Ventspils Augstskolā diskutē par inovācijām un radošumu uzņēmējdarbībā

15-IMG_3628

Š.g. 5.novembrī plkst. 11:00 Ventspils Augstskolā (VeA) B3 auditorijā sadarbībā ar Kauņas Tehnisko universitāti notika videokonference, kurā tika uzsākta diskusija par inovācijām un radošumu uzņēmējdarbībā. Videokonference tika rīkota Eiropas Savienības struktūrfondu Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas projekta „Konkurētspējīga uzņēmējdarbība caur sadarbību” (COOP EDU-SHIP) ietvaros.
Konferencē piedalījās mācībspēki, eksperti un studenti no Ventspils un Kauņas. Videokonferences laikā tika tās dalībnieki iepazīstināti ar esošo situāciju uzņēmēju vidē, cik lielā mērā tiek izprasts termins inovatīvā uzņēmējdarbība, kā arī cik liela loma jaunu produktu attīstībā ir cilvēku radošums. Lietuvas kolēģi iepazīstināja ar jaunākajām lietām ar ko šobrīd nodarbojas daži no uzņēmējiem.
Kopumā konferences laikā tika secināts, ka jaunie uzņēmēji izprot inovāciju lomu to pastāvēšanā, kā arī, ja tiek runāts par inovācijām, nedrīkst aizmirst radošumu un tā veicināšanu uzņēmējdarbības vidē.
Konferences video ierakstu iespējams noskatīties šeit.

Ventspils Augstskolā projekta „Konkurētspējīga uzņēmējdarbība caur sadarbību” (COOP EDU-SHIP) ietvaros Mūžizglītības centra vajadzībām tiks rekonstruēta arī viena no auditorijām, ko paredzēts aprīkot ar modernām mācību tehnoloģijām, tai skaitā mobilo sinhronās tulkošanas sistēmu. Plānotas vēl vairākas pieredzes apmaiņas vizītes, kā arī kopumā trīs videokonferences Latvijas un Lietuvas uzņēmējiem un ekspertiem.

Sīkākai informācijai par projekta norisi lūdzam kontaktēties ar projekta vadītāju Lieni Liepiņu, kontakti: 63629651; 296511927; liene.liepina@venta.lv.

Bildes no videokonferences (05.11.2012.)

06.11.2012.