VeA akreditētas visas studiju programmas

kvalitate

Ventspils Augstskolā ir akreditētas visas studiju programmas un visas akreditētas uz ilgāko iespējamo laika periodu – 6 gadiem.

Ventspils Augstskolā ir iespējams studēt 13 studiju programmās 3 fakultātēs – Ekonomikas un pārvaldības fakultātē, Informācijas tehnoloģiju fakultātē un Tulkošanas studiju fakultātē, turklāt studēt iespējams sākot no pamatstudijām līdz pat doktorantūrai, kā arī turpināt darboties pētniecībā. Eksperti, veicot akreditāciju, īpašu atzinību izteikuši par modernajām laboratorijām un lielisko sadarbību ar uzņēmumiem un pašvaldības iestādēm, kur studientiem ir iespēja iegūt prakses vietas un pēc tam arī darba vietas. Studējot Ventspils Augstskolā, tiks nodrošināta kvalitatīva studiju programma, lieliskas izaugsmes iespējas un iegūtas mūsdienīgas, konkurētspējīgas zināšanas.

Studiju programmas Ventspils Augstskolā:
Ekonomikas un pārvaldības fakultāte

• Bakalaura studiju programma “Biznesa vadība”
• Bakalaura studiju programma “Vadībzinātne”
• Maģistra studiju programma “Uzņēmējdarbības vadība”
• Doktorantūras studiju programma „Biznesa vadība”

Informācijas tehnoloģiju fakultāte
• Bakalaura studiju programma “Datorzinātnes” (studiju programma gan latviešu, gan angļu valodā)
• Bakalaura studiju programma “Elektronika”
• Maģistra studiju programma “Datorzinātnes” (studiju programma gan latviešu, gan angļu valodā)
• Maģistra studiju programma “Elektronika”

Tulkošanas studiju fakultāte
• Bakalaura studiju programma “Tulkošana angļu-latviešu-krievu/vācu valodā”
• Bakalaura studiju programma “Tulkošana vācu-latviešu-krievu/angļu valodā”
• Bakalaura studiju programma “Valodas un starpkultūru komunikācija”
• Maģistra studiju programma “Juridisko tekstu tulkošana”
• Doktorantūras studiju programma „Valodniecība”

20.06.2014.