IZI VSRC zinātniskais personāls apmeklē konferenci Tartu, Igaunijā

JRTC

Šī gada 22. – 24. septembrī projekta “JRTC (Apvienotā pētniecības un apmācību centra) paplašināšana izkliedēto reālā laika signālapstrādes un kontroles sistēmu izstrādes jomā” pētnieks Gatis Gaigals un zinātniskie asistenti Evita Vaviļina un Aleksejs Skorodumovs Igaunijas pilsētā Tartu, Tartu Observatorijā piedalīsies starptautiskā konferencē „Tartu Conference on Space Science and Technology”, 3rd Baltic Applied Astroinformatics and Space Data Processing Conference (BAASP).

Ikgadējā konference pulcinās kopā daudzus inženierus, profesorus, pētniekus un studentus no visas Baltijas un tālākām ārvalstīm. Pētnieks G.Gaigals piedalīsies konferences darbā ar ziņojumu „Compressive sampling technique for limited link budget communication channel implementation”. Konferences darbs tiks organizēts darba grupu veidā, kur notiks maģistrantu un maģistru kompetences, prasmju un iemaņu līmeņa celšana, kā arī pieredzes apmaiņa. Paralēli būs iespēja piedalīties tematiskajos semināros-apmācībās „How to develop a successful CubeSat mission?”, „Future of Nanosatellite Technology” un „Technology and applications in ESA optional programs.

Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2007. – 2013. gadam 1. prioritātes „Reģiona sociālekonomiskās attīstības un konkurētspējas veicināšana”, 1. atbalsta virziena „Uzņēmējdarbības veicināšana, darba tirgus, pētījumu un tehnoloģiju attīstība” ietvaros Ventspils Augstskola īsteno projektu “JRTC (Apvienotā pētniecības un apmācību centra) paplašināšana izkliedēto reālā laika signālapstrādes un kontroles sistēmu izstrādes jomā”(Cross – border DISCOS, LLIV – 215). Kopējais Ventspils Augstskolas finansējums projektā: EUR 451314.59 (ERAF 85%, nacionālais līdzfinansējums 15%).


Kontakti: ievako@venta.lv

 

16.09.2014.