Irbenes radioteleskops sevi sekmīgi apliecina, piedaloties novērojumos starptautiskajā tīklā

Irbene

Otrdien, 19. martā, Ventspils Augstskolas Inženierzinātņu institūta "Ventspils Starptautiskais radioastronomijas centrs" (VeA IZI VSRC) valdījumā esošais radioteleskops RT32 ar labiem rezultātiem ir piedalījies lielas bāzes radiointerferometriskajos reāla laika novērojumos (e-VLBI), kuru organizēja Eiropas radioastronomijas novērojumu tīkls EVN (European VLBI Network).

Eiropas VLBI tīkls (EVN) ir sadarbības tīkls, kas apvieno radioteleskopus gan Eiropā, gan ārpus tās, un VeA IZI VSRC ir tīkla asociētais partneris un pilntiesīgs tīkla projektu partneris. 19. martā veiktā novērojumu sesija ir būtisks kvalitatīvs apliecinājums Irbenes novērojumu stacijas pilnīgai gatavībai reālā laika regulāriem starptautiskā EVN tīkla novērojumiem, kā arī pamats turpmākai padziļinātai sadarbībai ar šī tīkla partneriem.

EVN tīkla dalībnieki regulāri veic e-VLBI novērojumu sesijas, kurā savu dalību piesaka vairāk nekā 10 radioastronomiskās observatorijas, kuru iegūtie dati tiek apstrādāti reālā laikā izmantojot datu korelācijas centru institūtā JIVE (Joint Institute for VLBI in Europe), Nīderlandē. Reālā laika novērojumi nereti ilgst līdz pat 24 stundām, kuru laikā no katras observatorijas tiek straumēta 1Gbit/s datu plūsma uz augstas veiktspējas korelācijas centru, kurā tiek veikta datu savstarpējā apstrāde un analīze. Apstrādātos rezultātus observatorijas var iegūt online režīmā pāris sekunžu laikā pēc datu straumes nosūtīšanas. e-VLBI galvenā priekšrocība ir tā, ka astronomi var kontrolēt reālā laikā novērojumu norisi un identificēt, vai radioteleskopa komplekss darbojas sekmīgi novērojuma brīdī.

19. marta novērojumos piedalījās 10 observatorijas no Vācijas (Effelsberg), Lielbritānijas (Jodrell Bank 2), Itālijas (Noto un Medicina), Zviedrijas (Onsala), Spānijas (Yebes), Polijas (Torun), Nīderlandes (Westerbork), Dienvidāfrikas (Hartebeesthoek) un Latvijas (Irbene). Novērojumu sesijas laikā, izmantojot 5GHz uztvērēju, tika novēroti trīs Zemei attāli kosmiskie objekti – kvazāri – ar nosaukumiem attiecīgi "3C454.3"," 0234+285", "0528+134". Irbenes radioteleskops RT32 novērojuma laikā iegūto datu apjoms pārsniedza 1500GB un datu pārsūtīšanas ātrums bija līdz 1Gbit/s.

Novērojumu sesijas rezultatīvais mērķis tika sasniegts 100% – Irbenes radioteleskopa instrumenta un uztverošās aparatūras darbība ir spējīga nodrošināt pilnvērtīgu darbu e-VLBI novērojumos.

VeA IZI VSRC izsaka lielu pateicību par atbalstu saviem sadarbības partneriem no JIVE, ilgstošajam atbalstītājam Ventspils Pilsētas domei, kā arī SIA „Baltcom Fiber” un Karaliskajam tehnoloģiju institūtam (KTH Kungliga Tekniska högskolan) Stokholmā (Zviedrijā), kuri palīdzēja nodrošināt 1Gbit/s interneta pieslēgumu no Irbenes radioteleskopa līdz korelācijas centram JIVE.

Šie novērojumi bija iespējami, pateicoties Eiropas Savienības 7. Ietvara programmas NEXPReS (Novel EXplorations Pushing Robust e-VLBI) projektam (FP7 RI 261525).

Turpmākai informācijai:
Valdis Avotiņš
Ventspils Augstskolas Inženierzinātņu institūta
“Ventspils Starptautiskais radioastronomijas centrs”
Direktors
+371 29240951
Valdis.Avotins@venta.lv

22.03.2013.