Kompetences centra pētījuma projekts tiek pārstāvēts Ventspils Augstskolas ikgadējā Ziemassvētku konferencē

cubsat

Ventspils Augstskolā 18.decembrī norisinājās ikgadējā Ziemassvētku konference, kurā projekta „Pētījumi satelītu signālu uztveršanas, moderno telekomunikāciju un mazo satelītu konstelāciju pakešdatu tīklu tehnoloģijās” (L-KC-11-0006) ietvaros sasniegto prezentēja arī tā darbinieki – vadošais pētnieks J.Trokšs, pētnieks G.Gaigals, zinātniskie asistenti M.Bleiders, R.Trops, E.Briede un J.Šate.

J.Trokšs un M.Bleiders „Irbenes radioteleskopu RT32 un RT16 izmantošanas iespējas satelīttelekomunikāciju pielietojumiem”

CubeSat tipa nanosatelītu derīgās kravas sistēmu tehnoloģisko attīstību sākuši ierobežot tādi limitējošie faktori, kā nepietiekama izmantojamo komunikācijas kanālu caurlaides spēja un orbitālajos apstākļos ierobežotie elektriskās enerģijas resursi. To ietekmi var minimizēt, satelīkomunikāciju zemes stacijās izmantojot specializētas liela diametra paraboliskās antenas. Referātā tika sniegti eksperimentu rezultāti, kas iegūti, ar VSRC Irbenes radioteleskopa RT-32 antenu uztverot Zemei tuvās orbītās (LEO) esošu nanosatelītu raidītos signālus. Izdarīts secinājums, ka līdz radioteleskopu renovācijas projekta uzsākšanai izmantotā antenu orientācijas piedziņas sistēma nav piemērota LEO tipa satelītu raidīto signālu uztveršanai, taču renovācijas projekta īstenošanas gaitā izveidotās sistēmas laikdales režīmā ļaus izmantot RT-16 un RT-32 gan radioastronomisko novērojumu, gan satelītsignālu uztveršanas vajadzībām. 

G.Gaigals, R.Trops, E.Briede un J.Šate „Eksperimentālas konfigurējamas komunikāciju apakšsistēmas koncepcija Cubesat tipa nanosatelītam”

Mūsdienās CubeSat nanosatelītos sakaru kanāla satelīts-zeme izveidei parasti izmanto tipveida sakaru apakšistēmas aparatūras moduļus, kuri nenodrošina pietiekamu datu pārraides ātrumu, jo ir domāti ierobežota linka budžeta komunikāciju kanālu izveidei. IZI VSRC rīcībā esošās liela izmēra antenas RT-16/32 nodrošina daudz kvalitatīvāku sakaru kanālu, bet šāda kanāla izveidei CubeSat gadījumā nav pieejami sakaru apakšistēmas moduļi. Konferencē R.Trops prezentēja paveikto izpētes un izstrādes darbā pie multifunkcionālas CubeSat pielietojamas misijas datu uzglabāšanas un komunikāciju apakšsistēmas, kas paredzēta eksperimentiem ar palielinātas plūsmas datu pārraidi sakaru kanālā satelīts-zeme. Paveiktā darba rezultātā ir izveidota sakaru apakšistēmas blokshēma, ir noteikti tās darbību raksturojošie parametri, blokshēmas bloku mijiedarbības algoritmi un izvēlēta elementu bāze. Ir uzsākta atsevišku bloku izstrāde.

Projekta nosaukums: „Pētījumi satelītu signālu uztveršanas, moderno telekomunikāciju un mazo satelītu konstelāciju pakešdatu tīklu tehnoloģijās”/pētījums Nr.2.7. (Kompetences Centra projekts)

Projekta Nr. L- KC-11-006
Projekta realizēšanas periods: 02.01.2014. – 31.05.2015.
Projekta finansējums: 612 014,-EUR

  • Eiropas Reģionālās attīstības fonds 80% jeb 489 611,- EUR
  •  līdzfinansējums (projekta partnera finansējums) 20% jeb 122 403,- EUR

Finansējuma sadalījums pa sadarbības partneriem:
Ventspils Augstskola 456 611.- EUR (ERAF – 365 289,- EUR, pašu finansējums – 91 322,- EUR)
SIA “ASTROSAT R&D” – 155 404,- EUR (ERAF – 124 323,- EUR, pašu finansējums – 31 081,- EUR)
Kontakti:
Projekta vadītājs
– Māris Ēlerts, tel.+371 636 29657, maris.elerts@venta.lv
Projekta koordinatore – Liene Resele, tel.+371 636 29657, liene.resele@venta.lv

 

 

06.01.2015.