Pētnieki piedalās ar ziņojumiem konferencē Sofijā, Bulgārijā

bulgaria-flag

No 19.11.2012. līdz 22.11.2012. Sofijā, Bulgārijā projekta „Uz Zemes Mākslīgo Pavadoņu (ZMP) attiecināmu signālu uztveršanas, raidīšanas un apstrādes tehnoloģijas” vadošais pētnieks Normunds Jēkabsons un pētniece Sabīne Upnere piedalīsies Bulgārijas Zinātņu Akadēmijas Mehānikas institūta rīkotajā starptautiskajā konferencē „INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE ON MECHANICS, kas veltīta Bulgārijas Zinātņu Akadēmijas Mehānikas institūta 35. gadadienai un 50. gadadienai kopš Bulgārijas Zinātņu Akadēmijā tiek veikti pētījumi mehānikas nozarē. Konferencē tiks lasīti ziņojumi vairākās mehānikas apakšnozarēs, piemēram, cietvielu mehānikā, hidrodinamikā, biomehānikā, matemātiskajā modelēšanā, skaitliskajās metodēs u.c.

Pētniece Sabīne Upnere uzstāsies ar ziņojumu „Numerical analysis of large telescopes in terms of induced loads and resulting geometrical stability” (S. Upnere, N. Jēkabsons, R. Joffe), kura pamatā ir veiktā visaptverošā pētījuma rezultāti, kas iegūti, izmantojot skaitliskās metodes, lai novērtētu gravitācijas un vēja slodžu ietekmi uz radioteleskopu RT-16 un RT-32 galvenā spoguļa virsmas deformācijām. Tika izveidoti vairāki radioteleskopu digitālie modeļi.

Gravitācijas izraisītu deformāciju un spriegumu analīzei tika izmantota galīgo elementu metode. Vēja brāzmu modelēšanai izmantota lielo virpuļu metode, statiskās vēja slodzes tika aprēķinātas, izmantojot Reinoldsa vidējotos Navjē-Stoksa turbulences modeļus.

Vadošais pētnieks N. Jēkabsons uzstāsies ar ziņojumu „Radio-telescope RT-16 control system” (N. Jēkabsons, A. Bērziņš, V. Bezrukovs, G. Gaigals, M. Klapers, A. Lesiņš, I. Lībiete, J. Trokšs), kurā izklāstīs par RT-16 konstrukciju, vadības sistēmas mehānisko daļu, izveidoto kontroles sistēmas spēka un elektronisko daļu, izstrādāto programmnodrošinājumu, kas nodrošina antenas pozicionēšanu un integrāciju Eiropas VLBI tīklos.

Programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība” ietvaros Ventspils Augstskola īsteno projektu „Uz Zemes Mākslīgo Pavadoņu (ZMP) attiecināmu signālu uztveršanas, raidīšanas un apstrādes tehnoloģijas” (vienošanās Nr.2009/0231/1DP/1.1.1.2.0/09/APIA/VIAA/151). Kopējais finansējums LVL 927 270 (ESF 85%, Līdzfinansējums (Valsts finansējums) 15%).

Kontakti ievako@venta.lv, esterev@venta.lv

 

15.11.2012.