Reģistrācija studijām Ventspils Augstskolā

 

Reģistrācija pamatstudijām Ventspils Augstskolā

Reģistrācija maģistra studijām Ventspils Augstskolā

Reģistrācija doktora studijām Ventspils Augstskolā

Reģistrācija pamatstudijām Ventspils Augstskolā

Lai kļūtu par Ventspils Augstskolas studentu, pretendentiem jāreģistrējas studijām. Reģistrācija notiek saskaņā ar konkursa rezultātiem un studenta pieteikumā norādīto studiju programmu prioritāti.

Pēc konkursa pirmās kārtas noslēgšanās reģistrācija studijām Ventspils Augstskolā notiek no 2017.gada 17. līdz 18.jūlijam klātienē Ventspils Augstskolā, Inženieru ielā 101, Ventspilī, no plkst. 10:00 līdz 16:00. Ja reflektants no 2017.gada 17. līdz 18.jūlijam nevar ierasties Ventspils Augstskolā noslēgt studiju līgumu, viņam portāla www.latvija.lv e-pakalpojumā ir jāaktivizē izvēlne “Apstiprināt iegūto vietu”. Ja reflektants no 2017.gada 19. līdz 20.jūlijam nevar ierasties Ventspils Augstskolā noslēgt studiju līgumu, viņam līdz 20. jūlijam jāatsūta ieskenētā formātā un pa pastu studiju līgums, reģistrācijas anketa un fotogrāfija (3×4 cm). Lai to izdarītu, jāsazinās ar Mācību daļas vadītāju pa e-pastu: studijas@venta.lv, elektroniski jāsaņem studiju līgums un reģistrācijas anketa, aizpildīti dokumenti jāieskenē un jāatsūta uz e-pastu: studijas@venta.lv, kā arī oriģināli jāatsūta pa pastu uz: „Uzņemšanas komisija, Ventspils Augstskola, Inženieru iela 101, Ventspils LV-3601.”

Pēc konkursa otrās kārtas noslēgšanās reģistrācija studijām Ventspils Augstskolā notiek no 2017.gada 19. līdz 20.jūlijam klātienē Ventspils Augstskolā, Inženieru ielā 101, Ventspilī, no plkst. 10:00 līdz 16:00. Ja reflektants no 2017.gada 19. līdz 20.jūlijam nevar ierasties Ventspils Augstskolā noslēgt studiju līgumu, viņam līdz 20. jūlijam jāatsūta ieskenētā formātā un pa pastu studiju līgums, reģistrācijas anketa un fotogrāfija (3×4 cm). Lai to izdarītu, jāsazinās ar Mācību daļas vadītāju pa epastu: studijas@venta.lv, elektroniski jāsaņem studiju līgums un reģistrācijas anketa, aizpildīti dokumenti jāieskenē un jāatsūta uz e-pastu: studijas@venta.lv, kā arī oriģināli jāatsūta pa pastu uz: „Uzņemšanas komisija, Ventspils Augstskola, Inženieru iela 101, Ventspils LV-3601.”

Ja reflektants norādītajā laikā nav reģistrējies studiju programmā, viņš zaudē šo iespēju, un Ventspils Augstskolai ir tiesības uzaicināt reģistrēties nākamos reflektantus, kuri konkursā ieguvuši zemākus rezultātus.

Reģistrējoties pretendentam:

 • jāuzrāda pase vai personas apliecība (eID);
 • jāaizpilda noteikta parauga veidlapa;
 • jāiesniedz šādu dokumentu kopijas: vidējo izglītību apliecinošs dokuments un tā pielikums, nepieciešamie IZM centralizēto eksāmenu sertifikāti;
 • jānoslēdz studiju līgums.

Reģistrēties studijām Ventspils Augstskolā var arī reflektanta pilnvarota persona, uzrādot notariāli apstiprinātu pilnvaru.

Mācību sākums – 2017.gada 1.septembris

 

REĢISTRĀCIJA KOPMĪTNĒM

Informācija pa tālruni 6 36 29 202.

Reģistrācija maģistra studijām Ventspils Augstskolā

Konkursa rezultāti tiks izziņoti 2017.gada 14.jūlijā pēc plkst. 16:00.

Lai kļūtu par Ventspils Augstskolas studentu, pretendentiem saskaņā ar konkursa rezultātiem jāreģistrējas studijām.

Reģistrācija uz budžeta studiju vietām notiks no 2017. gada 17. līdz 19. jūlijam Ventspils Augstskolā (no plkst. 10:00 – 16:00). Ja reflektants no 2017.gada 17. līdz 19.jūlijam nevar ierasties Ventspils Augstskolā noslēgt studiju līgumu, viņam līdz 19. jūlijam jāatsūta ieskenētā formātā un pa pastu studiju līgums, reģistrācijas anketa un fotogrāfija (3×4 cm). Lai to izdarītu, jāsazinās ar Mācību daļas vadītāju pa e-pastu: studijas@venta.lv, elektroniski jāsaņem studiju līgums un reģistrācijas anketa, aizpildīti dokumenti jāieskenē un jāatsūta uz e-pastu: studijas@venta.lv, kā arī oriģināli jāatsūta pa pastu uz: „Uzņemšanas komisija, Ventspils Augstskola, Inženieru iela 101, Ventspils LV-3601.”

Reģistrācija uz neaizpildītajām budžeta studiju vietām un uz maksas studiju vietām notiks 2017.gada 20.jūlijā Ventspils Augstskolā (no plkst. 10:00 – 16:00). Ja reflektants 2017.gada 20. jūlijā nevar ierasties Ventspils Augstskolā noslēgt studiju līgumu, viņam līdz 20. jūlijam jāatsūta ieskenētā formātā un pa pastu studiju līgums, reģistrācijas anketa un fotogrāfija (3×4 cm). Lai to izdarītu, jāsazinās ar Mācību daļas vadītāju pa e-pastu: studijas@venta.lv, elektroniski jāsaņem studiju līgums un reģistrācijas anketa, aizpildīti dokumenti jāieskenē un jāatsūta uz e-pastu: studijas@venta.lv, kā arī oriģināli jāatsūta pa pastu uz: „Uzņemšanas komisija, Ventspils Augstskola, Inženieru iela 101, Ventspils LV-3601.”

Ja reflektants norādītajā laikā nav reģistrējies studiju programmā, viņš zaudē šo iespēju, un Ventspils Augstskolai ir tiesības uzaicināt reģistrēties nākamos reflektantus, kuri konkursā ieguvuši zemākus rezultātus.

Reģistrējoties pretendentam:

 • jāaizpilda noteikta parauga veidlapa;
 • jāuzrāda pase vai personas apliecība (eID);
 • jānoslēdz studiju līgums.

Reģistrēties studijām Ventspils Augstskolā var arī reflektanta pilnvarota persona, uzrādot notariāli apstiprinātu pilnvaru.

Mācību sākums – 2017.gada 1.septembris

 

REĢISTRĀCIJA KOPMĪTNĒM

Informācija pa tālruni 6 36 29 202.

Reģistrācija doktora studijām Ventspils Augstskolā

REĢISTRĀCIJA PILNA LAIKA DOKTORA STUDIJU PROGRAMMĀ „BIZNESA VADĪBA”

Reģistrācija studijām – no 2017. gada 14. līdz 15. decembrim A311 telpā.

Reģistrējoties pretendentam:

 • jāaizpilda noteikta parauga veidlapa;
 • jāuzrāda pase vai personas apliecība (eID);
 • jānoslēdz studiju līgums.

Mācību sākums – 2018. gada janvāris

Papildu informācijai: epf@venta.lv; +63629653

REĢISTRĀCIJA PILNA LAIKA DOKTORA STUDIJU PROGRAMMĀ „VALODNIECĪBA”

Reģistrācija studijām – 2018.gada 16.februārī.

Reģistrējoties pretendentam:

 • jāaizpilda noteikta parauga veidlapa;
 • jāuzrāda pase vaoi persobnas apliecība (eID);
 • jānoslēdz studiju līgums.

Mācību sākums – 2018. gada 19.februāris.

Papildu informācijai: tsf@venta.lv; +63629655

Viss par studiju un studējošiem kredītiem.

29.05.2012.