VeA UIRAC pētnieki iniciē speciālu izdevumu augstas kvalitātes starptautiskā akadēmiskā žurnālā

routledge

Ventspils Augstskolas “Uzņēmējdarbības, inovāciju un reģionālās attīstības centra” (VeA UIRAC) pētnieki Prof. Davids Smallbons (David Smallbone) un Dr. Anna Pobola (Anna Pobol), kopā ar Zīgenas Universitātes profesori un IfM Bohn prezidenti Dr. Frederiki Velteri (Frederike Welter) (Vācija) rediģēs speciālo izdevumu augstas kvalitātes starptautiskajā akadēmiskajā žurnālā “Entrepreneurship and Regional Development” (Uzņēmējdarbība un reģionālā attīstība). Žurnāla izdevējs ir Routledge un tas, atbilstoši nosaukumam, publicē oriģinālus, zinātniskus rakstus, kas veic būtisku pienesumu diskusijai par uzņēmējdarbību reģionālajā kontekstā. Speciālā izdevuma tēma ir uzņēmējdarbība un neformālā ekonomika. Ar pieteikšanās nosacījumiem speciālajam izdevumam var iepazīties šeit.

Kā uzsver VeA zinātņu prorektors un UIRAC direktors Dr. Arnis Sauka: "Viens no UIRAC dibināšanas mērķiem ir Ventspils Augstskolas aktīvāka iekļaušanās starptautiskajā apritē. Bet, kā ļoti būtiska mēraukla augstskolu novērtējumam Rietumeiropā un citur pasaulē kalpo tieši publikāciju kvalitāte. Šajā ziņā speciālais izdevums žurnālā “Uzņēmējdarbība un reģionālā attīstība” ir Latvijai pietiekoši unikāls gadījums, sevišķi, sociālajās zinātnēs, jo Latvijas augstskolu vārdi augstas kvalitātes akadēmiskos žurnālos pagaidām vēl izskan pietiekoši reti. Tāpēc mēs plānojam neapstāties pie šī izdevuma vien, un pašreiz tiek strādāts arī pie grāmatas izdošanas, piesaistot prestižu publicētāju, kā arī atsevišķām starptautisku izdevēju izdotām grāmatu nodaļām un zinātniskajiem rakstiem. Protams, mēs neaizmirstam arī par Latvijas auditoriju – vistuvākajā laikā ir gaidāmas vairākas grāmatas, pie tam centrs ir uzsācis arī savu zinātnisko diskusiju rakstu publicēšanu".

Jāpiebilst, ka Ventspils Augstskolas starptautiskās atpazīstamības mērķa īstenošanai tiek rīkoti arī citi pasākumi. Piemēram, š.g. jūlijā Ventspilī starptautiskas konferences ietvaros viesojās vairāk kā 50 dažādu pētnieku no 10 valstīm. Notiek aktīvs darbs arī pie partneru piesaistes dažādiem starptautiskiem pētījumiem uzņēmējdarbības, inovāciju un reģionālās attīstības jomās.

Materiālu sagatavoja
Arnis Sauka
Ventspils Augstskola
Zinātņu prorektors un VeA UIRAC direktors

Iveta Šķēle
Ventspils Augstskola
Speciāliste sabiedrisko attiecību jautājumos

04.09.2013.