Ventspils Augstskola īsteno nozīmīgu pētījumu

images (1)

Ventspils Augstskolas Inženierzinātņu institūta „Ventspils Starptautiskais radioastronomijas centrs” veiktā pētījuma „Antenu uzvadīšanas sistēmas precizitātes optimizācijas pētījumi balstīti uz VSRC Irbenes radioteleskopu kompleksa tehnisko bāzi” mērķis ir komersantu konkurētspējas paaugstināšana, veicinot pētniecības un rūpniecības sektoru sadarbību rūpniecisko pētījumu, jaunu produktu un tehnoloģiju attīstības projektu īstenošanā.

Pētījuma uzdevums ir uzlabot vidēja un liela diametra paraboliskas antenas vadīšanas un sekošanas debess ķermenim precizitāti, kas ļautu nodrošināt stabilāku radiosignāla uztveršanu gan no tālajiem kosmiskajiem objektiem, gan no Zemei tuvā apkārtnē esošiem objektiem, piemēram, mākslīgajiem pavadoņiem un kosmiskajām atlūzām. 

Projektā ietvaros šā gadā oktobrī un novembrī pabeigti pēdējie antenu uzvadīšanas sistēmas testi izmantojot, radio astronomiskās antenas RT-16 un RT-32. Novembri sākās abu radioteleskopu modernizācijas darbi, abu antenu "šķīvji" tika nocelti uz zemes un sākās to karkasa un virsmas renovācijas darbi, arī antenu piedziņas mezgli ir noņemti un notiek sagatavošanās darbi, lai to vietā uzstādītu jaunus un modernus. (http://old.venta.lv/2014/12/16/video-rt32-nocelsana-irbene/ un http://old.venta.lv/2014/11/28/nocelta-32m-d-antena-irbene/)

Pēdējos testos pirms šīm darbībām tika pārbaudīta antenu darbība un izstrādāto algoritmu efektivitāte, pielietojot iepriekšējo, 40 gadus veco leņķisko sensoru ar izšķirtspēju 20 loka sekundes vietā jaunākus un precīzākus ar izšķirtspēju 1.5 loka sekundes. RT-16 antenas uzvadīšanai un motoru vadībai tika izmēģināta jauna kontroles sistēma, kas izmanto Siemens Simoreg statiskos pārveidotājus un Projekta ietvaros izstrādātus algoritmus. Uzvadīšanas testu rezultāti paradīja, ka jau tagad RT-16 antenas tēmēšanas precizitāte var sasniegt 10 loka sekundes agrākās loka minūtes vietā. 

RT-16 un RT-32 radioteleskopu renovācija tiks pabeigta tikai 2015. gada rudenī, tādēļ, lai turpinātu testēt Projekta ietvaros izveidotos algoritmus un programmatūras blokus, ir nolemts turpmāk kā testa platformu izmantot VIRAC rīcībā esošo 2-m antenu, kas paredzēta satelītattēlu iegūšanai.

Pētījums „Antenu uzvadīšanas sistēmas precizitātes optimizācijas pētījumi balstīti uz VSRC Irbenes radioteleskopu kompleksa tehnisko bāzi” tiek īstenots darbības programmas „Uzņēmējdarbība un inovācijas” papildinājuma 2.1.2.1.1. apakšaktivitātes „Kompetences centri” ietvaros. Aktivitātes mērķis ir komersantu konkurētspējas paaugstināšana, veicinot pētniecības un rūpniecības sektoru sadarbību rūpniecisko pētījumu, jaunu produktu un tehnoloģiju attīstības projektu īstenošanā.
Pētījuma iesniedzējs: SIA “ORAM Mobile”; sadarbības partneris: Ventspils Augstskola (IZI VSRC).

Pētījuma kopējais finansējums ir 417 318,97 EUR, no kuras 80 % ir ERAF finansējums (327 567,27 EUR), bet 20 % pašu līdzfinansējums. Pētījuma īstenošanas laiks ir no 01.08.2013. – 31.10.2015.

Turpmākai informācijai:
Ventspils Augstskolas Inženierzinātņu institūts
„Ventspils Starptautiskais radioastronomijas centrs”
e-pasts: infovirac@venta.lv

   

29.12.2014.