Ventspils Augstskolā viesosies tālizpētes eksperts no Igaunijas

85bbfd00e80bdb8670d1846ef8f0-large

Pirmdien, 22. oktobrī plkst. 9:00 D205 auditorijā Tartu Observatorijas un Igaunijas Dzīvības zinātnes universitātes (Estonian University of Life Sciences) vadošais pētnieks Maits Langs (Mait Lang) lasīs lekciju „Remote Sensing of Forests in Estonia” (Mežu tālizpēte Igaunijā).

Tālizpētes tehnoloģijas visbiežāk attiecas uz satelītu un lidmašīnu iegūtajiem datiem par mūsu apkārtējo vidi. Lekcija sniegs ievadu mežu tālizpētē un detalizētu apskatu par Igaunijā realizētajiem projektiem mežu pārraudzībā, izmantojot tālizpētes datus. Galvenās tēmas: LiDAR datu un multispektrālo attēlu pielietojums meža teritoriju un meža raksturojošo parametru noteikšanai.

Mait Lang Ventspils Starptautiskajā Radioastronomijas centrā viesosies projekta „Uz Zemes Mākslīgo Pavadoņu (ZMP) attiecināmu signālu uztveršanas, raidīšanas un apstrādes tehnoloģijas” (Nr. 2009/0231/1DP/1.1.1.2.0/09/APIA/VIAA/151) ietvaros un papildus lekcijai sniegs konsultācijas satelītattēlu apstrādē meža inventarizācijas atvieglošanai.

18.10.2012.