JDK Strautuguns uzņem jaunus dalībniekus!

Strautuguns afisa

Uzsākot jauno sezonu un studiju gadu Ventspils Augstskolas jauniešu tautas deju kolektīvs "Strautuguns" uzņem dalībniekus. Pirmais mēģinājums paredzēts 8.septembrī plkst.20:30 Ventspils Jaunrades namā, Maiznieku ielā 11.

2014./2015.studiju gadā ikvienam Ventspils Augstskolas studentam ir iespēja apgūst dejas pamatus, izkopt stāju, līdzsvaru un grāciju, piedaloties dažādos Ventspils un citu pilsētu kultūras pasākumos. Ikvienam "Strautuguns" dalībniekam ir iespēja būt aktīvam augstskolas dzīvē un veselīgi pavadīt savu brīvo laiku.

Ar vēlmi dejot un pārstāvēt savu augstskolu, kā arī pateicoties Ventspils domes atbalstam, 2011.gada 5.janvārī vairāki jaunieši sapulcējās, lai kopīgā deju solī pierādītu nepieciešamību pēc studentu tautas deju kolektīva. Visu šo laiku kolektīva dalībniekus vada pedagoģe Ineta Judzika. Mēģinājumi tiek aizvadīti katru pirmdienu un trešdienu Ventspils Jaunrades namā. "Strautuguns" savā īsajā pastāvēšanas laikā aktīvi piedalījušies pilsētas un novada rīkotajos kultūras notikumos, kā arī savu augstskolu pārstāvējuši citu pilsētu organizētos koncertos, tāpat Vispārējos latviešu Dziesmu un deju svētkos, kā arī divreiz piedalījušies Baltijas valstu studentu dziesmu un deju svētkos "Gaudeamuss". Ar moto Visi priecīgi arī šogad "Strautuguns" turpina uzņemto kursu, un cer ar katru gadu popularizēt latviešu tautas deju kultūru starp vienaudžiem, kā arī izkopt savu deju prasmi, uzrādot arvien labākus rezultātus ikgadējās deju skatēs.

27.08.2014.