VeA pārstāvji apmeklēja konferenci „Jauns augstākās izglītības finansēšanas modelis Latvijā”

banka

Ventspils Augstskolas pārstāvji Marina Mekša un Aivars Stankevičs 24. septembrī piedalījās Izglītības un zinātnes ministrijas rīkotajā konferencē „Jauns augstākās izglītības finansēšanas modelis Latvijā” .

Šīs konferences apmeklējums Ventspils Augstskolai bija ļoti nozīmīga, jo konferences laikā plašākai apspriešanai un vērtēšanai tika nodots Starptautiskās Rekonstrukcijas un attīstības bankas (Pasaules bankas) pētījums, kas tika īstenots no 2013. gada decembra līdz 2014. gada septembrim, un kurā Pasaules bankas eksperti izteica savus piedāvājumus augstākās izglītības finansēšanai, sniedzot dziļāku ieskatu Latvijas augstākās izglītības finanšu problēmās un risinājumos, kas varētu veicināt augstākās izglītības attīstību turpmākajos gados.

Konferences laikā tika apskatīts arī Izglītības un zinātnes ministrijas koncepcijas projekts par jaunās finansēšanas kārtības ieviešanu, kā arī tika plānota turpmākās darbības augstākās izglītības finansēšanai Latvijā.
Savus jautājumus un atziņas konferences laikā dalībnieki varēja uzdot Pasaules bankas ekspertu grupai, kas izstrādāja jauno finansēšanas modeli.

30.09.2014.