Noslēgusies prezidenta A.Bērziņa oficiālā vizīte, kurā piedalījās VeA rektore G.Rēvalde

photo (4)

No 9. – 13. jūnija Ventspils Augstskolas rektore Gita Rēvalde piedalījās V.E. Latvijas Valsts prezidenta Andra Bērziņa oficiālajā vizītē Tadžikistānā un Mongolijā.
Vizītes laikā tika apmeklētas 4 universitātes, ar kurām tika apspriestas sadarbības iespējas nākotnē un ar Tadžikistānas Nacionālo universitāti tika parakstīts jauns sadarbības līgums, kas paredz sadarbību kopīgu projektu realizēšanai gan studiju, gan pētniecības jomās. Parakstot līgumu, tiks veicināta pasniedzēju mobilitāte – mācībspēkiem būs iespēja dalīties pieredzē un gūt jaunus iespaidus, kā arī veicināt studentus iesaistīties dažādās mobilitātes programmās un būt aktīvākiem starptautiskajā vidē. Realizējot līgumu tiks nodrošināta sadarbība abu pušu kopīgajās interesēs un tiks veicināta ciešāka sadarbība zinātnes un augstākās izglītības jomā.

Mongolijā rektore piedalījās apaļā galda diskusijā ar Mongolijas – Latvijas izglītības nozares pārstāvjiem. Diskusijā piedalījās arī valsts prezidents un abu valstu izglītības un zinātnes ministri. Vizītes laikā Ventspils Augstskolas rektore prezentēja augstskolu, studiju un zinātnes iespējas un informēja par studiju iespējām ārvalstu studentiem. 

Apmeklētās universitātes ir prestižas un tās ir studentu pieprasītas universitātes, piemēram Mongolijas Nacionālajā universitātē studē vairāk kā 24 000 studentu. Sadarbības rezultātā tiktu nodrošināta iespēja Ventspils Augstskolai piesaistīt jaunus, izcilus mācībspēkus. Piedalīšanās šāda veida vizītes dod iespēju popularizēt Ventspils Augstskolu, veidot jaunas sadarbības iespējas un veicināt studiju kvalitātes attīstību.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.06.2014.