G.Rēvalde piedalījās starpministriju saskaņošanas sanāksmē

Logo

Ventspils Augstskolas rektore Gita Rēvalde piedalījās starpinstitūciju saskaņošanas sanāksmē par darbības programmas „Uzņēmējdarbība un inovācijas” aktivitātes „Institucionālās kapacitātes attīstība” vērtēšanas kritērijiem.
Šobrīd izstrādes procesā ir vadlīnijas un kritēriji projektu pieteikumu iesniegšanai zinātnisko institūciju strukturālo reformu atbalstam. Aktivitātes ietvaros paredzēts novirzīt 9 miljonu finansējumu izcilības institūcijām – starptautisko ekspertu skatījumā 15 vislabāk novērtētajām zinātniskajām institūcijām, starp kurām ir arī Ventspils Augstskolas inženierzinātņu institūts Ventspils starptautiskais radioastronomijas centrs.
Starptautiskā izvērtējuma rezultāti tika publiskoti šā gada sākumā. Aktivitātes ietvaros plānoti atbalsta pasākumi zinātniskās izcilības attīstībai 2.5 miljonu eiro apmērā un zinātnisko institūciju konsolidācijai un pārvaldībai 6.5 miljonu eiro apmērā. Ventspils Augstskolas rektore aizstāvēja viedokli, ka nepieciešams kritērijos īpaši uzsvērt izcilības rezultatīvo daļu un starptautisko ekspertu rekomendācijas.

29.10.2014.