Kompetences centra pētījuma projekts tiek pārstāvēts VeA studentu zinātniskajā konferencē

VP 2

Studentu zinātniskās darbības veicināšanai 15. maijā Ventspils Augstskolā jau 12. reizi norisinājās ikgadējā studentu zinātniskā konference “Aktualitātes tautsaimniecībā, tulkošanā un tehnoloģijās”, kurā ar saviem referātiem uzstājās 32 Ventspils Augstskolas studenti.

Savas prasmes konferencē demonstrēja arī projekta „Pētījumi satelītu signālu uztveršanas, moderno telekomunikāciju un mazo satelītu konstelāciju pakešdatu tīklu tehnoloģijās”, L-KC_11_0006 darbinieki – Mārcis Bleiders un Roberts Trops, iepazīstinot klausītājus ar projekta ietvaros veikto pētījumu rezultātiem.

Sevišķu uzmanību izpelnījās Mārcis Bleiders, priekšzīmīgi prezentējot savu darbu – „70 cm diapazona maztrokšņojošo antenas priekšpastiprinātāju izstrāde VeA radiostacijas vajadzībām”, rezultātā pēc komisijas novērtējuma iegūstot pirmo vietu Informāciju tehnoloģiju un elektronikas sekcijā. Referātā tika prezentēti izstrādes soļi un rezultāti maztrokšņojošam 70cm frekvenču diapazona priekšpastiprinātājam VeA satelītkomunikācijas uztveršanas sistēmas jutības uzlabošanai. Darba rezultātā iegūtās zināšanas izmantojamas jebkurai metru un decimetru viļņu diapazonu frekvencei optimizētu priekšpastiprinātāju izstrādei, kā arī, salīdzinot ar komerciāli pieejamām ierīcēm, tiek samazinātas izmaksas un atvieglots remonts, ja rastos tāda nepieciešamība.

Projekta zinātniskais asistents Roberts Trops prezentēja „Satelītkomunikācijas kanāla simulatora izveide, izmantojot programmvadāmo radio un LabVIEW”. Roberts uzsvēra, ka mūsdienās, arvien vairāk pētījumiem un komerciāliem mērķiem, tiek izmantoti nanosatelīti (CubeSat) relīze, kas dod iespēju pārbaudīt un realizēt dažādus jaunus tehnoloģiskos risinājumus.

Nanosatelītu nelielais izmērs tomēr arī rada problēmas. Viena no šīm problēmām ir radiosignālu pārraide, kas nodrošina eksperimentos ievākto datu, attēlu, telemetrijas un telekomandu pārsūtīšanu starp zemi un satelītu. Lai izstrādātu labākas radiosignālu pārraides ierīces, tika izveidots radiosignālu kanāla simulators, kas simulē traucējumus satelīts-zeme radiosignālu kanālā. Simulatoru paredzēts izmantot satelīta raiduztvērēja izstrādei.

Projekta nosaukums: „Pētījumi satelītu signālu uztveršanas, moderno telekomunikāciju un mazo satelītu konstelāciju pakešdatu tīklu tehnoloģijās”/pētījums Nr.2.7. (Kompetences Centra projekts)
Projekta Nr. L- KC-11-006
Projekta realizēšanas periods: 02.01.2014. – 31.05.2015
Projekta finansējums: 642 316,-EUR;
Eiropas Reģionālās attīstības fonds 80% jeb 513 853,- EUR;
līdzfinansējums (projekta partnera finansējums) 20% jeb 128 463,- EUR;
Finansējuma sadalījums pa sadarbības partneriem:
Ventspils Augstskola 337 063.- EUR (ERAF – 269 650,- EUR, pašu finansējuma – 67 413,- EUR);
SIA “ ASTROSAT R&D” – 305 253,- EUR (ERAF – 244 202,- EUR, pašu finansējuma – 61 051,- EUR).

Kontakti:

Projekta vadītājs – Māris Ēlerts, tel.+371 636 29657, maris.elerts@venta.lv
Projekta koordinātore administratīvajos jautājumos– Ieva Kozlova, tel.+371 636 29657, ieva.kozlova@venta.lv

16.05.2014.