Lat-Lit programmas projekta ietvaros VeA pārstāvji dosies pieredzes apmaiņā uz Klaipēdu

rsz_1rsz_klaipedas_universitate

Projekta “JRTC (Apvienotā pētniecības un apmācību centra) paplašināšana izkliedēto reālā laika signālapstrādes un kontroles sistēmu izstrādes jomā” ietvaros Ventspils Augstskolas Inženierzinātņu institūta „Ventspils Starptautiskais Radioastronomijas centrs” darbinieki 2014. gada 3. jūnijā dosies darba vizītē pie projekta sadarbības partnera – Klaipēdas Universitātes (Lietuva) pārstāvjiem.

 

Vizītes gaitā plānots gan piedalīties Klaipēdas Universitātes Informātikas inženieru nodaļas maģistra darbu gala pārbaudījuma aizstāvēšanā, kur docētājs dr.phys. Jānis Trokšs iekļauts gala pārbaudījuma komisijā kā viens no komisijas locekļiem, gan kopā ar Lietuvas sadarbības partneriem apspriest sasniegtos rezultātus un koordinēt darbības plānus sekmīgam projekta noslēgumam.

Projekta asistents Aleksejs Skorodumovs Klaipēdas Universitātes Informātikas inženieru nodaļas docētājiem un studentiem lasīs referātu „CFA demosaicing methods in heterogenous systems”. Referātā tiks apskatītas vairākas CFA (color filter array) interpolācijas metodes un attēla kvalitātes novērtēšanas algoritmi. Ilustrējot attēlu atjaunošanas kvalitāti, tiks izmantoti LabVIEW piemēri.

Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2007.-2013. gadam 1. prioritātes „Reģiona sociālekonomiskās attīstības un konkurētspējas veicināšana”, 1.atbalsta virziena „Uzņēmējdarbības veicināšana, darba tirgus, pētījumu un tehnoloģiju attīstība” ietvaros Ventspils Augstskola īsteno projektu “JRTC (Apvienotā pētniecības un apmācību centra) paplašināšana izkliedēto reālā laika signālapstrādes un kontroles sistēmu izstrādes jomā” (Cross – border DISCOS, LLIV – 215). Kopējais Ventspils Augstskolas finansējums projektā: EUR 451 314.59 (ERAF 85%, nacionālais līdzfinansējums 15%).

Kontakti: Ieva Kozlova: ievako@venta.lv

01.06.2014.