Projekta Interactive TV darba grupas sanāksme

lit

2014. gada 17. un 18. oktobrī Klaipēdā notiks projekta „Use of multimedia and interactive television to improve effectiveness of education and training” (INTERACTIVE TV), Nr. LLIV-343 partneru un darba grupu sanāksme. 

Projektā INTERACTIVE TV piedalās partneri no Ventspils Digitālā centra (vadošais partneris), Kauņas Tehnoloģiju Universitātes un Ventspils Augstskolas.
Projektā gaitā tika veikts darbs pie apmācības un izglītības sistēmas pilnveidošanas, izmantojot multimediju aprīkojumu un interaktīvo televīziju, tika veikti pētījumi par interaktīvās un DVT televīzijas pielietojumu dažādās jomās tai skaitā apmācībā, šie pētījumu rezultāti atspoguļoti zinātniskajās publikācijās, kā arī prezentēti piecās starptautiskās zinātniskajās konferencēs (Lietuvā, Austrālijā, ASV, Indijā un Anglijā).

Tika izstrādāts arī mācību kurss angļu valodā, kurš tika aprobēts gan Ventspils Augstskolā, gan Kauņas Tehnoloģiju Universitātē.
Projekta aktivitāšu ietvaros tika izstrādāti seši interaktīvi apmācību kursi dažādām mērķauditorijām, kuri pēc tam tiks pārraidīti, izmantojot interaktīvās televīzijas iespējas. Kursi ietver gan attiecīgās tēmas teorijas apskatu, gan pārbaudes jautājumus. Kursu beidzot dalībniekam tiek izsniegts sertifikāts par interaktīvā video kursa apguvi. Ventspils Augstskola izstrādāja divus interaktīvos apmācību kursus: “Video quality measurement project” (mērķgrupa – studenti) un “Luminance, illuminance and auto white balance testing for safety at workplace” (mērķgrupa – mazie un vidējie uzņēmēji). Katrs no tiem ir izstrādāts gan latviešu, gan lietuviešu valodā.

Tā kā šī ir projekta INTERACTIVE TV noslēguma sanāksme tajā tiks apspriesti un analizēti sasniegtie rezultāti, projekta nodevumi, pārrunāti vēl paveicamie uzdevumi un jautājumi, kas saistīti ar noslēguma atskaišu sagatavošanu, projekta publicitāti, ilgtspēju un partneru tālākajām sadarbības iespējām.

Plašākai informācijai:
Romass Pauliks Projekta zinātniskais vadītājs, romass@venta.lv
Estere Vītola Projekta koordinatore, esterev@venta.lv

07.10.2014.