Ventspils pilsētas domes stipendijas doktora grāda iegūšanai saņem vēl pieci VeA doktoranti

91

Septembrī Ventspils pilsētas dome un Ventspils augstskola ir parakstījusi līgumus par mērķstipendijas piešķiršanu studijām doktorantūrā un promocijas darba izstrādei ar pieciem Ventspils Augstskolas doktorantiem:

  • pētnieci Ingu Pakalnīti par promocijas darba “Lauksaimniecībā izmantojamās zemes klasterizācijas algoritmu izveide un to apstrāde” izpildi;
  • pētnieku Ilmāru Brensonu par promocijas darba “Ātrās prototipēšanas lineāro izmēru precizitātes pētījumi” izpildi;
  • zinātnisko tehnisko darbinieku Gundaru Korātu par promocijas darba “Estimation and localization of dipolar sources in badly conditioned measurement setups” izpildi;
  • lektori Daci Štefenbergu par promocijas darba “Inovatīvā uzņēmējdarbība reģionālā ekonomiskā vidē” izpildi;
  • lektori Egitu Proveju par promocijas darba “Teksta konvenciju attīstība valodu kontaktu ietekmē, pamatojoties uz teksta veidu “kulinārijas recepte”” izpildi.
2012. gada februārī un aprīlī līgumi par mērķstipendijas piešķiršanu tika parakstīti ar trim Ventspils Augstskolas pētniekiem:
  • pētnieku Juri Kalvānu par promocijas darba “Starpzvaigžņu gāzu-putekļu mākoņos esošo putekļu ietekme uz to ķīmisko sastāvu” izpildi;
  • pētnieku Dmitriju Bezrukovu par promocijas darba “Saules koronālā lauka lielmēroga struktūras pētījumi, izmantojot saules novērojumus mikroviļņu diapazonā” izpildi;
  • lektori un pētnieci Raitu Rollandu, kura izstrādā promocijas darbu ar nosaukumu “Daudzaģentu sistēmas izstrāde apmācības modeļa realizācijai”.

Līdz ar to, šobrīd Ventspils pašvaldības stipendijas doktora grāda iegūšanai saņem astoņi Ventspils Augstskolas doktoranti. Saskaņā ar līgumu, pieciem viņiem promocijas darbs jāiesniedz promocijas padomē aizstāvēšanai jau 2013. gadā. Tas nozīmē, ka nākošajā gadā Ventspils Augstskolas mācību spēkiem un zinātniekiem pievienosies vēl pieci jauni zinātņu doktori.

21.09.2012.