Arhīvs: Augusts 2013

Par Ventspils Augstskolas rektori ievēl fizikas doktori Gitu Rēvaldi

Foto: Oskars Jūra

Trešdien, 28. augustā, Ventspils Augstskolas Satversmes sapulce par rektoru ievēlēja fizikas doktori Dr.Phys.,Asoc.Prof. Gitu Rēvaldi. Tuvākajā laikā G.Rēvaldes kandidatūru izvērtēs Ministru kabinets un akcepta gadījumā kļūs par jauno Ventspils Augstskolas rektori. Lasīt vairāk

VeA norisināsies projekta “Smart Metering” seminārs

www.smartmeteringproject.e

Piektdien, 30. augustā, no plkst. 12.30 līdz 15.00, Ventspils Augstskolā D-205 auditorijā notiks „Smart Metering” ("Smart", projekta Nr. LLIV-312) projekta seminārs par tēmu "Projekta ietvaros izstrādāto risinājumu demonstrēšana". Lasīt vairāk

Tikšanās ar rektora amata pretendenti. VeA rektora vēlēšanas.

vea-1-septembris-10-64

Trešdien, 28. augustā plkst.11.00 Ventspils Augstskolā D-104 auditorijā notiks augstskolas personāla, studentu un citu interesentu tikšanās ar Ventspils Augstskolas rektora amata pretendenti Dr. Phys., Asoc.Prof. Gitu Rēvaldi.

Lasīt vairāk

Jau otro gadu EK tulki apgūst latviešu valodu VeA

_JUR3308

Ventspils Augstskolas Mūžizglītibas centrā (VeA MIC) no 5. augusta līdz 23. augustam četri Eiropas Komisijas (EK) tulkotāji no Briseles – trīs vācieši un viens brits – papildina zināšanas latviešu valodā, kuras viņiem ir nepieciešamas ikdienas darbā. Lasīt vairāk

Sāc studēt

Jaunajiem Ventspils Augstskolas studentiem

Rudens semestra nodarbību grafiks ŠEIT. Nodarbību grafikā ir iespējamas izmaiņas.


VALSTS GALVOTAIS KREDĪTS
(pieteikšanās kredītam notiks no 7.septembra).

Ja esi iestājies kādā Latvijas vai ārvalstu augstskolā vai jau sekmīgi apgūsti kādu studiju programmu, Tu vari kandidēt uz valsts garantētu kredītu, kura saņemšanas kārtību nosaka Ministru kabineta 2001.gada 29.maija noteikumi Nr.220 “Kārtība, kādā tiek piešķirts, atmaksāts un dzēsts studiju kredīts un studējošā kredīts no kredītiestādes līdzekļiem ar valsts vārdā sniegtu galvojumu”. 2017. gadā kredītus studentiem izsniedz AS “SEB banka”.

Studiju kredīts – paredzēts studiju maksas segšanai. Tas nepārsniedz augstskolas noteikto studiju maksu un valsts noteikto maksimālo studiju kredīta apmēru (maksimālo kredīta summu var uzzināt Izglītības un zinātnes ministrijas Studiju un zinātnes administrācijas mājas lapā: http//www.sza.gov.lv).
Studiju laikā un laikposmā, kamēr nav sākts atmaksāt studiju kredītu (11 mēnešus pēc studiju beigšanas), šī kredīta procentu likme ir 0 %. Sākot kredīta atmaksu, būs jāmaksā kredītlīguma noslēgšanas gadā izsolītā bankas procentu likme, bet ne vairāk kā 5% gadā no atlikušās studiju kredīta summas.

Studējošā kredīts ir paredzēts studenta iztikas izdevumu segšanai. To var saņemt pilna laika (dienas nodaļas)studējošie. Kredīta apmērs vienam studējošajam nepārsniedz 80% no valstī noteiktās minimālās mēneša algas apjoma (jeb līdz 304 euro).
Papildu informācija šeit.

KONTAKTI

Tulkošanas studiju fakultāte – sekretāre Evija Babrovska (A korpuss A411.kabinets), +371 63629655, e-pasts: tsf@venta.lv

Ekonomikas un pārvaldības fakultāte – sekretāre Rūta Lodiņa (A korpuss A311.kabinets), +371 63629653, e-pasts: epf@venta.lv

Informācijas tehnoloģiju fakultāte – sekretāre Kristīne Matule (A korpuss A211.kabinets), +371 63629654, e-pasts: itf@venta.lv

Mācību daļa – vadītāja Arita Šreibere (C korpuss C210.kabinets), arita.sreibere@venta.lv, +37163629646

Par iespējām studēt Ventspils Augstskolā, rakstiet uz Ventspils Augstskolas Mācību daļas vadītājas e-pasta adresi: arita.sreibere@venta.lv vai zvaniet pa tālruni 63629646.