Projekta INTERACTIVE TV dalībnieki piedalīsies sanāksmē Kauņā

multimedia

2014. gada 27. un 28. februārī Kauņas Tehniskajā universitātē notiks projekta „Use of multimedia and interactive television to improve effectiveness of education and training” (INTERACTIVE TV), Nr. LLIV-343 partneru un darba grupu sanāksme, kurā piedalīsies projekta koordinatore Estere Vītola, pētniece Raita Rollande un zinātniskā asistente Līvija Aulmane.

Projekta aktivitāšu ietvaros ir paredzēts izstrādāt sešus interaktīvus apmācību kursus dažādām mērķauditorijām, kuri pēc tam tiks pārraidīti, izmantojot interaktīvās televīzijas iespējas. Kursi ietver gan attiecīgās tēmas teorijas apskatu, gan pārbaudes jautājumus. Kursu beidzot, dalībniekam tiks izsniegts sertifikāts par interaktīvā video kursa apguvi. Ventspils Augstskola izstrādā divus interaktīvos apmācību kursus: “Video quality measurement project” (mērķgrupa – studenti) un “Luminance, illuminance and auto white balance testing for safety at workplace” (mērķgrupa – mazie un vidējie uzņēmēji).

Tā kā kursi tiek izstrādāti Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas ietvaros katrs no tiem tiks izstrādāts gan latviešu, gan lietuviešu valodā.

Projekta partneru un darba grupu sanāksmē tiks pārrunāti jautājumi, kas saistīti ar interaktīvo kursu izstrādi, tulkošanu un aprobāciju.

24.02.2014.