Ventspils Augstskolā lekcijas studentiem lasīs pētniece no Londonas Augstskolas

Korosteleva

Ventspils Augstskolā (VeA) no 2. līdz 8. decembrim viesosies VeA „Uzņēmējdarbības, inovāciju un reģionālās attīstības centra” (UIRAC) asoc. pētniece un Londonas Augstskolas (University College London) pasniedzēja un pētniece Dr. Jūlija Korosteleva (Julia Korosteleva).

Šajā nedēļā pētniece lasīs vieslekcijas Ekonomikas un pārvaldības fakultāšu studentiem un vadīs semināru Ventspils Augstskolas, Banku Augstskolas un Rīgas Starptautiskā ekonomikas un biznesa administrācijas augstskolas starpaugstskolu doktora studiju programmas „Biznesa vadība” studentiem par tēmu „Kuras iestādes spēj veicināt uzņēmējdarbības izaugsmes potenciālu? Daudzlīmeņu modelēšanas aplikācija uzņēmējdarbības pētniecībā, izmantojot GEM (Global Entrepreneurship Monitor) datus” („Which institutions encourage entrepreneurial growth aspirions? Application of multilevel modelling in entrepreneurschip research using GEM data”).

Vizītes mērķis ir veidot ciešāku sadarbību ar VeA UIRAC, kā arī nodibināt kontaktus ar Ekonomikas un pārvaldības fakultātes mācībspēkiem un pētniekiem, lai kopā izstrādātu uzņēmējdarbības pētniecības projektus.

Pētnieces Dr. Jūlijas Korostelevas (Julia Korosteleva) galvenās darbības jomas ir uzņēmējdarbība, reģionālā attīstība, finanšu attīstība un starta finansējumi uzņēmējdarbības uzsākšanai. Viņas raksti ir publicēti vairākos vadošajos ekonomikas izdevumos.

27.11.2013.