Aicinājums piedalīties mācību programmā “Seniori – labu padomu devēji”

senior classroom

Ventspils Augstskolas Mūžizglītības centrs sadarbībā ar Rīgas Ekonomikas augstskolu aicina Kurzemes reģiona pirmspensijas un pensijas vecuma uzņēmējus, uzņēmumu vadītājus, pedagogus un citus cilvēkus, kas vēlas savu dzīves un darba pieredzi nodot gados jaunākiem cilvēkiem, piedalīties četru pēcpusdienu mācību programmā “Seniori – labu padomu devēji”. Projektā var piedalīties jebkurš interesents, kas ir vecāks par 55 gadiem, taču īpaši noderīgas šīs apmācības var būt skolotājiem, uzņēmumu darbiniekiem, kā arī sabiedriski aktīviem pensionāriem.

Mācību programma tiek īstenota projekta “Best Agers – Using the knowledge and experience of professionals and their primes to foster business and skills development in the Baltic Sea Region” ietvaros, ko līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonda INTERREG IV B Baltijas jūras reģiona pārrobežu sadarbības programma 2007. – 2013. gadam. Projekta mērķis ir pievērst darba devēju, politikas veidotāju, sabiedrības un visbeidzot arī pašu Best Agers (cilvēki vecumā virs 55 gadiem) uzmanību šīs vecuma grupas potenciālam. Mācību programmas mērķis ir apgūt pedagoģijas un sadarbības metodes, lai veicinātu starppaaudžu savstarpējo izpratni un pieredzes nodošanu skolēniem, studentiem un jaunajiem uzņēmējiem.

Mācības ir bez maksas un to beigās dalībnieki saņems sertifikātu par kursa apmeklējumu.

Lai reģistrētos mācību programmā, līdz 20. septembrim jāatsūta pieteikuma anketa Ventspils Augstskolas Mūžizglītības centram uz e-pastu mic@venta.lv vai jānogādā centrā personīgi Inženieru ielā 101, D-105 kab.

Ja Jūsu dalība mācību programmā tiks apstiprināta, līdz 21. septembrim mēs ar Jūs sazināsimies pa norādīto tālruni.

Mācības notiks Ventspilī, Ventspils Augstskolā, Inženieru ielā 101, D-104

25. septembrī no 13:00 līdz 20:00
26. septembrī no 13.00 līdz 20:00
2 oktobrī no 13.00 līdz 20.00
3. oktobrī no 13.00 līdz 20.00

Sīkāka informācija:

Inta Plūmiņa
Mūžizglītības centra vadītāja
Ventspils Augstskola
Tālr. 63629650
E-pasts: mic@venta.lv

Par projektu “Best Agers”

Palielinoties dzīves ilgumam, sabiedrības novecošanās ir praktiski nenovēršama un vēsturiski bezprecedenta demogrāfiska tendence gan Eiropā, gan arī Latvijā. Arvien lielāku nozīmi ekonomiskajā un sabiedriskajā dzīvē Eiropas valstīs turpmāk ieņems cilvēki vecumā virs 55 gadiem. Paredzams, ka jau pēc nedaudz vairāk kā desmit gadiem vairākās Eiropas valstīs senioru būs tikpat daudz cik bērnu un jauniešu vecumā līdz 18 gadiem.

Projekts "Best Agers" pirmo reizi Latvijā nopietni pievēršas jautājumam, kā maksimāli izmantot vecāku cilvēku spējas un talantus. Projektā iesaistītas 19 partnerorganizācijas no astoņām Eiropas Savienības dalībvalstīm. Projekta "Best Agers" aktivitātēm un rezultātiem iespējams sekot līdzi projekta mājas lapā http://www.best-agers-project.eu

28.08.2012.