Arhīvs: Jūnijs 2012

Papildus informācija:

I. Pretendenta uzdotie jautājumi un atbildes uz tiem:

Jautājums Nr.1:

Vai pasūtītājs vēlas vienas VHF un vienas UHF antenas uzstādīšanu (kā tagad teikts nolikumā) vai VHF un UHF antenu pāru uzsādīšanu (kā paskaidrots pēdējās atbildēs ar blokshēmām)?

Atbilde uz jautājumu Nr.1:

Pasūtītājs vēlas vienas VHF un vienas UHF antenas uzstādīšanu, kā tas paredzēts tehniskajā specifikācijā. Shematiskais zīmējums ir tikai informatīvs.

Jautājums Nr.2 (skatīt 19.06.2012. jautājumi un atbildes lp.5., 4., 6.):

Vai radioamatieru raidstacijas papildus aprīkojuma komplekts 1296MHz (skat. lpp. Nr.5 skaidrojumos 19.06.12) paredz izmantot tās pašas UHF un VHF antenas, kas paredzētas komunikācijai ar satelītiem, un kuras ir attēlotas blokshēmās lpp. Nr.4 un Nr.6?

Atbilde uz jautājumu Nr.2 (skatīt 19.06.2012. jautājumi un atbildes lp. 4., 6.):

Radioamatieru raidstacijas papildus aprīkojuma komplektu 1296MHz nav paredzēts izmantot ar UHF un VHF antenām, kas paredzētas komunikācijai ar satelītiem, un kuras ir attēlotas blokshēmās lpp. Nr.4 un Nr.6.

Jautājums Nr.3 (skatīt 19.06.2012. jautājumi un atbildes lp.5.):

Kur radioamatieru raidstacijas papildus aprīkojuma komplektu 1296MHz (skat. lpp. Nr.5 skaidrojumos 19.06.12) pasūtītājs vēlas lai piegādātājs to uzstāda? Pašreiz ir pretruna – no nolikuma izriet, ka uzstādīšana ir prasīta uz Ventspils augstskolas jumta, bet skaidrojumā ar blokshēmām ir parādīta RT-16 un RT-32 antena, kas atrodas Irbenē.

Atbilde uz jautājumu Nr.3
(skatīt 08.06.2012. atbildi uz jautājumu Nr.2.2.):

Radioamatieru raidstacijas papildus aprīkojuma komplekts 1296 MHz nav jāuzstāda, jo tas ir paredzēts Zemes bāzes stacijas ierīkošanai Irbenē (sk.vēstuli Nr.5-186 no 08.06.2012., atbilde Nr.2.2).

Jautājums Nr.4:

Gadījumā, ja RT-16 un RT-32 antenas ir norādītas kļūdaini, kāda cita veida antenas tiks paredzētas abām raidstacijām ar L frekvencei? Gadījumā, ja RT-16 un RT-32 antenas ir norādītas pareizi, tad kādas UHF un VHF antenas tiks izmantotas Irbenē?

Atbilde uz jautājumu Nr.4:

Radiostarojuma uztveršanai L (UHF) diapazonā Zemes bāzes stacijā Irbenē tiks izmantots Pasūtītāja rīcībā jau esošs antenu bloks, kas uzstādāms radioteleskopu RT-16 vai RT-32 parabolisko antenu sekundārajā fokusā. Ar RT-16 un RT-32 diskutējamajā blokshēmā tiek apzīmētas Irbenē esošo radioteleskopu parabolisko antenu orientācijas piedziņas sistēmas.

Jautājums Nr.5:

Lūdzu paskaidrojiet ar precīzāku blokshēmu, kā pasūtītājs vēlas pieslēgt lotes Nr.6 iekārtu Nr.2.6, lotes 2 iekārtu Nr.5, lotes 7. iekārtu Nr.1, lotes Nr.2 iekārtu Nr.3, t.i. vai pasūtītājs vēlas šīs iekārtas izmantot ar radioamatieru aprīkojumu un antenām, kuras tiks uzstādītas uz Ventspils Augstskolas jumta?

Atbilde uz jautājumu Nr.5:

Iekārtas, kuras uzrādītas 2. lotē, nav tieši saistāmas ar radioamatieru aprīkojumu un antenām, kuras tiks uzstādītas uz Ventspils augstskolas jumta. Lotes Nr.6. iekārta Nr.2.6 ir mezgls barošanas sprieguma pievadei antenu priekšpastiprinātājiem pa koaksiālo kabeli tipveida slēgumā. Lotes Nr.7 iekārta Nr.1 tiks izmantota Zemes bāzes stacijā Irbenē, tā nav jāpieslēdz radioamatieru aprīkojumam un antenām, kuras tiks uzstādītas uz Ventspils Augstskolas jumta.

Jautājums Nr.6:

Vai prasība „LCP, jeb kreisās rokas cirkulācija” S-diapazona antenai Lotē Nr.6, iekārta Nr.1.5, nav kļūda?

Atbilde uz jautājumu Nr.6:

Lotē Nr.6 iekārtas Nr. 1.5 norādītais uztveramā starojuma polarizācijas virziens nav kļūdains, jo satelīta Venta-1 S-diapazona raidītājam ar stara nosaukumu DATA-TX tiek deklarēts labās cirkulārās polarizācijas izstarojums (RHCP), un latviešu valodā šī polarizācijas veida saīsinājums tiek apzīmēts ar LCP, resp., Labā Cirkulārā Polarizācija.

Question No 1:

In Appendix 3 of the tender document for Cryogenic Receivers project it states that advanced payment cannot exceed 20%. Whilst this condition is acceptable, it would be necessary to receive stage payments for the work that would be paid on completion of sections of the Project.
We will request the following payment plan.

Project kick-off 20 % (i.e. the advance payment)
Critical Design Review 40 % (design complete)
Factory acceptance 20 % (receivers built and tested)
Final Handover 20 % (end of the project)

Answer to the question No 1:

Payment conditions shall not be changed and payments shall be made according rules of the Open Tender Regulations.

 

Izsludināts atklāts mērķstipendiju konkurss

IMG_0162

Ventspils Augstskola izsludina
atklātu mērķstipendiju konkursu

studijām doktorantūrā Latvijas un ārvalstu augstskolās šādās zinātņu nozarēs un apakšnozarēs:
 

  • Astronomija, astrofizikas un fundamentālās astronomijas apakšnozare;
  • Elektronika un telekomunikācijas;
  • Datorzinātnes;
  • Informācijas tehnoloģijas.

Lasīt vairāk

Papildus informācija:

I. Pretendenta uzdotais jautājums un atbilde uz to:

Pretendenta uzdotais jautājums Nr.1
(jautājums tulkots no angļu valodas):

Kriogēno uztvērēju iepirkuma dokumentācijas 3.pielikumā noteikts, ka avansa maksājums nedrīkst pārsniegt 20%. Lai gan šis nosacījums ir akceptējams, būtu nepieciešams saņemt starpposma maksājumus par darbiem, kas tiktu izmaksāti pēc projekta daļu pabeigšanas.
Mēs pieprasām šādu maksājumu plānu.

Projekta uzsākšana 20 % (t.i. avansa maksājums)
Tehniskā projekta saskaņošana 40 % (projektēšana pabeigta)
Rūpnīcas akcepts 20 % (uztvērēji izgatavoti un pārbaudīti)
Galējais pieņemšanas nodošanas akts 20 % (projekta noslēgums)

Pasūtītāja atbilde uz jautājumuNr.1:

Apmaksas nosacījumi netiks mainīti, un apmaksa tiks veikta saskaņā ar atklātā konkursa nolikumā noteikto apmaksas kārtību.

Ventspils Augstskolā viesosies Igaunijas fizikas skolotāji

20-fizikas-laboratorija

No 26. līdz 28. jūnijam Ventspils Augstskolā un Ventspils Inženierzinātņu institūtā „Ventspils Starptautiskais Radioastronomijas centrs” viesosies fizikas skolotāji no Igaunijas, Tartu Universitātes vasaras skolas ietvaros. Lasīt vairāk

Atbalsti Ventspils Augstskolas jauniešu tautas deju kolektīvam “Strautuguns” projektā „Labie darbi”

strautuguns

Nepieciešams atbalsts Ventspils Augstskolas jauniešu tautas deju kolektīvam „Strautuguns” projektā „Labie darbi”, lai kolektīvs varētu iegādāties jaunus tautas tērpus.

Š.g. janvārī kolektīvs jau piedalījās projektā „Labie darbi”, lai ar sabiedrības līdzdalību iegūtu finansējumu tautas tērpu iegādei, diemžēl toreiz neizdevās iegūt nepieciešamo balsu skaitu, tomēr kolektīvam ir iespēja šajā projektā piedalīties vēlreiz. Lasīt vairāk

Question No 1:
Section 9.6 says: "The tender shall be signed by a person having rights of representation or an authorized person thereof. If the documents are signed by an authorized person, the tender shall be accompanied by a relevant power of attorney (original or a copy certified by the Applicant) confirming rights of the particular person to sign these documents."

So, if I understood well, in case the person who signs has rights of representation, then it is not necessary to include power attorney confirming rights of the particular persona to sign these documents. In case the person who signs is an athorized person, then it is necessary to include power attorney confirming rights of the particular person to sign these documents. Please confirm this is correct.

Answer to the question No 1:
Yes, in case the person who signs the tender has rights of representation, then it is not necessary to include power of attorney confirming rights of the particular persona to sign these documents. But according to the Clause 11.2.of the Regulations a notice on the Applicant’s, officials having rights of representation during the period of tender submission issued by the Register of Enterprises of the Republic of Latvia or analogue institution abroad should be submitted. In case the person who signs is an athorized person, then it is necessary to include power of attorney confirming rights of the particular person to sign these documents.

Question No 2:
How can I confirm authenticity of the copies?

Answer to the question No 2:
The Applicant shall confirm authenticity of the copies of the tender and submitted documents according to the requirements of the Law on Legal Force of Documents (please see http://www.likumi.lv/doc.php?id=210205&from=off) and of the Cabinet Regulations No. 916 of September 28, 2010 “Procedure for Drawing Up and Execution of Documents” (please see http://www.likumi.lv/doc.php?id=219491.) Unfortunately official English translation of these legal documents is not available. Therefore if it is necessary for preparation of the tender, translation has to be done by the Applicant himself.

Question No 3:
Section 11.2: see my questions above regarding section 9.6.

Answer to the question No 3:

Please see the answer to the question No.1.

Question No 4:
Section 11.4: Can you send me section 39 of the Public Procurement Law?

Answer to the question No 4:

The Public Procurement Law is available at: http://www.likumi.lv/doc.php?id=133536. Unfortunately official English translation of the Public Procurement Law is not available. Therefore if it is necessary for preparation of the tender, translation has to be done by the Applicant himself.

Question No 5:
Section 11.5: Does it mean we have to send an intracommunity operator certificate? Does it have to be translated in Latvian?

Answer to the question No 5:

According Clause 11.5. of the Regulations an applicant who is legal person has to submit registration certificate of legal person (enterprise, company, institution or similar) or analogous document confirming that the Applicant is registered in an institution for registration commercial activities of respective country; not a registration certificate of a tax payer. According Clause 9.4. of the Regulations the registration certificate shall be accompanied by translation into Latvian certified by the translator.


Question No 6:

Section 11.6: Do the annual reports have to be translated into Latvian?

Answer to the question No 6:
According Clause 9.4. of the Regulations the annual reports shall be accompanied by translation into Latvian certified by the translator.

Question No 7:
Section 11.12: Do we have to submit within the offer, something related to the performance guarantee?

Answer to the question No 7:
According Clause 11.2.of the Regulations the Applicant has to submit an irrevocable unconditional confirmation issued by a bank that after the conclusion of this Procurement contract within the frameworks of this Procurement procedure a performance guarantee in the amount stated in the clause 6.10. will be issued in accordance with the Annex No. 6 “Procurement contact draft”.

 

Papildus informācija:

I. Pretendenta uzdotie jautājumi un atbilde uz tiem:

Pretendenta uzdotais jautājums Nr.1
(jautājums tulkots no angļu valodas):

Saskaņā ar 9.6.punktu:
„Piedāvājumu paraksta persona, kurai ir pārstāvības tiesības, vai tās pilnvarota persona. Ja dokumentus paraksta pilnvarota persona, piedāvājumam jāpievieno attiecīga pilnvara (oriģināls vai pretendenta apliecināta kopija), kas apliecina šīs personas tiesības parakstīt attiecīgos dokumentus.”
Ja es pareizi saprotu, gadījumā, ja personai, kura paraksta [piedāvājumu], ir pārstāvības tiesības, tad nav nepieciešams ietvert pilnvaru, kas apliecina attiecīgās personas tiesības parakstīt šos dokumentus. Gadījumā, ja persona, kura paraksta [piedāvājumu], ir pilnvarota persona, tad ir nepieciešams ietvert pilnvaru, kas apliecina attiecīgās personas tiesības parakstīt šos dokumentus. Lūdzu, apstipriniet, vai tas ir pareizi.

Pasūtītāja atbilde uz jautājumuNr.1:

Jā. Gadījumā, ja personai, kura paraksta piedāvājumu, ir pārstāvības tiesības, tad nav nepieciešams piedāvājumam pievienot pilnvaru, kas apliecina attiecīgās personas tiesības parakstīt šos dokumentus, taču saskaņā ar Nolikuma 11.2.punktu jāiesniedz izziņa par Pretendenta amatpersonām, kurām ir pārstāvības tiesības uz piedāvājuma iesniegšanas brīdi, ko izsniedzis LR Uzņēmumu reģistrs vai analoga iestāde ārvalstīs. Gadījumā, ja persona, kura paraksta piedāvājumu, ir pilnvarota persona, tad piedāvājumam jāpievieno pilnvara, kas apliecina attiecīgās personas tiesības parakstīt šos dokumentus.

Pretendenta uzdotais jautājums Nr.2
(jautājums tulkots no angļu valodas):

9.9.punkts. Kā jāapstiprina kopiju autentiskums?

Pasūtītāja atbilde uz jautājumuNr.2:

Pretendents apliecina piedāvājuma kopiju un iesniegto dokumentu kopiju pareizību atbilstoši Dokumentu juridiskā spēka likuma (skat. http://www.likumi.lv/doc.php?id=210205&from=off) un Ministru kabineta 2010.gada 28.septembra noteikumu Nr.916 „Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība” prasībām (skat. http://www.likumi.lv/doc.php?id=219491). Diemžēl oficiāls šo normatīvo aktu tulkojums angļu valodā nav pieejams, līdz ar to, ja tas nepieciešams piedāvājuma sagatavošanai, tulkošana jāveic pašam Pretendentam.

Pretendenta uzdotais jautājums Nr.3
(jautājums tulkots no angļu valodas):

11.2.punkts: skatīt jautājumu par 9.6.punktu.

Pasūtītāja atbilde uz jautājumuNr.3:

Skat.atbildi uz 1.jautājumu

Pretendenta uzdotais jautājums Nr.4 (jautājums tulkots no angļu valodas):

11.4.punkts: Vai Jūs lūdzu varat atsūtīt Publiskā iepirkuma likuma 39.nodaļu?

Pasūtītāja atbilde uz jautājumuNr.4:

Publisko iepirkumu likums pieejams vietnē: http://www.likumi.lv/doc.php?id=133536. Diemžēl oficiāls Publisko iepirkumu likuma tulkojums angļu valodā nav pieejams, līdz ar to, ja tas nepieciešams piedāvājuma sagatavošanai, tulkošana jāveic pašam Pretendentam.

Pretendenta uzdotais jautājums Nr.5 (jautājums tulkots no angļu valodas):

11.5.punkts: Vai tas nozīmē, ka mums jāiesniedz starpkopienas operatora sertifikāts? Vai tam jābūt tulkotam latviešu valodā?

Pasūtītāja atbilde uz jautājumuNr.5:

Saskaņā ar Nolikuma 11.5.punktu pretendentam – juridiskajai personai ir jāiesniedz juridiskās personas (uzņēmuma, komersanta, iestādes vai tml.) reģistrācijas apliecība vai analogs dokuments, kas apliecina pretendenta reģistrāciju attiecīgās valsts komercdarbību reģistrējošā institūcijā, nevis nodokļu maksātāja reģistrācijas apliecība. Saskaņā ar Nolikuma 9.4.p. reģistrācijas apliecībai jāpievieno tulka apliecināts tulkojums latviešu valodā.

Pretendenta uzdotais jautājums Nr.6 (jautājums tulkots no angļu valodas):

11.6.punkts: Vai gada pārskati ir jātulko latviešu valodā?

Pasūtītāja atbilde uz jautājumuNr.6:

Saskaņā ar Nolikuma 9.4.p. gada pārskatiem jāpievieno tulka apliecināts tulkojums latviešu valodā.

Pretendenta uzdotais jautājums Nr.7 (jautājums tulkots no angļu valodas):

11.12.punkts: Vai piedāvājuma ietvaros jāiesniedz kaut kas, kas saistīts ar līguma izpildes garantiju?

Pasūtītāja atbilde uz jautājumuNr.7:

Saskaņā ar Nolikuma 11.12.punktu Pretendentam jāiesniedz bankas izsniegts neatsaucams beznosacījuma apliecinājums, ka, slēdzot Iepirkuma līgumu šīs iepirkuma procedūras ietvaros, tiks izsniegts izpildes nodrošinājums Nolikuma 6.10.punktā noteiktajā apmērā saskaņā ar nolikuma 6.pielikuma „Iepirkuma līguma projekts”.

Intervija ar rektoru Latvijas Radio 4

normal_LAU_2958

Pirmdien, 18. jūnija pa Latvijas Radio 4 bija dzirdama intervija ar Ventspils Augstskolas rektoru Jāni Eglīti par iespējam, ko Ventspils Augstskola piedāva, un kādas darba iespējas gaida Ventspils Augstskolas studentus pēc augstskolas absolvēšanas. Ieskats intervijā: Lasīt vairāk

Stipendiju iespējas maģistratūras studijām Vācijā

stip

Rohusa un Beatrises Mummertu fonda stipendijas Rohusa un Beatrises Mummertu fonds (Rochus und Beatrice Mummert-Stiftung) piešķir stipendijas perspektīviem ekonomikas, uzņēmējdarbības, inženierzinātņu un dabas zinātņu studentiem no Centrāleiropas un Dienvidaustrumeiropas valstīm. Stipendijas paredzētas 2,5 gadu ilgām maģistrantūras studijām Ķelnes Universitātē (Universität zu Köln), Ķelnes sporta augstskolā (Deutsche Sporthochschule Köln) vai Reinas-Vestfālenes Tehniskajā augstskolā Āhenē (RWTH Aachen). Lasīt vairāk