Projekta ietvaros treniņapmācības Klaipēdā

IMG_0167

2014. gada 10. – 12. septembrī Latvijas-Lietuvas programmas projekta ietvaros VeA pārstāvji apmeklēs kopīgās projekta noslēguma treniņapmācības Klaipēdā

Projekta “JRTC (Apvienotā pētniecības un apmācību centra) paplašināšana izkliedēto reālā laika signālapstrādes un kontroles sistēmu izstrādes jomā” ietvaros Klaipēdā norisināsies ceturtās kopīgās, kas būs arī noslēguma treniņapmācības, veltītas „Attālinātu vadības sistēmu modelēšanai un prototipēšanai” apguvei. Apmācībās piedalīsies Ventspils Augstskolas Inženierzinātņu institūta „Ventspils Starptautiskais Radioastronomijas centrs” darbinieki, VeA maģistra studiju programmas „Elektronika” studenti, kā arī projekta sadarbības partneru – Klaipēdas Universitātes (KU, Lietuva) personāls. Šīs būs projektā plānotās noslēguma apvienotās treniņapmācības no kopumā paredzētajām četrām apmācībām, no kurām divas jau ir notikušas VeA un viena KU. Treniņapmācību laikā modelēšanai ir plānots izmantot Latvijas- Lietuvas programmas projekta īstenošanas gaitā iegādātās iekārtas. Abiem projekta partneriem kopā esot, paralēli treniņapmācībām notiks arī administratīvās darba grupas tikšanās, kuras laikā tiks apspriests projekta laikā sasniegtie rezultāti, ilgtspējīgas attīstības nodrošināšanas iespējas, kā arī turpmāko abu pušu sadarbības iespējas.

Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2007.-2013. gadam 1. prioritātes „Reģiona sociālekonomiskās attīstības un konkurētspējas veicināšana”, 1.atbalsta virziena „Uzņēmējdarbības veicināšana, darba tirgus, pētījumu un tehnoloģiju attīstība” ietvaros Ventspils Augstskola īsteno projektu “JRTC (Apvienotā pētniecības un apmācību centra) paplašināšana izkliedēto reālā laika signālapstrādes un kontroles sistēmu izstrādes jomā” (Cross – border DISCOS, LLIV – 215). Kopējais Ventspils Augstskolas finansējums projektā: EUR 451 314.59 (ERAF 85%, nacionālais līdzfinansējums 15%).

Kontakti: Ieva Kozlova: ievako@venta.lv

27.08.2014.