Arhīvs: Jūlijs 2013

Studē maģistratūrā Datorzinātnes

Ventspils Augstskolas maģistra studiju programma datorzinātnēs gatavo speciālistus signālu diskrētajā apstrādē (signālapstrādē) ar specializāciju digitālo attēlu apstrādē. Programmai ir samērā plašs izvēles kursu klāsts, kas piedāvā studentiem iespēju specializēties vairākās datorzinātņu jomās:

  • satelīttehnoloģiju datu apstrādes sistēmās (tālizpētes dati ģeomātikā, meteoroloģijā, vides kontrolē, reģionālajā pārvaldībā, gaisa satiksmes kontrolē un daudzās citās jomās);
  • ka arī medicīnā (tomogrāfi un citas modernas diagnostikas sistēmas).

Pēc studijām maģistra studiju programmā “Datorzinātnes” ir iespējams gan strādāt, gan turpināt studijas doktorantūrā gan Latvijā (LU, RTU u.c.), gan Lorēnas Universitātē, Bordo Universitātē (Francijā), Brēmenes tehniskā universitātē (Vācijā), Āborgas universitātē. Ventspils Augstskolas sagatavotie speciālisti ir pieprasīti darba tirgū tepat Ventspilī, Latvijā un ārzemēs.

Ventspils Augstskolas maģistra studiju programmas “Datorzinātnes” absolventi strādā valsts un pašvaldības iestādēs un uzņēmumos, piemēram, SIA "FMS Software", Ventspils Augsto tehnoloģiju parks, Ventspils Digitālais centrs, SIA " Accenture", AS "Ventbunkers", AS „Digital Mind”, Baltic Technology Group, TELE2, SIA „Latvisoft”, kā arī pašu dibinātās komercsabiedrībās. 

Vairāk par maģistra studiju programmu "Datorzinātnes" lasīt šeit.

Absolventi dalās pieredzē par studijām Ventspils Augstskolas maģistra studiju programmā "Datorzinātnes"

Vladislavs Dovgalecs
Ruānas Universitātes (Francija) pētnieks

Liekot roku uz sirds, varu apliecināt, ka ar Ventspils Augstskolu man saistās vislabākās studiju atmiņas. Lieliski atceros šo unikālo iespēju studēt visdažādāko priekšmetus, sastapt lieliskus pasniedzējus un kolēģus. Labi atceros lekcijas, praktiskos darbus, patstāvīgo darbu, pasniedzējus un unikālo Ventspils Augstskolas gaisotni. Tieši tādēļ ir joprojam patīkami atgriezties

Augstskolā ar īsu vizīti – pakavēties atmiņas, sastapt pasniedzējus un bijušos kolēģus.
Jāatzīst, ka piedāvāto kursu dažādība, patstāvīgais darbs un interese precīzās jomās man ir devusi iespēju uzsākt pētnieka karjeru, beidzot maģistra darbu Nansī (Francija) kā ERASMUS apmaiņas students, un turpinot studijas doktorantūrā Bordo (Francija).

Patlaban strādāju kā pētnieks (postdoctoral research fellow) Ruānas Universitātē (Francija), kur pielietoju jau esošās zināšanas un iemaņas attēlu un signālu apstrādē, kā arī apgūstu padziļināti datu un informācijas apstrādi Interreg projekta DocExplore ietvaros. Projekta mērķis ir digitalizēt Francijas/Anglijas kultūras mantojumu – viduslaiku manuskriptus – un izstrādāt unikālu sistēmu informācijas meklēšanai šādu dokumentu arhīvos. Man ir izdevies apvienot lietderīgo ar interesanto!

Lūkojoties atpakaļ, esmu pateicīgs par to nopietno bāzi, ko man sniegusi Ventspils Augstskola. Tās nav tikai zināšanas, bet drīzāk iespēja atrast sevi un savu vietu, uzdrīkstēties nospraust un sasniegt savus mērķus. Esmu pārliecināts, ka katrs jaunais students ar Dieva palīgu atradīs savu vietu, savu virzienu, savu sapni tieši Ventspils Augstskolā.

Karina Šķirmante
Ventspils Augstskola un Ventspils Augstskolas IZI „Ventspils Starptautiskais radioastronomijas centrs”, lektore

Ventspils Augstskola (VeA) manā dzīvē ir jau septīto gadu un ne mirkli nešauboties varu teikt, ka šobrīd VeA ir daļa no manas dzīves. 2006.gadā uzsāku studijas bakalaura programmā „Datorzinātnes”, kurā ar lielu pieredzi un pedagoģisko talantu apveltīti docētāji deva man plašas zināšanas programmēšanā, augstākajā matemātikā, datu bāzēs, tīmekļa tehnoloģijās, un citās ar datorzinātni saistītās tēmās. Pēc tam turpināju studijas dabaszinātņu akadēmiskā maģistra programmā "Datorzinātnes, kurā ieguvu lielu zināšanu bāzi satelīttehnoloģijās, matemātiskajā modelēšanā, attēlu apstrādē, radioastronomijā. Maģistru kursos apgūtās lietas noder arī pašreizējā darbā VeA Inženierzinātņu institūtā „Ventspils Starptautiskais radioastronomijas centrs”, kur piedalos radioastronomiskos novērojumos, veicu iegūto radioastronomisko signālu apstrādi distributētā režīmā uz augstas veiktspējas klasteriem un strādāju pie datu reāla laika apstrādes automatizēšanas. Papildus tam, VeA man ir sniegusi iespēju pašai izmēģināt spēkus docētāja statusā. Paralēli savam pamatdarbam, pasniedzu VeA datorzinību studentiem programmēšanu C# valodā. Atceros, ka jau bērnībā sapņoju kļūt par skolotāju – tagad mans bērnības sapnis ir piepildījies un par to man jāsaka paldies VeA. Šobrīd esmu tikai savas karjeras sākuma punktā, tādēļ centīšos neapstāties pie sasniegtā un turpināt savu zinātnisko izaugsmi – nākamgad plānoju uzsākt studijas doktorantūrā. Mans novēlējums ikvienam topošajam VeA studentam – apgūt visu, ko VeA Jums sniedz, un nekad neapstāties pie sasniegtā! 

Rektora vēlēšanu komisija apstiprina pretendenta pieteikumu

Foto: O.Jūra

2013. gada 24. jūlijā plkst. 16:00 noslēdzās dokumentu iesniegšana uz  rektora amata vietu Ventspils Augstskolā. Lasīt vairāk

Izsludina papildus uzņemšanu uz studiju vietām Ventspils Augstskolā!

54

No 5. līdz 16. augustam Ventspils Augstskolā notiks papildus uzņemšana uz visām Ventspils Augstskolas studiju programmām. Lasīt vairāk

Norisināsies VeA IZI VSRC seminārs „Zinātnes ilgtspēja un jauni sadarbības projekti 2014-2020”

sciences

Otrdien, 2013. gada 30. jūlijā plkst.14:00 Ventspils Augstskolā, Ventspilī, Inženieru ielā 101 notiks Ventspils Augstskolas Inženierzinātņu institūta "Ventspils Starptautiskā radioastronomijas centra" (VeA IZI VSRC) rīkots seminārs „Zinātnes ilgtspēja un jauni sadarbības projekti 2014-2020” . Lasīt vairāk

VeA IZI VSRC Rīgā rīko semināru „Sadarbības perspektīvas jaunajos starptautiskajos projektos par saules un vēja enerģijas pētījumiem”

233530_ORIGINAL_1301896737.jpg

Ceturtdien, 2013. gada 18. jūlijā plkst.14:00 Fizikālās enerģētikas institūtā, Rīgā, Aizkraukles ielā 21 notiks Ventspils Augstskolas inženierzinātņu institūta "Ventspils Starptautiskā radioastronomijas centra" rīkots seminārs „Sadarbības perspektīvas jaunajos starptautiskajos projektos par saules un vēja enerģijas pētījumiem”. Lasīt vairāk

Konferences atklāšana un paneļdiskusija vērojama tiešraidē

IMG_3851

Š.g. 15. un 16. jūlijā Ventspilī, Ventspils Augstskolā tiek rīkota pirmā starptautiskā konference “Uzņēmējdarbība un inovācijas: galvenie reģionālās attīstības virzītājspēki” (Entrepreneuship and Innovation as Key Drivers of Regional Development). Lasīt vairāk

VeA sper konkrētus soļus starptautiskā profila uzņēmējdarbībā un vadībzinībās stiprināšanā

old.venta.lv

Ar galveno mērķi – veicināt starptautisko sadarbību uzņēmējdarbības un vadībzinību virziena attīstīšanā, š.g. 15. un 16. jūlijā Ventspilī, Ventspils Augstskolā tiek rīkota starptautiskā zinātniski – praktiskā konference “Uzņēmējdarbība un inovācijas: galvenie reģionālās attīstības virzītājspēki” (Entrepreneuship and Innovation as Key Drivers of Regional Development). Lasīt vairāk

SPĀŅU VALODAS UN KULTŪRAS KURSS IESĀCĒJIEM

©javierfergo wwwjavierfergo.com

Ventspils Augstskolas Mūžizglītības centrs no 5. līdz 16. augustam aicina pavadīt 10 aizraujošus vakarus spānisku svētku noskaņā. Divu nedēļu garumā katru vakaru no plkst. 18:00 līdz 20:30 Jums būs iespēja apgūt spāņu valodas pamatus, uzzināt par populārākajiem svētkiem Spānijā, kā arī iepazīt šīs zemes kultūru.
Lasīt vairāk

Ventspils Augstskolas mācību spēkiem un zinātniekiem pievienojas vēl divi jauni zinātņu doktori

books460

Š.g. 5. jūlijā Latvijas Universitātes Fizikas, astronomijas un mehānikas zinātnes nozares specializētās promocijas padomes atklātā sēdē divi Ventspils Augstskolas Inženierzinātņu institūta “Ventspils Starptautiskā radioastronomijas centra” pētnieki Juris Kalvāns un Dmitrijs Bezrukovs sekmīgi aizstāvēja savus promocijas darbus, tādējādi palielinot zinātņu doktora skaitu Ventspils Augstskolā. Šobrīd Ventspils Augstskolā doktora grāds ir 36 no 72 ievēlētā akadēmiskā personāla. Lasīt vairāk

Ventspils Augstskola piedāvā studēt starptautiskā vidē

Foto avots: http://bit.ly/14stgkJ

Jau otro gadu Ventspils Augstskola piedāvā apgūt jaunas valodas un komunikāciju prasmes, studējot starptautiskā bakalaura studiju programmā “Languages and Intercultural Communication” (Valodas un starpkultūru komunikācija). Jaunā studiju programma sagatavo starpkultūras komunikācijas speciālistus ar svešvalodu prasmēm darbam starptautiskās organizācijās un Eiropas Savienības institūcijās. Lasīt vairāk