kura ir apvilkta ar dekoratīvo apmetumu un krāsota. Balkona grīda sastāv no 50 mm betonējuma, hidroizolācijas, kas noklāta ar flīzēm.
3) Skatīt fotogrāfijas pielikumā.

Jautājums Nr.8:

Par 6. lotes „Satelīttehnoloģiju mācību laboratorijas radioamatieru radiostacijas aprīkojuma piegāde” punktu 1.8.

1) Cik garš vadības kabelis (m) ir nepieciešams 1.8. punktā minētajai iekārtai?

Atbilde uz jautājumu Nr.8:
Atklātā konkursa „Satelīttehnoloģiju mācību laboratorijas aprīkojuma piegāde projekta „Ventspils Augstskolas Informācijas tehnoloģiju fakultātes studiju programmu realizēšanai nepieciešamās infrastruktūras modernizēšana” (vienošanās Nr.2010/0108/3DP/3.1.2.1.1/09/IPIA/VIAA/014) ietvaros” nolikumā tiks veikti grozījumi un papildināts Pielikuma Nr.4 (Tehniskās specifikācijas) 1.8. punkts:
1) Kabeļu garumi minētajai iekārtai jānovērtē, rēķinoties ar apstākli, ka barošanas un piedziņas kontroles blokam jāatrodas radiostacijas operatora telpā, bet kabeļiem, kuri piestiprināti paralēli masta gareniskajam virzienam un stiepjas no rotatora līdz piedziņas kontroles blokam, jābūt 15 m gariem. Piedziņas mehānisma vadības bloks atrodas vienā telpā ar vadības datoru, tos savienojošā kabeļa garums no 1.5m līdz 2m (vai garāks, ja ražotājs piedāvā tipveida garumu).

Jautājums Nr.9:

Par 6. lotes „Satelīttehnoloģiju mācību laboratorijas radioamatieru radiostacijas aprīkojuma piegāde” punktu 1.10.

1) Cik garš kabelis (m) ir nepieciešams 1.10. punktā minētajam raidtvērēja savienojumam ar datoru?

Atbilde uz jautājumu Nr.9:
Atklātā konkursa „Satelīttehnoloģiju mācību laboratorijas aprīkojuma piegāde projekta „Ventspils Augstskolas Informācijas tehnoloģiju fakultātes studiju programmu realizēšanai nepieciešamās infrastruktūras modernizēšana” (vienošanās Nr.2010/0108/3DP/3.1.2.1.1/09/IPIA/VIAA/014) ietvaros” nolikumā tiks veikti grozījumi un papildināts Pielikuma Nr.4 (Tehniskās specifikācijas) 1.10. punkts:
1) Raiduztvērēja savienojumam ar datoru nepieciešams kabelis ar garumu no 1.5m līdz 2m (vai garāks, ja ražotājs piedāvā tipveida garumu).

Jautājums Nr.10:

1. Jautājums par Lotes Nr.7 demonstrācijas, instruktāžas un apmācības stundu apjomu.
Iepirkuma nolikumā visām lotēm ir prasīta piegādātās iekārtas demonstrācija, instruktāža un apmācība un šeit kopumā ir redzama loģika, ka sarežģītākai iekārtai un lotēm ar lielāku piegādes priekšmetu, iekārtu dzudzumu un programmatūras piegādi tiek arī prasīts lielāks stundu daudzums šīm aktivitātēm.
Lote Nr.7 šajā ziņā ir izņēmums, tur ir tikai divas iekārtas bez programmatūras un ir pamats domāt, ka šeit nolikumā ir ieviesusies kļūda, iekopējot šīs lotes papildus prasības tekstu no iepriekšējās lotes Nr.6, kur tiek prasīta demonstrācija, instruktāža un apmācība kopā 8 + 24 = 32 stundas, jeb akadēmiskajās lekcijās rēķinot tas ir vairāk kā 21 lekcija. Pieņemot tipisku mācību slodzi 4 lekcijas dienā, tas nozīmētu vairāk kā vienu nedēļu ilgu apmācību ar pilnu slodzi tikai par šo vienu loti. Lūdzu apstiprināt vai šī papildus prasība par demonstrāciju, instruktāžu un apmācību lotei Nr.7 kopā 8 + 24 = 32 stundas ir vai nav kļūda konkursa nolikumā. Kļūdas gadījumā lūdzu norādīt vēlamo apmācību apjomu lotei Nr.7.

Atbilde uz jautājumu Nr.10:
7.lotes (Satelīttehnoloģiju mācību laboratorijas nanosatelītu pārraidīto datu uztveršanas aprīkojuma piegāde) tehniskajā specifikācijā (nolikuma pielikums Nr.4), atsaucamas esošās sadaļas „Uzstādīšana un demonstrēšana”, kā arī „Instruktāža un apmācības”. Tās aizvietojamas ar sadaļu: „Instruktāža, demonstrācija un apmācības”: Pēc iepirkuma priekšmetu piegādes jānodrošina iepirkuma priekšmetu uzstādīšanu un visu tehniskajā specifikācijā prasīto funkciju demonstrēšana un personāla apmācība ne mazāk kā 8 stundu apjomā. Demonstrācija jāveic iepirkuma priekšmeta piegādes vietā, izmantojot piegādātos priekšmetus.
Šīs izmaiņas tiks ietvertas veicot grozījumus atklātā konkursa „Satelīttehnoloģiju mācību laboratorijas aprīkojuma piegāde projekta „Ventspils Augstskolas Informācijas tehnoloģiju fakultātes studiju programmu realizēšanai nepieciešamās infrastruktūras modernizēšana” (vienošanās Nr.2010/0108/3DP/3.1.2.1.1/09/IPIA/VIAA/014) ietvaros” nolikumā.

Jautājums Nr.11:

2. Jautājums par piegādes līguma noslēgšanai plānoto laiku un tā saistību ar jau fiksēto prasīto piegādes datumu.
Konkursa nolikumā nav informācija par konkursa rezultātu lēmuma pieņemšanas plānoto datumu un plānoto piegādes līguma noslēgšanas datumu, lai gan no otras puses ir prasība izpildīt piegādi līdz 24. Augustam 2012 gadā. Ņemot vērā to, ka vairākums no prasītās satelītu tehnoloģijas laboratorijas aprīkojuma ir iekārta, kura tiek izgatavota pēc pasūtījuma un tiek iepirkta ārzemēs, nepieciešams skaidri saprast kā var izpildīt šo prasīto piegādes termiņu un tādēļ lūdzu norādīt plānoto līguma noslēgšanas datumu, jo tikai pēc šī datuma var notikt iekārtu pasūtīšana piegādei.
Mūsuprāt vairāk piemērojami šāda veida iepirkumam būtu noteikums, kur piegādi nepieciešams nodrošināt piemēram 3 vai 4 mēnešu laikā pēc piegādes līguma parakstīšanas. Lūdzu Jūsu atbildi vai šādi piegādes noteikumi var tikt atrunāti piegādes līgumā pie tā noslēgšanas.

Atbilde uz jautājumu Nr.11:
Atklātā konkursa „Satelīttehnoloģiju mācību laboratorijas aprīkojuma piegāde projekta „Ventspils Augstskolas Informācijas tehnoloģiju fakultātes studiju programmu realizēšanai nepieciešamās infrastruktūras modernizēšana” (vienošanās Nr.2010/0108/3DP/3.1.2.1.1/09/IPIA/VIAA/014) ietvaros” nolikumā tiks veikti grozījumi un nolikuma 1.6. punkta jaunā redakcija būs:
1.6. Iepirkumu izpildes termiņš: Aprīkojuma piegādes termiņš – 4 (četri) kalendārie mēneši no līguma noslēgšanas brīža.

Jautājums Nr.12:

3. Jautājums par konkursa nolikuma punktu 4.1.3. Vai prasība iekļaut tehniskā piedāvājumā informāciju par to, kā tiks īstenotas tehniskajā specifikācijā noteiktās prasības attiecībā uz pasūtītāja personāla instruktāžu un apmācību tiek apmierināta, ja piedāvājumā tiek iekļauts satura rādītājs apmācīnbām, kas tiek piedāvātas katrai lotei?

Atbilde uz jautājumu Nr.12:
Pretendenta tehniskajā piedāvājumā atklātam konkursam „Satelīttehnoloģiju mācību laboratorijas aprīkojuma piegāde projekta „Ventspils Augstskolas Informācijas tehnoloģiju fakultātes studiju programmu realizēšanai nepieciešamās infrastruktūras modernizēšana” (vienošanās Nr.2010/0108/3DP/3.1.2.1.1/09/IPIA/VIAA/014) ietvaros” informāciju par to, kā tiks īstenotas tehniskajā specifikācijā noteiktās prasības attiecībā uz pasūtītāja personāla instruktāžu un apmācību tiek apmierināta, ja piedāvājumā tiek iekļauts satura rādītājs apmācībām, kas tiek piedāvātas katrai lotei.

Jautājums Nr.13:

4. Jautājums par konkursa nolikuma punktu 4.1.5. Vai šī prasība tiks uzskatīta par apmierinātu, ja piedāvājumā tiek iekļauts visu vismaz 8 lekciju un praktisko nodarbību satura rādītājs ar detalizācijas pakāpi vismaz trijos līmeņos (mācību tēmas nosaukums, nodaļa, apakšnodaļa) līdzīgi kā tas tiek darīts universitāšu bakalauru vai maģistru programmu aprakstos, kas tiek publicēti studentu lietošanai?

Atbilde uz jautājumu Nr.13:
Jūsu jautājumā acīmredzot ir ieviesusies kļūda par konkursa nolikuma punktu 4.1.5. Šāds punkts nav atklātā konkursa nolikumā. Ja jautājums ir attiecināms uz atklātā konkursa punktu 4.1.4., tad Pretendents tehniskajā piedāvājumā atklātam konkursam „Satelīttehnoloģiju mācību laboratorijas aprīkojuma piegāde projekta „Ventspils Augstskolas Informācijas tehnoloģiju fakultātes studiju programmu realizēšanai nepieciešamās infrastruktūras modernizēšana” (vienošanās Nr.2010/0108/3DP/3.1.2.1.1/09/IPIA/VIAA/014) ietvaros” iekļauj visu vismaz 8 lekciju un praktisko nodarbību satura rādītāju ar detalizācijas pakāpi vismaz trijos līmeņos (mācību tēmas nosaukums, nodaļa, apakšnodaļa) līdzīgi kā tas tiek darīts universitāšu bakalauru vai maģistru programmu aprakstos, kas tiek publicēti studentu lietošanai.

Jautājums Nr.14:

5. Jautājums par Lotes Nr.1 nosaukumu. Konkursa nolikumā Lotes Nr.1 nosaukums ir „Satelīttehnoloģiju mācību laboratorijas pozīcijas un kontroles sistēmu aprīkojuma piegāde”. Šeit acīmredzot ir kļūda nosaukumā un domāts ir „Satelīttehnoloģiju mācību laboratorijas stāvokļa noteikšana un kontroles sistēmu aprīkojuma piegāde”. Ar satelīta pozīciju saprot tā atrašanās vietu (angl. possition) telpā un ar satelīta stāvokli saprot tā orientāciju telpā (angl. attitude). Tā kā ar prasīto iekārtu var noteikt satelīta stāvokli un to kontrolēt, bet ar to nevar noteikt un kontrolēt satelīta pozīciju, tad lūdzu apstiprināt, ka nolikumā Lotes N.1 nosaukumā ir kļūda un piedāvājumā varam lietot nosaukumu „Satelīttehnoloģiju mācību laboratorijas satelīta stāvokļa noteikšanas un kontroles sistēmu aprīkojuma piegāde”.

Atbilde uz jautājumu Nr.14:
Atklātā konkursa „Satelīttehnoloģiju mācību laboratorijas aprīkojuma piegāde projekta „Ventspils Augstskolas Informācijas tehnoloģiju fakultātes studiju programmu realizēšanai nepieciešamās infrastruktūras modernizēšana” (vienošanās Nr.2010/0108/3DP/3.1.2.1.1/09/IPIA/VIAA/014) ietvaros” nolikumā tiks veikti grozījumi un ņemot vērā iespējamos pārpratumus piegādājamo priekšmetu iespējamo pielietojumu interpretācijā, lotei Nr.1 esošais nosaukums aizstājams ar: „Satelīttehnoloģiju mācību laboratorijas aprīkojuma piegāde satelītu pozicionēšanas un kontroles sistēmu uzbūves un darbības apguvei”.

Jautājums Nr.15:

6. Jautājums par Lotes Nr.4 iegādes mērķi. Nolikumā ir teikts, ka Lotes Nr.4 nosaukums ir „Satelīttehnoloģiju mācību laboratorijas barošanas sistēmas aprīkojuma piegāde”, taču tālāk seko, ka „Laboratorija sastāv no ierīcēm un aprīkojuma, kas nodrošina studentu apmācību satelītkomunikāciju sistēmās”. Vai tā ir kļūda un būtu jālasa „Laboratorija sastāv no ierīcēm un aprīkojuma, kas nodrošina studentu apmācību satelītu barošanas sistēmās” un šāds teksts jālieto piedāvājumā?

Atbilde uz jautājumu Nr.15:
Atklātā konkursa „Satelīttehnoloģiju mācību laboratorijas aprīkojuma piegāde projekta „Ventspils Augstskolas Informācijas tehnoloģiju fakultātes studiju programmu realizēšanai nepieciešamās infrastruktūras modernizēšana” (vienošanās Nr.2010/0108/3DP/3.1.2.1.1/09/IPIA/VIAA/014) ietvaros” nolikumā tiks veikti grozījumi un
4.lotē (Satelīttehnoloģiju mācību laboratorijas barošanas sistēmas aprīkojuma piegāde) piegādājamo priekšmetu pielietojuma mērķi tiks mainīti un aizstāti ar: „Laboratorija sastāv no ierīcēm un aprīkojuma, kas nodrošina studentu apmācību par satelītu barošanas sistēmu uzbūvi un darbības principiem”.

Jautājums Nr.16:

6. Jautājums par Lotes Nr.5 iegādes mērķi. Arī šajā lotē kā iekārtas iegādes mērķis ir teikts
„Laboratorija sastāv no ierīcēm un aprīkojuma, kas nodrošina studentu apmācību satelītkomunikāciju sistēmās”. Vai tā ir kļūda, kas radusies kopējot tekstu, vai ja tā nav kļūda – pasūtītājs vēlas lietot šīs iekārtas nevis vispārējai apmācībai, bet specializācijai satelītkomunikāciju sistēmās un mācību plāni un iekārta jāpieskaņo šim mērķim?
 

Atbilde uz jautājumu Nr.16:
Atklātā konkursa „Satelīttehnoloģiju mācību laboratorijas aprīkojuma piegāde projekta „Ventspils Augstskolas Informācijas tehnoloģiju fakultātes studiju programmu realizēšanai nepieciešamās infrastruktūras modernizēšana” (vienošanās Nr.2010/0108/3DP/3.1.2.1.1/09/IPIA/VIAA/014) ietvaros” nolikumā tiks veikti grozījumi un
5.lotē (Satelīttehnoloģiju mācību laboratorijas mācību satelītu komplektu aprīkojuma piegāde) piegādājamo priekšmetu pielietojuma mērķi tiks mainīti un aizstāti ar: „Laboratorija sastāv no ierīcēm un aprīkojuma, kas nodrošina studentu apmācību par vispārēju satelītu sistēmu uzbūvi”.

Jautājums Nr.17:

Jūsu atbilde ir saņemta daļēji, jo nav atbildes uz jautājuma daļu, kas skar problēmu par to, ka gan 6. Lotē, gan 7. Lotē ir liels daudzums ļoti dažādu ražotāju izgatavotās iekārtas un priekšmeti un šāda prasība par katra ražotāja izsniegta piegādes atļaujas pievienošanu atlases dokumentiem nav saprotama un praktiski ir ļoti grūti izpildāma. Vēršam Jūsu uzmanību uz to, ka 6.Lotes prasītā produkcija ir iegādājama kā plašpatēriņa prece Interneta veikalos, tas skar arī 7. Lotes lielāko daļu. Mūsuprāt sagaidāmā atbilde būtu bijusi, ka šīm lotēm šādas papildus prasības tiks svītrotas tehnisko specifikāciju daļā, taču tagad diemžēl noticis pretējais. Grūti noticēt, ka tiešām tā ir gribēts un tas nav pārpratums. Lūdzu īsi apstiprināt, ka nav noticis pārpratums.

Atbilde uz jautājumu Nr.17:

Nav noticis pārpratums.

Jautājums Nr.18:

Jūsu atbilde ir saņemta un taču tikai daļēji saprotama. Nolikumā ir teikts, Lotes Nr.6 uzdevums ir nodrošināt studentu apmācību radiokomunikācijās, tai skaitā satelītkomunikāciju sistēmās un to mēs saprotam kā galveno šīs lotes funkciju, kuras demonstrācija būtu sagaidāma. Jūsu atbildē lasāms, ka jādemonstrē piekļūšana rotoram un iespēja pagriezt antennas pie specifikācijā minētajiem slodzes parametriem un tātad šī prasība tagad tiks iekļauta tehniskās specifikācijas papildus prasību daļā. Faktiski tā ir tikai vienas iekārtas, rotora izpildmehānisma pārbaude un šīs pārbaudes veikšanai ir nepieciešama speciāla iekārta ar ko antenas rotora izpildmehanismu noslogot atbilstoši Jūsu prasībām. Lūdzu īsi apstiprināt, ka nav noticis pārpratums.

Atbilde uz jautājumu Nr.18:
6. lotē (Satelīttehnoloģiju mācību laboratorijas radioamatieru radiostacijas aprīkojuma piegāde) minētā pārbaude ir veicama ar uzmontētām piegādātajām antenām.

Jautājums Nr.19:

Jūsu atbilde ir saņemta, bet nav saprotama, jo terminoloģiju kļūda nav novērsta. Vēlreiz vēršu Jūsu uzmanību uz to, ka ir būtiska starpība starp satelīta pozīciju (angl. position, krievu val. позиция) un tā orientāciju jeb stāvokli (angl. attitude, krievu val. ориентация). Šeit ir viennozīmīgi prasīta iekārta satelīta stāvokļa vai orientācijas noteikšanai un kontrolei, tātad nosaukumam būtu jābūt vai nu „Satelīttehnoloģiju mācību laboratorijas aprīkojuma piegāde satelītu stāvokļa noteikšanas un tā kontroles sistēmu uzbūves un darbības apguvei” jeb „Satelīttehnoloģiju mācību laboratorijas aprīkojuma piegāde satelītu orientācijas un tās kontroles sistēmu uzbūves un darbības apguvei”. No matemātikas skata viedokļa pozīcija tiek aprakstīta ar punkta atrašanās vektoru un tā mērvienība ir metrs, bet orientācija jeb stāvoklis telpā tiek aprakstīts piem. ar t.s. Eilera leņķiem un tā mērvienība ir piemēram grādi.
Tātad vēlreiz, krieviski to sauc par „Система Ориентации и Стабилизации” jeb saīsināti arī vienkārši COC, un angliski par „Attitude determination and Control System” jeb saīsināti vienkārši ACS, bet nevienā valodā nav sajaucams ar pozicionēšanu, ko vēlaties lietot kā terminu. Protams šis jautājums nav būtisks piedāvājuma sagatavošanai, taču tomēr būtu ieteicams lietot pareizu terminoloģiju un šeit mūsuprāt pārpratumiem nav pamata.

Atbilde uz jautājumu Nr.19:
Atklātā konkursa „Satelīttehnoloģiju mācību laboratorijas aprīkojuma piegāde projekta „Ventspils Augstskolas Informācijas tehnoloģiju fakultātes studiju programmu realizēšanai nepieciešamās infrastruktūras modernizēšana” (vienošanās Nr.2010/0108/3DP/3.1.2.1.1/09/IPIA/VIAA/014) ietvaros” tika veikti grozījumi un nosūtīti publicēšanai Iepirkumu uzraudzības birojam (IUB), pārbaudes laikā no IUB tika norādīt, ka iepirkuma priekšmeta nosaukumus grozīt nav atļauts.
Attiecīgi atsaucam Atbildi uz jautājumu Nr.5 (Ventspils Augstskolas vēstule Nr. 5 – 158 no 24.05.2012.) un sākotnējais nosaukums lotē Nr.1 (Satelīttehnoloģiju mācību laboratorijas pozīcijas un kontroles sistēmu aprīkojuma piegāde) netiek mainīts. Piedāvājums jāiesniedz saskaņā ar Pasūtītāja izvirzītajām prasībām tehniskajā specifikācijā.

Jautājums Nr.20:

6. lotes „Satelīttehnoloģiju mācību laboratorijas radioamatieru radiostacijas aprīkojuma piegāde” tehniskās specifikācijas punktā Nr.1.4. norādīts, ka nepieciešams piegādāt 432 Mhz krustotā Jagi tipa antena ar sekojošām minimālajām prasībām:
• 2×17 elementu krustotā Jagi tipa antena
• G ne mazāku par 15.5 dBD
• ar 50 Ω impedanci
• Stāvviļņa koeficients <1.6
• Stara platums -3 dB līmenī: hor: ≤ 26°, vert: ≤30°
• garums: ≤ 4.5m
• Svars: ≤ 4 Kg
• Dokumentācijā jābūt pievienotām ražotāja apstiprinātām virziendiagrammām horizontālajā un vertikālajā plaknē.

Vēlamies informēt, ka 432 Mhz diapozona krustotā Jagi tipa antena ar šādiem rādītājiem netiek ražota.
Balstoties uz 1.3. punktā prasīto 2 x 10 elementu krustotā Jagi tipa antenu, kura atbilst visā izvirzītajām prasībām varam secināt, ka 1.4. punktā, pēc iekārtas nosaukuma, ir nepieciešama tāda paša tipa antena.
Ļoti līdzīga alternatīva, ko mēs varam piedāvāt ir 432 Mhz krustotā Jagi antena ar 2×18 elementiem, G – 14dBD, Stara platums – 3dB līmenī: hor: <= 28 grad, vert: <= 30grad, garums 3,4 m.
Tāpēc vēlamies Jūs lūgt sniegt skaidrojumu, vai tiešām 1.4. punktā minētie tehniskie parametri atbilst izvēlētajai antenai – 432 Mhz krustotā Jagi tipa antena, vai arī šajā vietā ir domāta cita veida antena, bet ar norādītajiem parametriem.

Atbilde uz jautājumu Nr.20:
Atklātā konkursa „Satelīttehnoloģiju mācību laboratorijas aprīkojuma piegāde projekta „Ventspils Augstskolas Informācijas tehnoloģiju fakultātes studiju programmu realizēšanai nepieciešamās infrastruktūras modernizēšana” (vienošanās Nr.2010/0108/3DP/3.1.2.1.1/09/IPIA/VIAA/014) ietvaros” nolikuma pielikumā Nr.4 (Tehniskās specifikācijas) 6.lotes (Satelīttehnoloģiju mācību laboratorijas radioamatieru radiostacijas aprīkojuma piegāde) 1.4. punktā (432 MHz diapazona Jagi tipa antena cirkulāri polarizēta starojuma uztveršanai) minētie parametri atbilst krustotā Jagi tipa antenai. Sakarā ar tehniskajā specifikācijā minēto nosacījumu, ka vēlamie parametri uzskatāmi par minimālajām prasībām, nav pretrunas, ja piedāvāsiet piegādāt antenu ar elementu skaitu, kas pārsniedz 17, vienlaikus norādam, ka arī pārējie tehniskie parametri nevar būt zemāki par Pasūtītāja izvirzītajām prasībām.

Jautājums Nr.21:

6. lotes „Satelīttehnoloģiju mācību laboratorijas radioamatieru radiostacijas aprīkojuma piegāde” tehniskās specifikācijas punktā 3.5. zem sadaļas „Iekārta” ir prasīts 1296 MHz/500W jaudas past. Barošanas bloks, bet zem „minimālās prasības” nominālā jauda prasīta vismaz 1500W.
Jautājums, vai ir vajadzīgs 500W jaudas past. barošanas bloks?

Atbilde uz jautājumu Nr.21:
Atklātā konkursa „Satelīttehnoloģiju mācību laboratorijas aprīkojuma piegāde projekta „Ventspils Augstskolas Informācijas tehnoloģiju fakultātes studiju programmu realizēšanai nepieciešamās infrastruktūras modernizēšana” (vienošanās Nr.2010/0108/3DP/3.1.2.1.1/09/IPIA/VIAA/014) ietvaros” nolikuma pielikumā Nr.4 (Tehniskās specifikācijas) 6.lotes (Satelīttehnoloģiju mācību laboratorijas radioamatieru radiostacijas aprīkojuma piegāde) 3.5. punktā (1296 MHz/ 500W jaudas past. barošanas bloks) ir jāpiegādā barošanas bloks ar šī bloka nominālo elektrisko jaudu vismaz 1500 W, kuru plānots izmantot raidītāja barošanai, lai nodrošinātu tā izstarojuma jaudu, kas ir ne mazāka par 500 W, un tie nav savstarpēji identiski parametri.

BAASP 2012

 

 

 

 

BAASP 2012 – 1st International Scientific Conference
Co-located with 5th International Scientific Conference of Ventspils U
niversity College

7 – 8 May, 2012, Ventspils, Latvia

INVITATION TO CONFERENCE
SECOND CALL FOR PAPERS

We are glad to invite You to the 1st International Scientific Conference “Baltic Applied Astroinformatics and Space data Processing” which will be held at Ventspils University College.

The first international conference of Ventspils University College was held in 2003. After four successfully provided conferences and in order to celebrate its 15th anniversary, Ventspils University College organizes several co-located International Conferences among them the 1st international research conference „Baltic Applied Astroinformatics and Space data Processing” (BAASP 2012), financed from European Regional Development Fund’s project “International competitiveness and capacity-building of Satellite research” (SATTEH, No.2010/0189/2DP/2.1.1.2.0/10/APIA/VIAA/019) being implemented in Engineering Research Institute “Ventspils International Radio Astronomy Center” of Ventspils University College.
To provide efficient collaboration platform for cross border partnership and knowledge transfer for Baltic astronomers, astrophysicists, space researchers and engineers as well as experts in other interrelated research disciplines like informatics, computer, environmental, geology, geodesy, materials sciences.
 

Aim of Conference
To provide efficient collaboration platform for cross border partnership and knowledge transfer for Baltic astronomers, astrophysicists, space researchers and engineers as well as experts in other interrelated research disciplines like informatics, computer, environmental, geology, geodesy, materials sciences.

Conference Theme
11 years ago it seemed impossible to archive a terabyte of data. The entire data set NASA has collected over the past 45 years then was one terabyte only. Today single experiment produces as much data as the previous 15,000 experiments. It means we need to use new technologies not only to make all that data available to scientists but also to extract valuable science from the data. And with the advent of digital detectors, computers have replaced darkrooms and photogravimetry allowing working with more far, weak and diffuse signals. It is a challenge to merge with computing to be able to examine all obtained research data, their volume and complexity.

Space science is being fundamentally influenced and empowered by computation and information technology, and it stimulates further technological developments. Astronomy, like many other fields, is becoming exponentially data-rich, and the tasks of data management, data acquisition, and knowledge discovery become central to our research organisation, bringing together many technical and methodological challenges. Information technology also provides the stage where we collaborate and interact, and publish, preserve, use and disseminate knowledge. The general philosophy behind is to be future-oriented, which determines the emerging discipline of astroinformatics.

Recent challenges are directed to more human-orientated, highly personalized and trustworthy systems enabling their users to cope with the large variety of frameworks, technologies, data volumes and tools needed to accommodate emerging scientific applications. Therefore, one of the areas of focus here is quantitative and qualitative methods for exploiting, predicting, and understanding the value that ICT brings to the astronomers.

Key focus in 2012

“Interdisciplinary research in astroinformatics and space data engineering”.
The scope of the conference covers fundamental and applied research that applies to space technologies, and includes the following:

 • space science, including space and atmospheric physics, Earth observation and remote sensing from space, planetary sciences, astrochemistry, astrobiology and life sciences, and space-based astronomy and astrophysics;
 • space engineering, including communications, navigation, space operations, satellite design, testing, and implementation, engineering of new generation telescopes;
 • Space IT solutions, including data acquisition, buffering, signal processing, data correlation, data recording, transfer, processing and archiving, high performance and cloud computing techniques;
 • innovations in space education and training.

Working language of the conference is English.

Important Submission Deadlines

 • 6 February 2012: Early registration and payment
  Extended to
  17 February 2012:   
  Abstracts only
 • 1 March 2012: Acceptance notification
 • 16 April 2012: Paper submission
                            Final registration and payment

Registration
Please send filled registration form by e-mail: baasp2012@venta.lv

The registration fee is:
30 EUR before March 1, 2012
40 EUR before April 16, 2012

Method of payment – money transfer to our bank account.
Receiver of money: Ventspils University College
Name of the bank: Valsts kase
Account No. (IBAN): LV23TREL9150140000000
SWIFT: TRELLV22
Purpose of payment: 21399, registration fee for the conference BAASP 2012.

Conference publications:

All abstracts will be published in the Conference Book with a separate ISBN number.

Abstract: should consist of minimum 1500 characters and maximum 4000 characters (Times New Roman, 12 pt, Italic). Structure: introduction, aim, materials and methods of the work, main results, conclusions and key words.
At the end of the abstract the following should be mentioned: author's academic position, scientific degree, name, surname, institution, scientific research areas and e-mail address (10 pt, Normal).

The best accepted research papers will be published in Lithuanian journal “Baltic Astronomy” and “Latvian Journal of Physics and Technical Sciences”. Other accepted papers will be published in the Conference Proceedings with an ISBN number

All papers will be peer-reviewed.

Detailed instructions for full papers will be sent on acceptance of abstracts.

Scientific Organizing Committee:
Dr. Dmitrijs Docenko (chairman) – University of Latvia, Institute of Astronomy (Latvia)
Dr. Arunas Andziulis – University of Klaipeda (Lithuania)
Dr. Guntars Balodis – Riga Technical University (Latvia)
Dr. Rihards Balodis – University of Latvia, Institute of Mathematics and Computer Science (Latvia)
Dr. Juris Borzovs – University of Latvia (Latvia)
Dr. Dainis Dravins – Lund Observatory (Sweden)
Dr. Ilgmars Eglitis – University of Latvia, Institute of Astronomy (Latvia)
Dr. Juris Freimanis – Ventspils University College (Latvia)
Dr. Normunds Jekabsons – Ventspils University College (Latvia)
Dr. Algimantas Juozapavicius – Vilnius University (Lithuania)
Dr. Janis Kaminskis – Riga Technical University (Latvia)
Dr. Laurits Leedjarv  – Tartu Observatory (Estonia)
Dr. Mart Noorma – University of Tartu (Estonia)
Dr. Anu Reinart  – Tartu Observatory (Estonia)
Dr. Boriss Rjabovs – Ventspils University College (Latvia)

Dr. Danguole Rutkauskiene – Kaunas University of Technology (Lithuania)
Dr. Ivars Smelds – Ventspils University College (Latvia)
Dr. Grazina Tautvaisiene – Vilnius University (Lithuania)
Dr. Andris Vaivads – Swedish Institute of Space Physics (Sweden)
Dr. Laimons Zacs – Laser Centre of University of Latvia (Latvia)
Dr. Juris Zagars – Ventspils University College (Latvia)

Organizers expect to expand Scientific Organizing Committee by inviting additional members and experts.

Local Organizing Committee:
Dr. V.Avotins (chairman), L.Riekstina, M.Jokubauska, I.Kozlova, L.Aulmane, I.Jaunzeme, K.Zalite.

Preliminary Schedule of Conference

There will be two types of presentations at the conference: plenary papers (30 minutes), section papers (15-20 minutes).

Monday, May 7
13:30 Arrival, registration, refreshments
14:00-15:30 Opening and plenary session
15:30-16:00 Coffee break
16:00-17:30 Plenary session
17:45-18:45 Tour around Ventspils University College
19:30 Dinner for all participants

Tuesday, May 8
9:00-10:30 Work in sections
10:30-11:00 Coffee break
11:00-12:30 Work in sections
12:30-13:30 Lunch
13:30-15:30 Work in sections
15:30-16:00 Closing remarks
16:00-17:00 Cocktails and networking
17:00 Transfer to Riga or Riga International airport

Accommodation and transportation
You can find the corresponding information about accommodation at Ventspils web site:
http://www.tourism.ventspils.lv/?p=2

Riga International Airport is located 13 kilometers from the city centre. Taxi should cost approximately 10 LVL (15 EUR), we recommend to take green Airbaltic taxi.
There are also regular bus connections from the airport to the city centre: please take bus No 22. Information how to get from and to Riga International Airport can be found here: http://www.riga-airport.com/en.

Ventspils (http://www.ventspils.lv/eng/) is located 180 km from Riga. The most convenient way to get to Ventspils is by bus from Riga Bus Station. Please see the bus schedule on http://www.autoosta.lv/main.php?lng=eng and allow approximately 2.5-3 hours for the trip. Transportation from Riga to Ventspils is also possible by car http://www.carrent.lv/en/

Participants are responsible for their own transportation to and from Ventspils, Latvia and hotel arrangement and costs.

Information and address for correspondence

Questions regarding the conference should be addressed to the local organizing committee (e-mail: baasp2012@venta.lv).

Phone: +371 3628303, contact person: Liene Riekstina
Fax: +371 3629660

Address for the correspondence:
Ventspils University College
Inženieru Street 101
Ventspils, LV-3601
Latvia

Studiju gada sākums

Ventspils Augstskolā visa gada garumā ir notikuši vairāki nozīmīgi pasākumi, kuri ir iezīmējuši Ventspils Augstskolas jubilejas gadu. Viskrāšnākais pasākums par godu Ventspils Augstskolas jubilejas 15 gadam būs tieši 1. septembris, kad tiek uzsākts arī jauns studiju gads. Tātad dubult-svētki.

Piedalies Ventspils Augstskolas un Studentu padomes organizētajos pasākumus un padari šos svētkus īpašus sev un citiem.

Svētki jāsvin kopā!

27.augusts – 31. augusts (09:00 – 17:00)

Reģistrēšanās kopmītnēm. Informācija pa telefonu 636 29202

SESTDIENA, 1. septembris

10:00 – 16:00

Ventspils Augstskola

Prasmju centra atvērto durvju diena Ventspils Augstskolā.

Vairāk šeit.

12:00

Ventspils Ausgtskola
iekšpagalms uz trepēm vai B1 auditorija
(atkarīgs no laikapstākļiem)

Ventspils Augstskolas 1. septmebra svinīgais pasākums
pirmkursniekiem, studentiem, docētājiem un darbiniekiem

 • Ventspils Augstskolas rektora Jāņa Eglīša uzruna
 • Ventspils pilsētas domes pārstāvja uzruna
 • Fakultāšu dekānu uzruna
 • Studentu padomes priekšsēdētājas Lindas Trumsiņas uzruna

19:00

Ventspils OC Basketbola halle

Ventspils Augstskolas salidojums

Aicināti arī Ventspils Ausgtskolas pirmkursnieki un esošie studenti.

Dalības maksa studentiem:

līdz 20. augustam - 5 LVL

no 21. augustam – 10 LVL

SVĒTDIENA, 2. septembris

15:00

Ventspils pilsēta

(pulcēšanās no. 14:30 pie E korpusa ieejas)

"Pilsētas rallijs"

Pasākums – aktivitāte, kuras laikā pirmkursniekiem būs iespēja iepazīt savus studiju biedrus un Ventspils pilsētu, kā arī ātrāk adaptēties jaunā vidē.

22:00

KISS klubs
Jūras iela 8

Atkalredzēšanās ballīte studentiem

Vakara gaitā dažādi konkursi, kā arī plkst. 01:00 "Pilsētas rallija" uzvarētāju apbalvošana.

Ieejas maksa 1Ls

PIRMDIENA, 3.septembris

Ventspils Augstskola

 STUDIJU SĀKUMS. NODARBĪBU GRAFIKS.

No 10:00

Ventspils Augstskola
konkrēta auditorija tiks precizēta

IEVADSTUDIJAS pirmkursniekiem

Plašāka informācija sekos

16:00

Ventspils Augstskolas basketbola laukums

Sportiskā pēcpusdiena

Jauno un esošo studentu sportiskās aktivitātes.

Informācija papildināta 31.08.2012.

Pieteikums studijām

Pieteikšanās studijām uz bakalaura un profesionālā bakalaura programmu studiju vietām Pieteikšanās studijām uz maģistra un profesionālā maģistra programmu studiju vietām Pieteikšanās konkursam uz pilna laika doktora programmu studiju vietām

 

Konkursam uz Ventspils Augstskolas bakalaura un profesionālā bakalaura programmu studiju vietām varēs pieteikties:

 • elektroniski Latvijas portālā www.latvija.lv vai
 • klātienē Ventspils Augstskolā, Inženieru ielā 101, Ventspilī (vai arī kādā no citiem kontaktpunktiem, kuri norādīti Latvijas portālā www.latvija.lv).

Elektroniska pieteikšanās konkursam uz Ventspils Augstskolas studiju vietām notiks no 2017.gada 26. jūnija plkst. 9:00 līdz 11. jūlija plkst. 16:00 Latvijas portālā www.latvija.lv, izmantojot e-pakalpojumu „Vienota pieteikšanās pamatstudiju programmās”.

Reflektantu pieteikumu apstiprināšana un dokumentu oriģinālu uzrādīšana dalībai konkursā uz Ventspils Augstskolas studiju vietām klātienē notiks no 2017. gada 4. līdz 11.jūlijam Ventspils Augstskolā, Inženieru ielā 101, Ventspilī (vai arī kādā no citiem kontaktpunktiem, kuri norādīti Latvijas portālā www.latvija.lv).

Ventspils Augstskolas kontaktpunkta darba laiks – darba dienās no10:00 – 16:00, sestdien, 8.jūlijā, no 11:00 – 15:00.

Reģistrējoties studijām portālā www.latvija.lv, samaksa par pieteikumu veicama ar pārskaitījumu saskaņā ar sistēmas norādījumiem. Piesakoties klātienē konkursam uz studijām Ventspils Augstskolā, samaksa par pieteikumu varēs tikt veikta Ventspils Augstskolas kasē.

Pieteikuma maksa noteikta 30,00 EUR apmērā. No pieteikuma maksas ir atbrīvoti 1.grupas invalīdi un bāreņi.

Pieteikums uz Ventspils Augstskolas studiju vietām ir jāapstiprina klātienē no 2017. gada 4. līdz 11.jūlijam Ventspils Augstskolā, Inženieru ielā 101, Ventspilī (vai arī kādā no citiem kontaktpunktiem, kuri norādīti Latvijas portālā www.latvija.lv).

Apstiprinot savu pieteikumu konkursam uz studiju vietām Ventspils Augstskolā, reflektantam kontaktpunktā personīgi jāuzrāda šādi dokumenti:

 • pase vai personas apliecība (eID);
 • vidējās izglītības dokuments un tā pielikums (“Sekmju izraksts”);
 • nepieciešamo IZM centralizēto eksāmenu sertifikāti vai starptautiskie valodu testi;
 • diploms par godalgotu vietu Latvijas vai starptautiskās priekšmetu olimpiādēs, ja tādi ir;
 • citi dokumenti, ja nepieciešams.

Pieteikumu konkursam uz studijām Ventspils Augstskolā var apstiprināt arī reflektanta pilnvarota persona, uzrādot pilnvaru.
Reflektanta pienākums ir iepazīties ar noteikto konkursa un reģistrācijas kārtību un termiņiem un apliecināt savu informētību ar parakstu uz pieteikuma anketas.

Pieteikšanās konkursam uz maģistra un profesionālā maģistra studiju programmu studiju vietām

Par uzņemšanu profesionālā maģistra studiju programmā „Uzņēmējdarbības vadība”, maģistra studiju programmā „Datorzinātnes” un profesionālā maģistra studiju programmā „Elektronika”

Pieteikšanās konkursam uz studiju vietām notiks no 2017. gada 4. līdz 11.jūlijam Ventspils Augstskolā, darba dienās no 10:00 – 16:00, sestdien, 8.jūlijā, no 11:00 – 15:00.

Reflektantam jāiesniedz personīgi Ventspils Augstskolā līdz 2017. gada 11. jūlijam vai jāatsūta pa pastu līdz 11. jūlijam uz adresi „Uzņemšanas komisija, Ventspils Augstskola, Inženieru iela 101, Ventspils LV-3601” šādi dokumenti:

 • izdrukāta un aizpildīta pieteikuma veidlapa (PDF, WORD);
 • pieteikuma maksas maksājuma čeks vai, veicot pārskaitījumu, maksājuma uzdevuma kopija;
 • augstākās izglītības dokumenta un tā pielikuma kopijas;
 • dzīves un darba gājuma apraksts (CV).

Kopijām ir jābūt apstiprinātām vai arī, tās iesniedzot, jāuzrāda oriģināli. Iesniegtie dokumenti netiek izsniegti atpakaļ.

Pieteikuma maksa jāsamaksā pirms dokumentu iesniegšanas Ventspils Augstskolas kasē vai ar pārskaitījumu, pieteikuma maksa – 30,00 EUR, maksājot augstskolas kasē, vai 25,00 EUR, maksājot ar pārskaitījumu:

Ventspils Augstskola
Inženieru iela 101, Ventspils, LV-3600
Reģ. Nr. 90000362426
Valsts kase, kods TRELLV22
Konts: LV23TREL9150140000000

Konkursa rezultāti tiks izziņoti līdz 2016.gada 14.jūlijā pēc plkst. 16:00.

Pēc konkursa rezultātu izziņošanas līdz nākamās darba dienas plkst. 16:00 reflektants Uzņemšanas komisijas priekšsēdētājam var iesniegt apelāciju par konkursa rezultātiem. Apelāciju vienas dienas laikā pēc tās saņemšanas izskata ar Rektora rīkojumu apstiprināta Apelācijas komisija.

Lai kļūtu par Ventspils Augstskolas studentu, pretendentiem saskaņā ar konkursa rezultātiem jāreģistrējas studijām.

Reģistrācija uz budžeta studiju vietām notiks no 2017. gada 17. līdz 19. jūlijam Ventspils Augstskolā (no plkst. 10:00 – 16:00). Ja reflektants no 2017.gada 17. līdz 19.jūlijam nevar ierasties Ventspils Augstskolā noslēgt studiju līgumu, viņam līdz 19. jūlijam jāatsūta ieskenētā formātā un pa pastu studiju līgums, reģistrācijas anketa un fotogrāfija (3×4 cm). Lai to izdarītu, jāsazinās ar Mācību daļas vadītāju pa e-pastu: studijas@venta.lv, elektroniski jāsaņem studiju līgums un reģistrācijas anketa, aizpildīti dokumenti jāieskenē un jāatsūta uz e-pastu: studijas@venta.lv, kā arī oriģināli jāatsūta pa pastu uz: „Uzņemšanas komisija, Ventspils Augstskola, Inženieru iela 101, Ventspils LV-3601.”

Reģistrācija uz neaizpildītajām budžeta studiju vietām un uz maksas studiju vietām notiks 2017.gada 20.jūlijā Ventspils Augstskolā (no plkst. 10:00 – 16:00). Ja reflektants 2017.gada 20. jūlijā nevar ierasties Ventspils Augstskolā noslēgt studiju līgumu, viņam līdz 20. jūlijam jāatsūta ieskenētā formātā un pa pastu studiju līgums, reģistrācijas anketa un fotogrāfija (3×4 cm). Lai to izdarītu, jāsazinās ar Mācību daļas vadītāju pa e-pastu: studijas@venta.lv, elektroniski jāsaņem studiju līgums un reģistrācijas anketa, aizpildīti dokumenti jāieskenē un jāatsūta uz e-pastu: studijas@venta.lv, kā arī oriģināli jāatsūta pa pastu uz: „Uzņemšanas komisija, Ventspils Augstskola, Inženieru iela 101, Ventspils LV-3601.”

Ja reflektants norādītajā laikā nav reģistrējies studiju programmā, viņš zaudē šo iespēju, un Ventspils Augstskolai ir tiesības uzaicināt reģistrēties nākamos reflektantus, kuri konkursā ieguvuši zemākus rezultātus.

Reģistrējoties pretendentam:

 • jāaizpilda noteikta parauga veidlapa;
 • jāuzrāda pase vai personas apliecība (eID);
 • jānoslēdz studiju līgums.

Reģistrēties studijām Ventspils Augstskolā var arī reflektanta pilnvarota persona, uzrādot notariāli apstiprinātu pilnvaru.

Mācību sākums – 2017.gada 1.septembris.

Par uzņemšanu maģistra studiju programmā „Juridisko tekstu tulkošana”

Iestājpārbaudījums notiks 2017. gada 12.jūlijā .
Pieteikšanās konkursam uz studiju vietām notiks no 2017. gada 4. līdz 11.jūlijam Ventspils Augstskolā, darba dienās no 10:00 – 16:00, sestdien, 8.jūlijā, no 11:00 – 15:00.

Reflektantam jāiesniedz personīgi Ventspils Augstskolā līdz 2017. gada 11. jūlijam vai jāatsūta pa pastu līdz 11. jūlijam uz adresi „Uzņemšanas komisija, Ventspils Augstskola, Inženieru iela 101, Ventspils LV-3601” šādi dokumenti:

 • elektroniski aizpildīta un parakstīta pieteikuma anketa (PDF, WORD);
 • pieteikuma maksas maksājuma čeks vai, veicot pārskaitījumu, maksājuma uzdevuma kopija;
 • augstākās izglītības dokumenta un tā pielikuma kopijas;
 • dzīves un darba gājuma apraksts (CV).

Kopijām ir jābūt apstiprinātām vai arī, tās iesniedzot, jāuzrāda oriģināli. Iesniegtie dokumenti netiek izsniegti atpakaļ.
Pieteikuma maksa jāsamaksā pirms dokumentu iesniegšanas Ventspils Augstskolas kasē vai ar pārskaitījumu, pieteikuma maksa –30,00 EUR, maksājot augstskolas kasē, vai 25,00 EUR, maksājot ar pārskaitījumu:

Ventspils Augstskola
Inženieru iela 101, Ventspils, LV-3600
Reģ. Nr. 90000362426
Valsts kase, kods TRELLV22
Konts: LV23TREL9150140000000

Konkursa rezultāti tiks izziņoti līdz 2017.gada 14.jūlija pēc plkst. 16:00.

Pēc konkursa rezultātu izziņošanas līdz nākamās darba dienas plkst. 16:00 reflektants Uzņemšanas komisijas priekšsēdētājam var iesniegt apelāciju par konkursa rezultātiem. Apelāciju vienas dienas laikā pēc tās saņemšanas izskata ar Rektora rīkojumu apstiprināta Apelācijas komisija.

Lai kļūtu par Ventspils Augstskolas studentu, pretendentiem saskaņā ar konkursa rezultātiem jāreģistrējas studijām.

Reģistrācija uz budžeta studiju vietām notiks no 2017. gada 17. līdz 19. jūlijam Ventspils Augstskolā (no plkst. 10:00 – 16:00). Ja reflektants no 2017.gada 17. līdz 19.jūlijam nevar ierasties Ventspils Augstskolā noslēgt studiju līgumu, viņam līdz 19. jūlijam jāatsūta ieskenētā formātā un pa pastu studiju līgums, reģistrācijas anketa un fotogrāfija (3×4 cm). Lai to izdarītu, jāsazinās ar Mācību daļas vadītāju pa e-pastu: studijas@venta.lv, elektroniski jāsaņem studiju līgums un reģistrācijas anketa, aizpildīti dokumenti jāieskenē un jāatsūta uz e-pastu: studijas@venta.lv, kā arī oriģināli jāatsūta pa pastu uz: „Uzņemšanas komisija, Ventspils Augstskola, Inženieru iela 101, Ventspils LV-3601.”

Reģistrācija uz neaizpildītajām budžeta studiju vietām un uz maksas studiju vietām notiks 2017.gada 20.jūlijā Ventspils Augstskolā (no plkst. 10:00 – 16:00). Ja reflektants 2017.gada 20. jūlijā nevar ierasties Ventspils Augstskolā noslēgt studiju līgumu, viņam līdz 20. jūlijam jāatsūta ieskenētā formātā un pa pastu studiju līgums, reģistrācijas anketa un fotogrāfija (3×4 cm). Lai to izdarītu, jāsazinās ar Mācību daļas vadītāju pa e-pastu: studijas@venta.lv, elektroniski jāsaņem studiju līgums un reģistrācijas anketa, aizpildīti dokumenti jāieskenē un jāatsūta uz e-pastu: studijas@venta.lv, kā arī oriģināli jāatsūta pa pastu uz: „Uzņemšanas komisija, Ventspils Augstskola, Inženieru iela 101, Ventspils LV-3601.”

Ja reflektants norādītajā laikā nav reģistrējies studiju programmā, viņš zaudē šo iespēju, un Ventspils Augstskolai ir tiesības uzaicināt reģistrēties nākamos reflektantus, kuri konkursā ieguvuši zemākus rezultātus.

Reģistrējoties pretendentam:

 • jāaizpilda noteikta parauga veidlapa;
 • jāuzrāda pase vai personas apliecība (eID);
 • jānoslēdz studiju līgums.

Reģistrēties studijām Ventspils Augstskolā var arī reflektanta pilnvarota persona, uzrādot notariāli apstiprinātu pilnvaru.

Mācību sākums – 2017.gada 1.septembris.

Pieteikšanās konkursam uz pilna laika doktora programmu studiju vietām

PIETEIKŠANĀS KONKURSAM UZ STUDIJU VIETĀM PILNA LAIKA DOKTORA STUDIJU PROGRAMMĀ „BIZNESA VADĪBA”

Pieteikšanās konkursam uz studiju vietām notiek no 2017. gada 2.maija līdz 1.decembrim Ventspils Augstskolā, Inženieru ielā 101, Ventspilī.

Reflektantam līdz 2017. gada 1.decembrim plkst. 16:00 personīgi Ventspils Augstskolā A311 telpā jāiesniedz šādi dokumenti:

 • aizpildīta pieteikuma anketa (PDF);
 • pieteikuma maksas maksājuma čeks vai, veicot pārskaitījumu, maksājuma uzdevuma kopija;
 • 2 fotogrāfijas (3×4 cm), kurām otrā pusē uzrakstīts vārds un uzvārds;
 • augstākās izglītības dokumentu (bakalaura un maģistra) un to pielikumu kopijas;
 • dzīves un darba gājuma apraksts (CV);
 • referāts vai publikāciju kopums izvēlētajā studiju virzienā.

Kopijām ir jābūt apstiprinātām vai arī, tās iesniedzot, jāuzrāda oriģināli. Iesniegtie dokumenti netiek izsniegti atpakaļ.

Pieteikuma maksa jāsamaksā pirms dokumentu iesniegšanas Ventspils Augstskolas kasē vai ar pārskaitījumu, pieteikuma maksa – 30,00 EUR, maksājot augstskolas kasē, vai 25,00 EUR, maksājot ar pārskaitījumu:

Ventspils Augstskola
Inženieru iela 101, Ventspils, LV-3600
Reģ. Nr. 90000362426
Valsts kase, kods TRELLV22
Konts: LV23TREL9150140000000

Pārrunas ar reflektantiem notiks 2017. gada 1.decembrī plkst. 16:00.

Konkursa rezultāti tiek izziņoti līdz 2017.gada 8.decembrim. Pēc konkursa rezultātu izziņošanas līdz nākamās darba dienas plkst. 16:00 reflektants Uzņemšanas komisijas priekšsēdētājam var iesniegt apelāciju par konkursa rezultātiem. Apelāciju vienas dienas laikā pēc tās saņemšanas izskata ar Rektora rīkojumu apstiprināta Apelācijas komisija.

Iepriekšējā izglītība: maģistra grāds ekonomikā vai uzņēmējdarbības vadībā. Izņēmuma kārtā doktora studiju programmā var uzņemt arī citu nozaru maģistra grādu ieguvušos, ja viņiem ir darba pieredze uzņēmējdarbības vadībā, sabiedrības vadībā vai izglītības darba vadībā un pietiekamas zināšanas vadības zinātnēs.

Reģistrācija studijām – no 2017. gada 14. līdz 15. decembrim A311 telpā.

Reģistrējoties pretendentam:

 • jāaizpilda noteikta parauga veidlapa;
 • jāuzrāda pase vai personas apliecība (eID);
 • jānoslēdz studiju līgums.

Mācību sākums – 2018. gada janvāris

Papildu informācijai: epf@venta.lv; +63629653

PIETEIKŠANĀS KONKURSAM UZ STUDIJU VIETĀM KOPĪGAJĀ DOKTORA STUDIJU PROGRAMMĀ „VALODNIECĪBA: LATVIEŠU DIAHRONISKĀ VALODNIECĪBA, LATVIEŠU SINHRONISKĀ VALODNIECĪBA, LIETIŠĶĀ VALODNIECĪBA, SALĪDZINĀMĀ UN SASTATĀMĀ VALODNIECĪBA”

Pieteikšanās konkursam uz studiju vietām notiek no 2017.gada 6.novembra līdz 2018.gada 9.februārim Ventspils Augstskolā, Inženieru ielā 101, Ventspilī.

Reflektantam līdz 2018. gada 9.februāra plkst. 12:00 personīgi jāiesniedz Ventspils Augstskolā A411 telpā vai jāatsūta pa pastu uz adresi „Uzņemšanas komisija, Ventspils Augstskola, Inženieru iela 101, Ventspils LV-3601” šādi dokumenti:

 • aizpildīta pieteikuma anketa (PDF);
 • pieteikuma maksas maksājuma čeks vai, veicot pārskaitījumu, maksājuma uzdevuma kopija;
 • 2 fotogrāfijas (3×4 cm), kurām otrā pusē uzrakstīts vārds un uzvārds;
 • augstākās izglītības dokumentu (bakalaura un maģistra) un to pielikumu kopijas;
 • dzīves un darba gājuma apraksts (CV), kura pielikumā būtu pievienota informācija par pieredzi darbā augstskolas/pētniecības iestādē, līdzdalību pētniecības projektos un zinātnisko publikāciju un referātu saraksts;
 • referāts (10-15 lpp. apjomā) vai referāta apjomam līdzvērtīga publikāciju kopa par aktuālu problēmu izvēlētajā valodniecības apakšnozarē

Kopijām ir jābūt apstiprinātām vai arī, tās iesniedzot, jāuzrāda oriģināli. Iesniegtie dokumenti netiek izsniegti atpakaļ.

Pieteikuma maksa jāsamaksā pirms dokumentu iesniegšanas Ventspils Augstskolas kasē vai ar pārskaitījumu, pieteikuma maksa – 30,00 EUR, maksājot augstskolas kasē, vai 25,00 EUR, maksājot ar pārskaitījumu:

Ventspils Augstskola
Inženieru iela 101, Ventspils, LV-3600
Reģ. Nr. 90000362426
Valsts kase, kods TRELLV22
Konts: LV23TREL9150140000000

Iestājpārbaudījums: pārrunas par iestājreferāta problemātiku notiks 2018.gada 12.februārī plkst 13:00 Ventspils Augstskolā.

Konkursa rezultāti tiek izziņoti ne vēlāk kā triju dienu laikā no pēdējā pārbaudījuma dienas. Pēc konkursa rezultātu izziņošanas līdz nākamās darba dienas plkst. 16:00 reflektantu Uzņemšanas komisijas priekšsēdētājam var iesniegt apelāciju par konkursa rezultātiem. Apelāciju vienas dienas laikā pēc tās saņemšanas izskata ar Rektora rīkojumu apstiprināta Apelācijas komisija.

Iepriekšējā izglītība: maģistra grāds (vai tam atbilstošs augstākās izglītības diploms) humanitāro, sociālo vai izglītības zinātņu jomā; vismaz vienā no izglītības līmeņiem (bakalaura vai maģistra studiju līmenī) jābūt iegūtai augstākajai izglītībai filoloģijā.

Reģistrācija studijām – 2018.gada 16.februārī.

Reģistrējoties pretendentam:

 • jāaizpilda noteikta parauga veidlapa;
 • jāuzrāda pase vai personas apliecība (eID);
 • jānoslēdz studiju līgums.

Mācību sākums – 2018. gada 19.februāris

Papildu informācijai: tsf@venta.lv; +63629655

 

Runājam tikai angliski!

file0001432978570

Daba mūs pašlaik priecē ar rododendru, ceriņu un maijpušķīšu ziedēšanas trakumu un tas ir pats labākais laiks, lai vēlētos kaut ko pozitīvu, priecīgu un jaunu. Kāds vēlas satikt interesantus cilvēkus, kāds meklē jaunas un atraktīvas idejas, bet vēl kāds līdz Līgo svētkiem vēlas uzlabot savas angļu valodas zināšanas.

Mēs to visu mēģinājām apvienot vienā jaunā un interesantā iespējā, ko piedāvāt tieši Jums! Lasīt vairāk

Pretendenta uzdotais jautājums un atbilde uz to

Pretendenta uzdotais jautājums:

1. Jautājums par 29 Lotes 1.2 punktu (Monitors).
Monitora izšķirtspēja, kas norādīta tehniskajā specifikācijā nepastāv. Mūsuprāt ir pieļauta kļūda un prasītā izšķirtspēja varētu būt domāta 1920×1080?

1.2. Monitors /3 gab./
 
Ekrāna izmērs >19”
Ekrāna izšķirtspēja ≥1920×1380 pikseļi ar LED
Monitora garantija Vismaz 1 gads

Pasūtītāja atbildes uz jautājumu:

1. Atklātā konkursa „Zinātniskās aparatūras un aprīkojuma iegādes 1.kārta projekta „(IKSA-CENTRS) Informācijas, komunikāciju un signālapstrādes tehnoloģiju valsts nozīmes pētniecības centra izveide” (vienošanās Nr.2011/0044/2DP/2.1.1.3.1/11/IPIA/ VIAA/006) ietvaros, iekārtu un aprīkojuma iegāde projekta „Competitive Entrepreneurship by Lifelong Learning and Business Cooperation” (partnerības līguma Nr. LV-LT/1.1./LLIII-175/2011/31) ietvaros un aprīkojuma iegāde Ventspils Augstskolas 2012.gada budžeta ietvaros” nolikuma Pielikumā Nr.1 (Tehniskās specifikācijas iekārtu iepirkumam) 29. lotes (Datu apstrādes iekārtu aprīkojuma iegāde, piegāde (LU ĢĢI)) 1.2. Monitors /3 gab./ ekrāna izšķirtspēja ir ieviesusies tehniska kļūda un pasūtītāja prasības pareizie dati ir: ≥1920×1080 pikseļi ar LED.

Studenti veic 2 km distanci pa pilsētu

IMG_0075

Otrdien, 22.05., plkst. 19:00 norisinājās VeA studentiem paredzētais pasākums „Skrējiens pēc kultūras”. Lasīt vairāk