Piesakies bezmaksas uzņēmējdarbības kursiem!

uzņēmējdarbība1

Ventspils Augstskola sadarbībā ar VATP Biznesa inkubatoru novembrī rīkos bezmaksas apmācības visiem, kam nepieciešama zināšanu pilnveidošana par biznesa plāna izstrādi un uzņēmējdarbības uzsākšanu.

Intensīvajā apmācību kursā ietilpst teorētiskās lekcijas, kā arī individuālās pēc-apmācību konsultācijas visiem ideju autoriem. Dalībnieki kursa laikā no vadošajiem uzņēmējdarbības ekspertiem uzzinās, kā sagatavot biznesa plānu, ar ko nāksies saskarties, attīstot savu biznesa ideju, kā arī, kā uzrunāt investorus un potenciālos klientus.

Tiem kursa dalībniekiem, kuri pēc apmācībām pieņems lēmumu par biznesa idejas ieviešanu dzīvē, Biznesa inkubatora speciālisti palīdzēs spert pirmos soļus biznesa pasaulē un sniegs atbalstu uzņēmējdarbības attīstības jautājumos.

Apmācību kurss tiks pielāgots dalībniekiem, tas nozīmē, ka, plānojot lekcijas, tiks ņemta vērā biznesa ideju autoru vēlamais apmeklējumu laiks.

Pieteikties dalībai apmācību kursā iespējams
līdz 2012. gada 22.oktobrim, nosūtot aizpildītu anketu uz
pieteikumi@vatp.lv

Apmācību kursa dalībnieku skaits ir ierobežots, tāpēc dalībnieku atlase tiks veikta pamatojoties uz iesniegto pieteikuma anketu, kurā īsumā jāapraksta sava biznesa ideja.

Pieteikuma anketu var atrast šeit.

Ar visiem dalībniekiem kursa organizatori sazināsies personīgi, lai informētu par kursa uzsākšanu.

Sekojiet līdzi informācijai par Uzņēmējdarbības iesācēju apmācību kursu Ventspils Augstskolas un VATP Biznesa inkubatora mājas lapās.

Apmācības tiks īstenotas Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības projekta „Competitive Entrepreneurship by Lifelong Learning and Business Cooperation” Nr.LLIII-175 ietvaros”, kuru īsteno Ventspils Augstskola.

 

Papildu informācija:
Natālija Nudga
VATP Biznesa inkubators
Tālr. Nr.: 636 29661
E-pasts: natalija.nudga@vatp.lv
www.vatp.lv

09.10.2012.