VeA pārstāvji Tartu tikās ar ESTcube komandu

antelsat-cubesat1

Ventspils Augstskolas Inženierzinātņu institūta “Ventspils Starptautiskais radioastronomijas centrs”/IZI VSRC darbinieki projekta „Pētījumi satelītu signālu uztveršanas, moderno telekomunikāciju un mazo satelītu konstelāciju pakešdatu tīklu tehnoloģijās”/KC2 (Proj. Nr. L- KC-11-006) ietvaros piedalījās Tartu Universitātes nanosatelīta EstCube-1 komandas organizētajā seminārā, kas norisinājās no 9. līdz 11. jūlijam Toraverē, Igaunijā. Semināra laikā tika apspriestas VSRC un Tartu Universitātes sadarbības iespējas turpmākajos EstCube programmas projektos, kā arī informēt igauņu partnerus par VSRC aktualitātēm un sasniegumiem projekta KC2 īstenošanā.

Ņemot vērā, ka viens no KC2 projekta mērķiem ir izpētīt, vai radioteleskopus RT-32 un RT-16 papildus radioastronomiskajiem novērojumiem iespējams izmantot zemas orbītas nanosatelītu raidīto signālu uztveršanai. Ar EstCube komandu pārrunāta iespēja izmantot minētos radioteleskopus Zemes bāzes stacijas vajadzībām plānotajiem EstCube-2 un EstCube-3 satelītiem, kā arī piedāvāta un  apspriesta iespēja EstCube-2 derīgajā kravā iekļaut eksperimentālu pašu izstrādātu komunikācijas moduli palielināta datu pārraides ātruma iegūšanai kanālā satelīts- Zeme. Projekta KC2 izpētes gaitā tiek veikti tehnoloģiju pētījumi minētā moduļa izveidei. Semināra ietvaros tika apskatīta Zemes bāzes stacija Toraverē un iegūta informācija par iespējamiem risinājumiem VeA Zemes bāzes stacijas izmantošanai EstCube-1 raidīto datu uztveršanai redundances palielināšanas nolūkā.

 

Projekta nosaukums: „Pētījumi satelītu signālu uztveršanas, moderno telekomunikāciju un mazo satelītu konstelāciju pakešdatu tīklu tehnoloģijās”/pētījums Nr.2.7. (Kompetences Centra projekts)

Projekta Nr. L- KC-11-006

Projekta realizēšanas periods: 02.01.2014. – 31.05.2015

Projekta finansējums: 642 316,-EUR;

Eiropas Reģionālās attīstības fonds 80% jeb 513 853,- EUR;

līdzfinansējums (projekta partnera finansējums) 20% jeb 128 463,- EUR;

Finansējuma sadalījums pa sadarbības partneriem:

Ventspils Augstskola 337 063.- EUR (ERAF – 269 650,- EUR, pašu finansējuma – 67 413,- EUR);

SIA “ ASTROSAT R&D” – 305 253,- EUR (ERAF – 244 202,- EUR, pašu finansējuma – 61 051,- EUR).

Kontakti:

Projekta vadītājs – Māris Ēlerts, tel.+371 636 29657, maris.elerts@venta.lv

 

Projekta koordinātore administratīvajos jautājumos– Ieva Kozlova, tel.+371 636 29657, ieva.kozlova@venta.lv

 

 

 

 

02.07.2014.