Kompetences centra pētījumu projekta dalībnieki piedalīsies starptautiskā konferencē Tartu, Igaunijā

H_waterfall_full_pass

Šī gada 22. – 24. septembrī Igaunijas pilsētā Tartu, Tartu Observatorijā notiks starptautiskā konference „Tartu Conference on Space Science and Technology”, 3rd Baltic Applied Astroinformatics and Space Data Processing Conference (BAASP), kurā aktīvi piedalīsies Kompetences centra pētījumu projekta „Pētījumi satelītu signālu uztveršanas, moderno telekomunikāciju un mazo satelītu konstelāciju pakešdatu tīklu tehnoloģijās” dalībnieki – vadošie pētnieki Dr.phys. M.Ēlerts, Dr.phys. J.Trokšs, zinātniskie asistenti E.Briede, R.Trops, J.Šate, J.Dalbiņš, M.Bleiders un I.Kozlova. Kopā ar līdzautoriem sagatavotos ziņojumus par veikto pētījumu rezultātiem prezentēs projekta uzdevumu izpildē iesaistītie jaunie zinātniskie asistenti – Mārcis Bleiders, Jānis Dalbiņš un Roberts Trops.Zinātniskais asistents Mārcis Bleiders prezentēs kopā ar J. Trokšu sagatavoto referātu „Satellite ground station potential of VIRAC RT-32 and RT-16 antennas”, kurā tiks klāstīti pētījuma gaitā veikto eksperimentu rezultāti, analizēta pašreizējā Irbenes radioteleskopu sistēmu veiktspēja un ziņots par plānoto tehnoloģisko risinājumu izmēģinājumiem ar mērķi esošajā radioastronomisko novērojumu sistēmā integrēt arī satelītu komunikāciju zemes bāzes stacijas funkcionalitāti, kas ir ļoti būtisks aspekts mazo, tai skaitā Cube Sat tipa satelītu komunikācijas kanālu efektivitātes ievērojamai paaugstināšanai, kā arī Irbenes radioteleskopu kompleksa resursu pilnvērtīgai izmantošanai.

Zinātniskais asistents Jānis Dalbiņš prezentēs kopīgi ar G. Gaigalu veiktā pētījuma rezultātus par tēmu „Development of data compression block, using Huffman coding”, informējot kā tika izveidots universāls un pielāgojams datu kompresijas bloks, kas, izmantojot Hafmaņa datu kompresijas metodi, nodrošina ātru datu apjoma saspiešanu, rezultātā ļaujot ar mazākiem izmantojamiem resursiem tos saglabāt atmiņā vai nosūtīt uz Zemes bāzes staciju, raidītājam patērējot relatīvi nelielu jaudu. Tiks klāstīts par izstrādātajiem simulācijas testiem minētā kompresijas bloka darbības korektuma un veiktspējas noteikšanai.

Zinātniskais asistents Roberts Trops prezentēs kopā ar līdzautoriem G.Gaigalu, E.Briedi un J.Šati sagatavoto referātu „Concept of the reconfigurable communication subsystem for custom modulation technique experiments with CubeSats”, kurā tiks izklāstīti nanosatelītā izmantojama speciāla radiosignālu raidītāja aparatūras izstrādes un tajā pielietotās elementu bāzes izvēles aspekti. Šāda tipa iekārtas ļautu orbītā ekspluatēt distanciāli pārprogrammējamu pētniecisku sistēmu eksperimentiem ar dažādām signālu pārraides tehnoloģijām, lai praktiski novērtētu to pielietojamību tālo kosmisko sakaru nodrošināšanai komplektā ar Ventspils starptautiskā radioastronomijas centra antenām RT-16 un RT-32.

Projekta dalībniekiem tā būs ne tikai dalība konferencē ar ziņojumiem par pašu sasniegtajiem pētījumu rezultātiem, bet arī maģistrantu un maģistru kompetences, prasmju un iemaņu līmeņa celšana, kā arī pieredzes apmaiņa ar citiem dalībniekiem, kas apmeklēs speciāli organizētus seminārus-apmācības, veltītas tēmām „How to develop a successful CubeSat mission?”, „Future of Nanosatellite Technology” un „Technology and applications in ESA optional programs”. Tā būs laba iespēja papildināt zināšanas par CubeSat tipa satelītu raidīto radio signālu specifiku, ESTcube misijā izmantotajiem tehniskajiem risinājumiem un signālu raidīšanas un uztveršanas metodēm, kas nepieciešams projekta KC2/2.7 aktivitāšu realizācijai.

Starptautiskās konferences programma pieejama – http://tstc2014.to.ee/eng/programme

Projekta nosaukums: „Pētījumi satelītu signālu uztveršanas, moderno telekomunikāciju un mazo satelītu konstelāciju pakešdatu tīklu tehnoloģijās”/ pētījums Nr.2.7. (Kompetences Centra projekts)
Projekta Nr. L- KC-11-006
Projekta realizēšanas periods: 02.01.2014. – 31.05.2015
Projekta finansējums: 642 316,-EUR;
Eiropas Reģionālās attīstības fonds 80% jeb 513 853,- EUR;
līdzfinansējums (projekta partnera finansējums) 20% jeb 128 463,- EUR;
Finansējuma sadalījums pa sadarbības partneriem:
Ventspils Augstskola 337 063.- EUR (ERAF – 269 650,- EUR, pašu finansējuma – 67 413,- EUR);
SIA “ ASTROSAT R&D” – 305 253,- EUR (ERAF – 244 202,- EUR, pašu finansējuma – 61 051,- EUR).
Kontakti:
Projekta vadītājs – Māris Ēlerts, tel.+371 636 29657, maris.elerts@venta.lv
Projekta koordinātore administratīvajos jautājumos– Ieva Kozlova, tel.+371 636 29657, ieva.kozlova@venta.lv

 

 

 

17.09.2014.