VeA sper konkrētus soļus starptautiskā profila uzņēmējdarbībā un vadībzinībās stiprināšanā

old.venta.lv

Ar galveno mērķi – veicināt starptautisko sadarbību uzņēmējdarbības un vadībzinību virziena attīstīšanā, š.g. 15. un 16. jūlijā Ventspilī, Ventspils Augstskolā tiek rīkota starptautiskā zinātniski – praktiskā konference “Uzņēmējdarbība un inovācijas: galvenie reģionālās attīstības virzītājspēki” (Entrepreneuship and Innovation as Key Drivers of Regional Development).

Šo konferenci iniciējis Ventspils Augstskolas “Uzņēmējdarbības, inovāciju un reģionālās attīstības centrs” (VeA UIRAC), un tā tiek rīkota sadarbībā ar Tartu Universitātes uzņēmējdarbības centru, Tallinas Tehnoloģiju universitātes ekonomikas un biznesa vadības skolu (abi Igaunija), ISM Ekonomikas un vadības universitāti (Lietuva), Rīgas Ekonomikas augstskolas “Ilgtspējīga biznesa centru” (Latvija), kā arī Eiropas Mazo uzņēmumu un uzņēmējdarbības padomi (EMUP; www.ecsb.org).

Konferences fokusā ir trīs galvenās tēmas: uzņēmējdarbība, inovācijas un reģionālā attīstība. Konference tiks atklāta ar paneļdiskusiju par eksporta kvalitātes un kvantitātes jautājumiem, kurā piedalīsies Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras pārstāvji, Ventspils uzņēmēji un VeA UIRAC vadošie pētnieki. Turpinājumā, ar zinātniskiem referātiem par dažādiem uzņēmējdarbības, inovāciju un reģionālās attīstības aspektiem konferencē uzstāsies vairāk kā 50 dalībnieki no 10 valstīm, tai skaitā Polijas, Krievijas, Lielbritānijas, Somijas, Igaunijas, Nīderlandes, Lietuvas, Turcijas, Baltkrievijas un Latvijas. Ar speciāliem zinātniskiem referātiem uzrunāt konferences dalībniekus un viesus uzaicināti arī uzņēmējdarbības pētnieki – profesori Aleksandrs Čepurenko (Nacionālā Pētniecība universitātes ekonomikas augstskola Maskavā, Krievija) un Anna Rogut (Lodzas Universitāte, Polija).

Savukārt, konferences nobeigumā, 16. jūlijā plkst. 16.00, plānots parakstīt vienošanās memorandu starp organizatoriem – vadošajiem uzņēmējdarbības centriem Baltijas valstīs – par “Baltijas valstu uzņēmējdarbības ekselences centru apvienības” izveidi. Kā uzsver Ventspils Augstskolas zinātņu prorektors un VeA UIRAC direktors Dr. Arnis Sauka: “Ir skaidri jāapzinās, ka mūsdienās gan zinātnei, gan izglītībai ir izteikti starptautisks raksturs. Tieši tāpēc VeA UIRAC turpina aktīvi attīstīt sadarbību ar citiem vadošajiem uzņēmējdarbības centriem Baltijas valstīs, kā arī stiprināt saikni ar Eiropas uzņēmējdarbības organizācijām, piemēram Eiropas mazo un vidējo uzņēmumu padomi. Praktiski, tai skaitā ar starptautisku konferenču rīkošanas starpniecību, tas nozīmē ne tikai Ventspils Augstskolas vārda nešanu ārpus Latvijas robežām, bet arī konkrētu pasākumu realizāciju augstskolas vadībzinību virziena stiprināšanai – piesaistītus starptautiskus lektorus, atbalstu doktorantūrā studējošajiem jaunajiem pasniedzējiem un zinātniekiem, ciešāku saikni ar vietējiem uzņēmējiem. Vienošanās par sadarbību, kuru konferences laikā plānots parakstīt starp vadošajiem uzņēmējdarbības pētniecības centriem Baltijas valstīs un EMUP, paredz šīs konferences, kā arī citu semināru un diskusiju, regulāru rīkošanu dažādās Baltijas valstīs. Tā paredz arī kopēju darbu pie zinātnisko publikāciju attīstīšanas un starpaugstskolu studiju programmu moduļiem, triju valstu uzņēmējdarbības centru kopēju piedalīšanos starptautiskos pētījumos, kā arī projektos, kas cieši saistīti ar Kurzemes reģiona un Ventspils uzņēmējiem un politikas veidotājiem būtiskiem jautājumiem. Lieki piebilst, ka no šīm aktivitātēm tiešie ieguvēji būs ne tikai Ventspils Augstskolas, un citu iesaistīto augstskolu zinātnieki un pasniedzēji, bet arī vadībzinību studenti.”

Konferences atklāšana notiks 15. jūlijā plkst. 13.30 Ventspils Augstskolā D104 auditorijā, un tajā laipni aicināti piedalīties gan zinātnieki, gan uzņēmēji, politikas veidotāji, studenti un mediju pārstāvji.

Konferences programma pieejama šeit.
Konferences darba valoda būs angļu.

Ventspils Augstskolas “Uzņēmējdarbības, inovāciju un reģionālās attīstības centrs” tika atklāts 2012. gada novembrī ar mērķi veicināt Ventspils Augstskolas un Latvijas kopumā iekļaušanos starptautiskajā zinātniskajā apritē uzņēmējdarbības, inovāciju un reģionālās attīstības jomās; papildinātu Ventspils Augstskolas pasniedzēju sastāvu, tādējādi dodot iespēju augstskolas studentiem apgūt jaunākās pasaules tendences uzņēmējdarbībā un inovācijās neizbraucot no valsts; kā arī ar augstas kvalitātes pielietojamās pētniecības attīstīšanu uzņēmējdarbības un inovāciju jomās radītu konkurētspējīgu piedāvājumu privātajam sektoram, tādējādi stiprinot saikni starp Latvijas uzņēmējiem un augstskolu.

Ventspils Augstskolas “Uzņemējdarbības, inovāciju un reģionālās attīstības centra” galvenais finansiālais atbalstītājs ir Ventspils pilsētas dome; galvenie sadarbības partneri: Eiropas Mazo uzņēmumu un uzņēmējdarbības padome (www.ecsb.org) un Ventspils brīvostas pārvalde.

12.07.2013.