Kompetences centra īstenotā projekta pētījuma progress

Irbene

Ventspils Augstskolas Inženierpētniecības institūts “Ventspils Starptautiskais radioastronomijas centrs” kopš 2014. gada janvāra veic pētījumus projektā „Pētījumi satelītu signālu uztveršanas, moderno telekomunikāciju un mazo satelītu konstelāciju pakešdatu tīklu tehnoloģijās”. Sadarbībā ar pētījumu partneri SIA “Astrosat Latvia” projekta fokuss ir uz “CubeSat” – ļoti maza izmēra (10 x 10 x 13 cm) satelītiem, ko ir izstrādājušas universitātes vai privātas kompānijas.

Mūsdienās informācijas apjoms, kas no CubeSat satelītiem jāpārraida Zemes dienestiem, ir tik liels, ka tā sekmīgai pārraidei nepieciešama aizvien platāka frekvenču spektra josla, tāpēc satelītkomunikācijās plaši tiek izmantotas arvien augstāku frekvenču nesējsvārstības, un viens no vispopulārākajiem ir S diapazons, kas aizņem 2 – 4 GHz apgabalu. Izmantojot šīs frekvences, iespējams samazināt raiduztveršanas komponenšu izmērus un izmantot antenas ar paaugstinātiem pastiprinājuma koeficientiem, kas satelīttelekomunikācijā ir īpaši aktuāli. Projekta ietvaros ekspluatācijai sagatavota Ventspils Augstskolas īpašumā esoša S diapazona spirālveida antena un izstrādāts uztverto signālu frekvenču lejuppārveidotājs, dodot iespēju satelītu raidīto signālu uztveršanai izmantot jau pieejamu uztveršanas aparatūru. Izveidotās sistēmas veiktspēja pārbaudīta, sekmīgi uztverot orbītā esošu satelītu 2.2 – 2.3 GHz frekvenču diapazonā raidītos signālus.

Viena no projekta aktivitātēm ir satelītu signālu uztveršanas īpatnību pētījumi izmantojot datu uztveršanai paraboliskās RT-16 un RT-32 diametra antenas, kuras mērķis ir palielināt datu pārraides ātrumu sakaru kanālā satelīts-zeme. Ir atlasīti ap 50 potenciālajiem satelītiem, ar kuriem varētu veikt sakaru kanālu testa mērījumus. Pēc satelītu atlases jāveic pārrunas ar satelītu īpašniekiem par precīzu tehnisko informāciju. Tā ir nepieciešama, lai varētu aizpildīt nezināmos lielumus sakaru kanāla novērtēšanas aprēķinā, kas sniegs teorētisku informāciju par sakaru kanāla potenciālu izmantojot RT-32 un RT-16 antenas.

Papildus, zinot precīzas orbītas parametrus, izmantojot projekta ietvaros izstrādātu programmatūru, var izrēķināt lokālas koordinātes radioteleskopu vadības sistēmai, lai spētu sekot līdzi satelīta kustībai. lai reālos apstākļos novērtētu satelīts-zeme sakaru kanālu, izmantojot kādu no Irbenē esošajiem RT-32 vai RT-16 antenām.

Projekta nosaukums: „Pētījumi satelītu signālu uztveršanas, moderno telekomunikāciju un mazo satelītu konstelāciju pakešdatu tīklu tehnoloģijās”/pētījums Nr.2.7. (Kompetences Centra projekts)

Projekta Nr. L- KC-11-006
Projekta realizēšanas periods: 02.01.2014. – 31.05.2015
Projekta finansējums: 642 316,-EUR;
Eiropas Reģionālās attīstības fonds 80% jeb 513 853,- EUR;
līdzfinansējums (projekta partnera finansējums) 20% jeb 128 463,- EUR;
Finansējuma sadalījums pa sadarbības partneriem:
Ventspils Augstskola 337 063.- EUR (ERAF – 269 650,- EUR, pašu finansējuma – 67 413,- EUR);
SIA “ ASTROSAT R&D” – 305 253,- EUR (ERAF – 244 202,- EUR, pašu finansējuma – 61 051,- EUR).
Kontakti:

Projekta vadītājs – Māris Ēlerts, tel.+371 636 29657, maris.elerts@venta.lv
Projekta koordinātore administratīvajos jautājumos– Ieva Kozlova, tel.+371 636 29657, ieva.kozlova@venta.lv

19.06.2014.