Ventspils Augstskolā BEZMAKSAS seminārs par preču zīmju un dizainparaugu aizsardzību ES

pvr_0

Otrdien, 26. martā, pl. 11.00- 14.00 Ventspils Augstskolā A-108 auditorijā notiks BEZMAKSAS seminārs "Preču zīmju un dizainparaugu aizsardzība Eiropas Savienībā ", ko rīko Latvijas Republikas Patentu valde sadarbībā ar Kurzemes Tehnoloģiju pārneses kontaktpunktu (KTPK).

 

Seminārā tiks aplūkotas šādas tēmas:

- preču zīmju un dizainparaugu reģistrācijas nozīme;
- preču zīmju un dizainparaugu aizsardzības iespējas Eiropas Savienībā no dažādu reģistrācijas sistēmu viedokļa;
- Kopienas preču zīmju un Kopienas dizainparaugu reģistrācijas sistēmas priekšrocības un trūkumi;
- Kopienas preču zīmes un Kopienas dizainparauga pieteikums, izmaksas un reģistrācijas procedūra;
- kur un kā iegūt informāciju par Eiropas Savienībā jau reģistrētām preču zīmēm un dizainparaugiem;
- Latvijas uzņēmumu pieredze preču zīmju un/vai dizainparaugu strīdos.

Seminārs notiek sadarbības līguma ietvaros ar Iekšējā tirgus saskaņošanas biroju (preču zīmju un dizainparaugu jomā)

Semināra lektori:

Patentu valdes Preču zīmju un dizainparaugu departamenta direktore
Dace Liberte
Patentu valdes Preču zīmju un dizainparaugu departamenta vadošā eksperte
dizainparaugu jautājumos Asja Dišlere

Kontaktpersonas:
Nataļja Jarohnoviča, Ventspils Augstskola
26838344

Inguna Gruntiņa, Patentu valde
26597199

20.03.2013.