Projektu konkurss

vac2

Baltijas-Vācijas Augstskolu birojs izsludina projektu konkursu 2015. gadam, kurā uz atbalstu var pretendēt Baltijas valstu augstskolas un zinātniskās institūcijas, lai īstenotu zinātniskus projektus sadarbībā ar Vāciju. Atbalstīti tiek projekti jebkurā zinātnes nozarē un visdažādākajās formās, piemēram, vieslekcijas, konferences, publikācijas u.c.. Viena projekta īstenošanai Augstskolu birojs piešķir finansējumu līdz 5 000 EUR.


Projektu iesniegšanas termiņi: līdz 15.10.2014.

Projekts jāuzsāk un jāīsteno laika periodā no 1.01.2015. – 15.12.2015. (tas jāuzsāk ne agrāk par 1.01.2015. un jānoslēdz ne vēlāk par 15.12.2015.).
Iesniedzamo dokumentu elektroniskā versija jānosūta uz e-pastu hochschulkontor@lu.lv līdz 15.10.2014. plkst. 23:59, bet oriģināleksemplārs jāiesniedz personīgi Baltijas-Vācijas Augstskolu birojā līdz 15.10. plkst. 17:00 vai jānosūta pa pastu. Pasta zīmoga datums – ne vēlāks par 15.10.2014.
līdz 16.03.2015.
Projekts jāuzsāk un jāīsteno laika periodā no 1.07.2015.-15.12.2015. (tas jāuzsāk ne agrāk par 1.07.2015. un jānoslēdz ne vēlāk par 15.12.2015.). 

Iesniedzamo dokumentu elektroniskā versija jānosūta uz e-pastu hochschulkontor@lu.lv līdz 16.03.2014 plkst. 23:59, bet oriģināleksemplārs jāiesniedz personīgi Baltijas-Vācijas Augstskolu birojā līdz 16.03. plkst. 17:00 vai jānosūta pa pastu. Pasta zīmoga datums – ne vēlāks par 16.03.2014.
Svarīgi ņemt vērā

Latvijas institūcijām projekta pieteikums un finansēšanas plāns jāiesniedz vācu valodā ar kopsavilkumu latviešu un angļu valodās, izmantojot veidlapu „Projekta pieteikuma veidlapa Latvijas institūcijām 2015”.
Igaunijas un Lietuvas institūcijām pieteikums un finansēšanas plāns jāiesniedz vācu valodā ar kopsavilkumu angļu valodā, izmantojot veidlapu „Projekta pieteikuma veidlapa Igaunijas un Lietuvas institūcijām 2015”.
Pirms projekta pieteikuma veidlapas aizpildīšanas lūdzam iepazīties ar projektu konkursa vadlīnijām un, aizpildot projekta pieteikumu, ņemt vērā vadlīnijās ietvertos norādījumus.

Plašāku informāciju, projektu konkursa vadlīnijas un iesniedzamo dokumentu veidlapas atradīsiet šeit.

09.09.2014.