Tiks atzīmēts 15. Ventspils Augstskolas izlaidums

IMG_7536_OSCAR_WEB

Sestdien, 21. jūnijā tiks atzīmēts 15. Ventspils Augstskolas izlaidums, kurā diplomus saņems 163 absolventi – 129 no tiem iegūs bakalaura grādu un 34 iegūs maģistra diplomus.
Šogad izlaiduma svinīgā ceremonija tiks dalīta divās daļās un tā notiks teātra namā „Jūras vārti”. Vispirms diplomus saņems 49 Informācijas tehnoloģijas fakultātes absolventi, viņiem izlaiduma svinīgās ceremonijas sākums plkst 13.00. Pēc tam diplomus saņems 51 Tulkošanas studiju fakultātes absolvents un 61 Ekonomikas un pārvaldības fakultātes absolvents, viņiem izlaiduma svinīgās ceremonijas sākums plkst. 15.00.
Pēc svinīgajām ceremonijām plkst. 16.30 paredzēts absolventu svinīgais gājiens no t/n „Jūras vārti” līdz kuģīša „Hercogs Jēkabs” piestātnei un brauciens ar kuģīti.

Ekonomikas un pārvaldības fakultātē šogad darbus aizstāvēja 43 bakalaura studiju absolventi un 18 maģistra studiju absolventi. Kā labākās absolventes ar vērtējumu izcili šogad studijas absolvē Elīza Kukaina ar darbu "Patēriņa izdevumu struktūras analīze mājsaimniecībās ar bērniem Latvijā" un Ildze Princlere ar darbu "Pievienotās vērtības maksimizēšanas stratēģijas un peļņas maksimizēšanas stratēģijas salīdzinājums".

Informācijas tehnoloģiju fakultātē šogad darbus aizstāvēja 35 bakalaura un 14 maģistra studiju absolventi, no kuriem ar visaugstāko vērtējumu – izcili – tika novērtēti Jānis Dalbiņš ar darbu „Datu kompresijas bloka izveide, izmantojot Hafmaņa kodēšanu”, Mārcis Donerbilcs ar dabu „Prototipa izstrāde CubeSat tipa satelīta elektrobarošanas apakšsistēmas spriegumu pārveidošanas un sadales blokiem” un Evita Vaviļina ar darbu „Lineāru vienādojumu sistēmas atrisināšanas bloka ģenerēšanas rīka izstrāde pielietojumiem FPGA”

Jāatzīmē, ka šogad ir pirmais studiju programmas „Elektronika” maģistru izlaidums.

Tulkošanas studiju fakultātē šogad darbus aizstāvēja 51 bakalaura studiju absolvents un 2 maģistra studiju absolventi. Vislabāk darbus šogad aizstāvējušas Jana Bauģe ar darbu „Termini un profesionālismi mobilo ierīču lietotāja saskarnes tulkojumos no angļu valodas latviešu valodā: problēmas un risinājumi” un Baiba Egle ar darbu „Mūsdienu adīšanas tekstu angļu valodā tulkošana latviešu valodā: kulturālās un tehniskās problēmas”, kuras saņēmušas vērtējumu izcili.

Ventspils Augstskolas izlaidums t/n „Jūras vārti”:

• plkst. 13.00 Informācijas tehnoloģijas fakultātes absolventu izlaidums,

• plkst. 15.00 Tulkošanas studiju fakultātes un Ekonomikas un pārvaldības fakultātes absolventu izlaidums;

• plkst. 16.30 Absolventu svinīgais gājiens no t/n "Jūras vārti" līdz kuģīša "Hercogs Jēkabs";

• plkst. 17.30 brauciens ar kuģīti "Hercogs Jēkabs" (viens brauciens)

 

 

18.06.2014.